Det kan kosta att åtgärda en krypgrund som har problem med fukt. Bilden nedan visar ett skräckexempel på en krypgrund där husets fribärande bjälklag av trä angripits kraftigt av mögel och röta.

Renovering av en krypgrund vid fuktproblem
En renovering av en krypgrund syftar till att ta bort fuktproblemet på lång sikt samt att få bort effekten av den uppkomna skadan.

En sådan renovering har flera syften:

  • bidra till en långsiktig fuktsäkring
  • bidra till att lösa de uppkomna problemen med fukt – dvs skadan som uppkommit
  • bidra till ökad isolering med den valda lösningen

Åtgärder för långsiktig fuktsäkring av krypgrunden

De åtgärder man vill genomföra beror givetvis på skicket på krypgrunden. Här är några exempel på åtgärder man kan kombinera eller göra var för sig för att förbättra situationen.

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden. Lagring av organiskt mateiral i krypgrunden underlättar för fukten att få fäste i krypgrunden.
Trä är exempelvis organiskt material. Det kan var lockande att använda krypgrunden för att lagra överblivet byggmaterial. Detta är inte att rekommendera.

Lägg ut plastfolie i krypgrunden

Genom att applicera plastfolie i krypgrunden så stoppar du markfukt från att ta sig in i krypgrunden. Detta är mycket bra och enkelt sätt att reducera fukten i krypgrunden.

Se tidigare frågor och svar från besökare rörande plastfolie i krypgrunden.

Sanering av krypgrund

En sanering av krypgrunden från mögel kan göras på olika sätt. Tidigare använde man klor men nu finns det skonsammare saneringsvätskor.

Dessa saneringsvätskor appliceras på den angripna ytan ett par gånger för full effekt. Man kan pensla, rolla eller spruta på vätskan.
Då dör mögelsvamparna och du får kvar en påväxt som är steril. Effekten är därmed uppnådd men många vill också bli av med möglet så att man ser om ny mögel uppkommer. Efter ett dygn ungefär kan du sedan ta bort de kvarvarande resterna från mögelangreppet med en skurborste och eventuellt lite vatten (eller liknande).

Det ska sägas att en sanering i sig inte löser det grundläggande problemet med fukt i krypgrunden.

Gjuta igen krypgrunden till en platta på mark

Det finns en metod för att åtgärda krypgrunden som är lite mer långtgående. Detta gäller framförallt för ICKE ISOLERADE krypgrunder.
Det är att gjuta igen som krypgrund så det blir som en platta på mark. Fördelen med denna metod är att den för gott tar bort oron för fukt i krypgrunden genom att grunden nu inte har ett kryputrymme. Nackdelen är att ingreppet är ganska omfattande så du kan eventuellt inte bo i huset under tiden detta ingrepp pågår.

Läs mer här.

Dränering av husgrunden

Alla husgrunder behöver en bra dränering. Det gör man genom att gräva ut längs med husets grund och dränera om marken och applicera ett materialpaket som ökar isoleringen av husgrunden samt möjliggör effektiv borttagning av markfukt. Jordmaterial som binder fukt avlägsnas och ersätts med sand eller makadam som släpper igenom nederbörden.

Krypgrundsavfuktare

En lösning som mer är en workaround än en riktig lösning är att installera en krypgrundsavfuktare. Fukten finns där och tas omhand.
Läs här vår artikel om krypgrundsavfuktare.

Markisolering och plastfolie

Denna typ av renovering innebär att man tillför en isolering till konstruktionen som syftar till att göra krypgrunden varmare och därmed mindre benägen att få problem med kondens/fukt.

Plastfolien är bra för att stoppa markfukten från att ta sig in i krypgrunden.
Isoleringen består sedan av att isolera grundens balkar och sk markisolering. Jag förespråkar markisolering inne i grunden men när man har en avfuktare så är det viktigt att dessa inte kan starta en brand så du får inte ha cellplast i anslutning till denna ifall den blir varm. Det kan man lösa genom att ha krypgrundsavfuktaren upphängd eller att ha en värmebeständig isolering såsom hasopor eller liknande.

Vattenburen golvvärme för krypgrunder

Många vill lägga in golvvärme i sina hus. En krypgrund skiljer sig från en gjuten betongplatta eftersom dessa är byggda på träbjälklag och då ligger normalt inte golvvärmen ingjuten som i en betongplatta. Det finns dock golvvärmesystem som är speciellt utformade för att passa på träbjälklag. Dessa golvvärmesystem fördelar ut värmen via plåtar istället för att fördela värmen via betongen.

Frågor om att renovera en krypgrund

Vi får löpande frågor in till oss om att renovera en krypgrund. Här är de frågor som är relevanta.