Hur gjuter du en poolgrund

Hur gjuter du en poolgrund

Det finns många pooler idag som behöver en poolgrund. Här beskriver vi hur man ska gå tillväga för att gjuta en sådan betongplatta till pool. En poolgrund kan vara en förutsättning för många poolsystem och om kostnaderna kan hållas nere kan det dessutom ge poolen en bra stabil grund inte bara hållfasthetsmässigt men även ur ett grundvattenperspektiv.

Vad kostar en gjuten platta till en pool

En gjuten betongplatta skiljer sig endel från en vanlig betongplatta. Vi kommer därför ta fram en unik platta på mark kalkylator för just pooler. Men tills dess, ta del av den generella kalkylatorn nedan.

Beräkna ungefärlig kostnad

En poolgrund ger bra förutsättningar för en kvalitetspool

En pool som byggs i utsatta områden kan om de är för lätta lyfta. Då är en poolgrund ett sätt att motverka detta.
En poolgrund är ofta en gjuten betongplatta. Det är en oerhört stabil konstruktion för dem flesta pooler och används för fördel ihop med lite mer exklusiva pooler som har mer isolering och är lite mer åt det gjutna hållet. Det finns många varianter på dessa pooler.

Förklarande bra film om en poolgrund

Här har vi en bra film som jag tycker förklarar hur man kan gjuta en poolgrund.

Grävning är en stor del av poolprojektet

En poolgrund börjar givetvis med grävningen. Hur mycket man gräver beror på hur djupt poolen är, hur markförhållandena är och hur höga blocken är som man ska gjuta. Det kan också bero på om poolen ska vara helt nedsänk eller bara delvis eller kanske inte alls eftersom att man kan ju ha en poolgrund som ligger i markhöjd om man vill ha en ovanmarkpool. Det som krävs om man har den i markhöjd är att man har en mycket mer stabil konstruktion och dem flesta poolleverantörer har sådana lösningar men är mycket dyrare.

Så monterar du en poolgrund

Poolgrund har också precis som en vanlig platta på mark kantelement. Dem kantelementen ställer man ut enligt en ritning. Sedan lägger man 10cm isolering inne i poolen. Den isoleringen hindrar ju värme från poolen att tränga ut ur marken. Nu är den isoleringen mindre än i en villa eller garage, eftersom att man inte har vattenburen golvvärme och liknande som man har i dem betongkonstruktionen, plus att dem ligger längre ner i marken och behöver därmed inte lika mycket isolering.

Sen lägger man på ovanpå poolgrundens kapillärbrytandeskikt, dvs cellplasten, man lägger ut armeringsdistanser och sen lägger man på armeringsnät. En vanlig villaplatta gjuter man också ofta extra i hörnen eftersom att ett hus har väldigt stora krafter just i hörnen. Där går ju ofta bärande balkar ner, speciellt kring fönster och liknande och i hörn. Detta behövs ju inte i en pool eftersom man inte alls har samma laster på en poolgrund och därmed behöver man inte använda armeringsjärn som man gör i en gjuten platta för ett hus som ett solfjäder. Sen lägger man ut armeringsnätet.

Så gjuter du en poolgrund med gjuten betongplatta

När du gjuter din betongplatta för poolen så går det åt cirka 4 kubik betong, lite beroende på storlek på pool givetvis. Du gjuter en 10cm betongplatta och armeringen hamnar rätt i betongplattan eftersom man använder bra armeringsdistanser. Dessa är ofta gjorde av plast.
En poolplatta följer hur man lägger en husgrund för en vanlig villa i princip. Se denna artikel – men självklart är processen för en pool något förenklad – läs om gjutning av en betongplatta här.

Skillnaden mot en vanlig platta på mark är

  • Lägre specialanpassade kantelement.
  • Inga punktlaster. En husgrund har nästan alltid speciella laster som kommer ner på grunden. Det behöver man inte ta höjd för med en pool.
  • Ofta räcker det med en mindre tjock betongplatta men av olika skäl kan man välja 10 cm ändå. Se nedan på fördelar

Fördelar med en poolgrund

Fördelen med en poolgrund är

  • Ger en stabil plattform för poolen. Beroende på val av poolstomme så förankras sen grunden med byggsystemet för poolen i övrigt. Se bra artikel här för val av poolstomme
  • En poolgrund kan vara avgörande för att göra poolen fribärande. Läs mer om fribärande pool nedan och hur poolgrunden är viktig för det ändamålet
  • På samma sätt är det viktigt att poolen klarar marktrycket. Här kan pool lösningen också hjälpa till.
  • Motverkar poollyftning. Genom att poolen med sin betongplatta är mycket robust så lyfter den inte lika lätt. Om man lägger ut 2-3 kubikmeter betong i en betongplatta så ska grundvattnet stiga enormt innan poolgrunden lyfter. Jämför man med en plastpool är jättelätt och kan därför inte byggas i alla områden.

Vad kostar en poolgrund 8×4 m

Priset för en poolgrund är enligt en grundtillverkare cirka 11 000 – 13 000 kr exklusive betongen men inklusive armeringen. Det är en rimlig kostnad för att undvika problem med grunden och skapa ett stabilt poolsystem.

Pool för fribärande pool

En fribärande pool ställer mycket höga krav på poolens konstruktion. Många poolkonstruktioner klarar faktiskt inte dessa fribärande krav. Speciellt plastpooler och icke förstärkta träpooler har problem med detta.

Att skapa en fribärande pool där poolgrunden är en viktig del är relativt komplext. Genom att förankra armeringen i betongplattan ordentligt och sedan låta de armeringsjärnen sticka upp ur betongplattan in i poolväggen. Läs även om marktryck nedan.

Även viktigt att stå emot marktrycket

Även icke bärande poolkonstruktioner behöver vara starka. Då behöver poolen stå emot marktrycket. Det är enklare än att vara fribärande men samma metodik för att göra poolen fribärande (beskrivet ovan) ger också poolen hållfastheten som behövs för att stå emot marktrycket.

Frågor från besökare om poolgrunder

Här har vi samlat de frågor som kommit in till oss som berör poolgrunder.

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!