Torpargrund/Krypgrund för din tillbyggnad

Torpargrund och krypgrund
för din tillbyggnad

När man ska bygga till sitt hus är det två olika grundtyper som dominerar. Denna artikel fokuserar på tillbyggnader som byggs med grundtypen krypgrund för själva tillbyggnaden.

Betongplattan är också vanlig för tillbyggnader. Läs mer om betongplatta för tillbyggnader här.

Skälet till att använda krypgrund kan vara olika. Här är några.

  • Höjd på grundsockel
  • Grunden på befintliga huset
  • Kostnad

Krypgrunden ger möjlighet till lite högre grundsockel

Torpargrund/Krypgrund för din tillbyggnad

Ibland vill man ha en lite högre grundsockel. För hus med källare är grundsockeln normalt minst en meter ovan jord. Då kan krypgrunden vara för låg. Men krypgrunden kan vara ett mellanting mellan betongplattan, som kanske har en 10 cm hög sockel, och källaren som är cirka en meter hög.

Dessutom kan du ha höjdskillnader på tomten som man vill jämna ut och då kan krypgrunden med sin lite högre sockel vara ett alternativ för att jämna ut tomtens höjdskillnader. Det kan man också göra med en betongplatta ska sägas (högre kantelement).

Grunden på befintliga huset

Många väljer att utföra grundläggningen med samma grundtyp som det befintliga huset. Det är en god anledning eftersom det gör att det blir enklare att få grundsockeln på det befintliga huset i nivå med tillbyggnaden.

Kostnaden för att grundlägga med krypgrund är lägre

Krypgrunder är lite billigare än betongplattan. Varför är grundkostnaden lägre?

Mindre grävkostnader
Grävkostnaderna blir mindre eftersom markarbetet blir mindre. Markarbetet för en krypgrund är annorlunda än för en betongplatta. För en betongplatta schaktar och gräver man bort grunden ner till cirka 0,5 m djup för hela grunden. Dvs under betongplattan måste man också schakta och gräva. Det behöver man INTE göra för en krypgrund. Det är bara den mark som bär upp krypgrunden som behöver schaktas. Därmed gräver man cirka en grävskopa bred grop längsmed grundbalken och de så kallade bärlinorna inne i grunden.

Oftast inte vattenburen golvvärme
Att ha ingjuten vattenburen golvvärme är dyrare än att inte ha det.

Frågor och svar om krypgrund för tillbyggnader

Här har jag samlat de frågor jag fått kring att bygga en tillbyggnad med en krypgrund.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!