Husgrunder.com vänder sig till företag privatpersoner. Allt från de som gärna vill sätta sig in i grundprojektet och vill göra så mycket som möjligt själv, markfirmor som vill ha mer att göra via mig och materialleverantörer som på ett seriöst sätt vill nå ut med sina produkter. Jag skriver artiklar, undervisar och instruerar i de ämnen som våra besökare vill ha svar på och jag försöker göra det på ett personligt sätt.

Är du intresserad av en förutsättningslös diskussion så hör av dig till mig.