Dåliga syllar – kostnad och priser för att byta syll

Dåliga syllar
Kostnad och priser för att byta syll

Syllbyten är idag en relativt vanligt renoveringsprojekt. Det beror på att mängden hus som byggdes på ett felaktigt sätt är många. Det ör historiska synder som dagens husägare tvingas åtgärda.

Symptomen på dåliga syllar – dålig lukt

Ett vanligt symptom på dåliga syllar är att syllen luktar. Det är inte bara det att lukten är från och sätter sig i kläder och möbler. Gasen kan vara direkt giftig. Lukten kommer från tryckimpregnerade syllar som är fuktiga och som därmed avger farliga gaser.

Här har vi samlat frågor och svar om dålig lukt från syllarna.

Olika grundtyper

Beroende på vilken typ av grund du har så har syllen tagit skada på olika sätt.

  • Betongplatta
  • Krypgrund
  • Källare

Syll på hus med betongplatta

Det som händer när man får problem med syllarna på en betongplatta är ligger mot en betongplatta som suger fukt kapillärt eller av andra skäl håller syllen fuktig. Då riskerar syllarna att skadas av röta av mögel. Speciellt om det tillförs väta hela tiden.

Syll på hus med krypgrund

För krypgrunder är problemet liknande men uppkomsten kan komma från inneluften i krypgrunden också. Speciellt om krypgrunden inte är isolerad så kan kryputrymmet vara ogynnsamt ur ett fuktperspektiv vilket gör att grunden inte är tillräckligt varm för att klara av att hålla /binda en högre luftfuktighet. Därigenom fälls vatten ut som kondens vilket över tid kan skada syllen. Men syllen kan också ligga an mot en lecagrund eller annat som suger fukt och på så sätt hållas fuktig.

Syll på hus med källare

syll hus källare
En källare har oftast bättre förutsättningar då avståndet från fuktig mark är högre än för krypgrunden och betongplattan.
Men det händer att vi får frågor på detta också.

Är syllarna tryckimpregnerade?

syll tryckimpregnerat
När syllar som består av tryckimpregnerat trä blir fuktiga kan de börja lukta. Doften sätter sig ofta i kläderna och har en distinkt kemisk doft. Gasen som luktar kan också vara direkt hälsovådlig.

Byta syllar på en betongplatta

Måste man öppna väggen för att undersöka

För att kunna mäta fuktigheten ordentligt och undersöka om syllarna är tryckimpregnerade så behöver man öppna upp nederdelen av väggarna i de delar av huset där man misstänker problem. Ofta är syllarna lagda runt hela huset men ibland kan det röra sig om en tillbyggnad eller bara en del av ett hus som har problem.

Mät fuktigheten i syllarna

Se till att mäta fukten i syllen. Om man har träsyllar så ska fuktigheten i dessa vara mindre än 17%.

Tryckimpregnerade syllar med fel medel

En vanlig anledning till att byta syllar är hus som byggts där man lagt tryckimpregnerat trä på betongplattan som innehåller skadliga ämnen. Dessa kan vissa omständigheter avge gaser som är allt annat än nyttiga för dig och din familj.

Frågor om tryckimpregnerat trä och syllbyten
Frågor vi fått historiskt från besökare rörande tryckimpregnerat trä som syll.

Vad är kostnaden för att byta syll?

Att byta ut sin syll är dyrt om man har otur. Man kan räkna på allt mellan 1 500 kr per meter till över 2 700 för mycket jobbiga projekt. Dessutom beror det lite på hur man gör det och vilka material man använder.

Här är några frågor som relaterar till pris på syllbyten.

Hur byter man ut syllen

När man ska byta syllen på huset så går man som regel in i huset inifrån. Man tar en eller par meter i taget och kapar bort den cirka 10 cm av väggen nere vid golvet. Väggarna kilas upp med exempelvis 10 cm höga träbitar. Man ersätter sedan träsyllen (som är problemet) med med rostfri stålsyll. Under stålsyllen brukar man dessutom lägga syllskydd av plast eller tjärad papp. Sedan är det bara återställa väggen med gips och bredspackel och måla om.

Använd stålsyllar och syllpapp

Det är helt otroligt att vi i Sverige, en bra bit in på 2000 talet, fortfarande använder träsyllar. När man lägger nya husgrunder använder många fortfarande träsyllar. Det är många som argumenterar för att det inte ska spela någon roll eftersom det ändå inte ska tränga in fukt där. Då har man ett större problem. Så kan man inte tänka anser jag. Det är bättre att använda fuktsäkra material (gärna som väggreglar också om man kan). Försök byta ut de delar i väggkonstruktionerna som skapar problem, gipsen och trä. Dessa organiska material hanterar fukt väldigt dåligt. Vid nyproduktion dunstar vatten upp från husgrunden under tiden betongplattan brinner. Dessutom kan syllen vara exponerad en längre tid innan klimatskalet kommit på plats. Använder man stålsyllar och syllpapp så har man garderat sig ganska väl för framtida syllproblem.

Hur går ett syllbyte till?

Projektet att byta syll på ett hus tillhör ett av de mer kostsamma eftersom syllen är en så viktig del av huset. Syllens funktion är bland annat att fördela lasterna från bärande konstruktioner i huset (reglar) så att den fördelar sig jämnt över grundbalken (krypgrund) eller kantbalken (platta på mark).

Kan man byta syll själv?

Ja det kan man men är ett styvt jobb och man behöver gå försiktigt fram eftersom du är inne och river i bärande delar i huset. Det du river och sliter i påverkas av både linjelaster och punktlaster. Jag rekommenderar därför att man anlitar en expert.

Ventilerade golvkonstruktioner

En fråga vi fått är om man kan ventilera bort problemet med tryckta syllar som luktar inne i huset.

Svaret är att man tyvärr ej med hjälp av undertryck i golvkonstruktionen kan ventilera bort en doft från syllar, varken ytter eller innerväggssyll.

Jag menar att den bästa lösningen är ett syllbyte.

För att undvika problem efter syllbytet

Det bästa sättet att undvika framtida problem med syllarna efter syllbytet är:

  • använd stålsyllar med syllskydd
  • undersök varifrån fukten som blött ner syllen kommer ifrån. eventuellt är grunden dåligt dränerad

Frågor och svar om syllbyten för betongplattor

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten som relaterar till en betongplatta.

Byta syllar på en krypgrund

Det går inte att byta en syll på en krypgrund inifrån bostadsdelen på ett vettigt sätt.
Det absolut bästa är därför att byta syllarna från utsidan av huset med tanke på bristen på utrymme från undersidan.

Här har vi samlat frågor och svar om syllbyten för krypgrunder.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!