Hur mycket betong

för att gjuta en platta

Källa: Tjällden
Hur mycket betong du behöver är givetvis beroende på hur stor din betongplatta är. Betongen som behövs är uppdelad på två delar. Betongplattan och kantbalken. Oftast gjuter man båda dessa samtidigt. Men genom att räkna ut mängden betong som behövs så kan du ställa rätt frågor till betongleverantören innan du handlar upp det. Hur många körningar behöver betongbilen göra – räcker en och så vidare.
En normalstor villagrund behöver normalt 10-15 kubikmeter betong.

Vad kostar en betongplatta

hur mycket betong betongplatta
När du ska gjuta en betongplatta så behövs inte bara betong. Här kan du hitta vår kalkylator som beskriver detta mer i detalj hur mycket en betongplatta kostar. Kalkylator för att beräkna kostnaden för att gjuta en betongplatta.

Beräkna åtgång betong, per m2 och för projektet

Nedan har vi försökt förenkla för dig som vill veta hur mycket betong det behövs för din betongplatta.

Formel för beräkning av mängd betong

Formeln för betong i kubikmeter som behövs till din grundplatta består av två komponenter.

  • Betong för kantbalken
  • Betong för betongplattan

Betong som ska gjutas i kantbalken

Här är de ingående delarna i en beräkning för att beräkna fram betong utifrån kantbalkens egenskaper.
Höjd på kantbalken exklusive betongplattans höjd * bredden på kantbalken * omkretsen på kantbalken.

Betong som behövs för betongplattan

Betong betongplattan: Arean på betongplattan * tjocklek betongplattan

Exempel på framräkning av grundens betongåtgång

Exempel på en betonguträkning med följande förutsättningar:
Betong kantbalk: 30 cm bred kantbalk * 20 cm hög kantbalk * 50 meter i omkrets = 3 kubikmeter betong
Betong betongplatta: 10 cm betongplatta * 150 kvm betongplatta = 15 kubikmeter betong

När du ska lägga en husgrund, skapa en gångbana eller göra en uppfart till garaget, behöver du gjuta en betongplatta och gör du det själv finns det möjligheter att du får ett bra total pris betongplatta. Det finns många olika typer av betongplattor och varje typ har olika egenskaper och användningsområden, som i sin tur avgör hur tjock plattan behöver vara och därmed hur mycket betong som krävs för att skapa den.

Tre olika typer av betongplattor

Man kan grovt dela in de olika typerna av betongplattor

  • lättviktsplatta.
  • mellanviktsplatta.
  • tungviktsplatta.

Lätta betongplattor

Lättviktsplattor är betongplattor som inte klarar av pressen från stora tyngder när plattan väl är gjuten och stelnad. Exempel på lättviktsplattor är uteplatser, friggebodar, gångbanor och golv till trädgårdsskjul. Tjockleken på en betongplatta av lätt vikt behöver endast ha en tjocklek på mellan fem och sju centimeter.

Medeltunga betongplattor

Mellanviktsplattor används som underlag till mer tyngre föremål och bostäder, som skulle knäcka en lättviktsplatta. Exempel på där mellanviktsplattor behövs är normalstora garage- och villagrunder, större uteplatser, verandor med balkong och liknande.

Tunga betongplattor

Tungviktsplattor klarar däremot av de riktigt stora trycken från tunga saker. Många husgrunder för industriändamål eller för suterränghus i de delar som tar upp mycket stora laster är gjorda för att bära en stor tyngd utan att spricka eller smula under det höga trycket. Tunga betongplattor bör vara minst 15 centimeter tjocka. En tumregel är att ju mer tyngd som plattan ska klara av, desto tjockare behöver den vara.

Räkna ut volymen betong för betongplattan

För en husgrund räknar man ut volymen betong genom att addera ihop två olika delar.
1.) Beräkna kvadratmetern genom att mäta ut längden och bredden på det område där du ska gjuta plattan. Multiplicera dessa två värden för att få den totala ytstorleken på plattan.
2.) Uppskatta hur stor tjockleken på betongplattan kommer att vara. Tänk återigen på att ju tjockare plattan är desto mer tyngd kan den bära.
3.) Nu kan du räkna ut hur mycket betong du kommer att behöva till betongplattan. Multiplicera tjockleken på plattan med områdets area. Du får då plattans totala area i kubikmeter och därmed också den volym betong du behöver för att gjuta plattan.
4.) Du kommer också att behöva extra betong ifall du råkar spilla, slösa bort cement eller någonting annat oförutsett sker. Multiplicera därför cementvolymen i kubikmeter med 1,05, vilket ger dig 105 procent av betongen som behövs till plattan.

Hur mycket betongs ryms i en betongbil

För att kunna beräkna totalkostnaden och priset på en betongbil så kan det vara bra att veta hur mycket betong som en betongbil kan transportera till dig. En normal betongbil rymmer cirka 6 kubikmeter betong.

Hur mycket väger en kubikmeter betong?

Tänk på all den kraft som betongen som slås ner i exempelvis kantbalken. Den kraften är tillräcklig för att välta kantelementen om man inte har förberett med återfyllning av schaktmassor.

Betongens sammansättning?

Det finns många recept på betong. Betong är inte en enhetlig produkt utan kan fås specifikt för vilket ändamål som betongen ska användas för. Det finns en mängd olika parametrar som styr vilken betong du ska använda.

  • frostbeständighet
  • vattentäthet
  • slitstyrka
  • tryckhållfasthet

Vattencement talet – vct

Vattencement talet, vct, är ett viktigt begrepp. Den styr liter vatten per kilogram cement. En generell regel är att ju högre vct desto hållfastare betong. Bilden till höger visar hur betongens hållfasthet minskar ju mer vatten man tillsätter betongen. Men inte bara hållfastheten minskar, många andra kvalitetsegenskaper försämras. Därför är det lätt att tro att man knappt ska ha något vatten i betongen. Men vattentillsatsen påverkar betongens gjutegenskaperna. Ju mer vatten desto enklare att packa och fylla betongplattan. Desto lösare konsistensen ska vara desto mer vatten behövs givetvis.

När man minskar betongens vattenmängd så ökar betongplattans hållfasthet men för att göra gjutningen möjlig så vibrerar man betongen.

Konsistensen när man ska gjuta en betongplatta så behöver man betong som man kan forma i handen men till en mjuk sammanhängande boll men som smetar. Om betongen är för styv och inte smetar har man för lite vatten, och om den är trögflytande och därmed inte kan formas till en boll så har man för mycket vatten.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!