Fråga från Linda från Tyresö

Hej, Vi har mottagit en geoteknisk undersökning som visar på att vår tomt består av berg strax under ett tunt lager matjord. Där av hänvisas att grundläggning ska ske på naturligt lagrad friktionsjord efter utskiftning av översta lagret. Samt att uppfyllnad till planerad nivå ska utföras enl. AMA. Frågan är hur ska vi veta vilket tjocklek vi måste ha på de olika skikten om vi inte kan AMA? är 200 dränering +300mm cellplast tillräckligt? Med vänlig hälsning, Linda

Svar från Micke

Hej Linda ,

Dina mått låter vettiga.

300 mm cellplastisolering för en villa är standard idag.
Och 200 mm dränerande material (makadam). Tips är att ha lite finare material överst på den dränerande bädden.

Lycka till med din grund.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fråga från Hans

Hej, Ämnar bygga garage/verkstad (på betongplatta) med förrådsloft/skulle, på18 x 8,5 m (två plan Väggar enl. legaletts metod och sedan med sadeltak) (Saxtakstolar) i en gammal hage. Leråkrar runt i kring. Går det?

Svar från Micke

Hej Hans,

Omöjligt att svara på utan mer information kring markens beskaffenhet.
Det finns geokartor o annat att tillgå som kan ge hintar om din mark. Annars för man ev. göra en markundersökning.

Skickat dig geotekniker kontakter på mail.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fråga från Jonas

Jag vill ha källare på en tomt där grundvattennivån ligger ca 90cm under marknivå. Är detta görbart genom markhöjning? Hur djupt bör det vara under dränerande lagret under plattan ner till grundvattnet? Är detta att jobba mot moder jord? Borde jag glömma drömmen om en källare?

Svar från Micke

Hej Jonas,

Källare i områden med högt grundvatten är en risk. Men absolut kan du ”höja” marknivån så risken minimeras. Frågan om du kan höja så mycket som du behöver?
Rekommenderar en kontakt med mina geoteknik kontakter. Skickar dig uppgifter till dem.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fråga från sara

Vi har bott i Norge och tittade där på att bygga hus utan at ”förstöra” grunden så ingen sprängning och minst innvasivt. Tittade på at bygga med pillarer (vet inte vad det heter i sverige) men på stolpar liksom, men vil sammtidigt ha betonggolv… och föll över buble deck eller cobiax. Har nu flyttat til Dk och funderar på at bygga sommarhus i sverige på sluttande grund/liknande taknken i norge. Jag trr
o dock inte det finns något berg i det området. har läst mig fram til att området påverkas om det reganar under længre tid, så tolkar det som mera jord/lera. Men kan man bygga betongplatta på pelare? eventuellt med delvist precast bubble deck, och sammtidigt få golvvarme? Arbetstidsmässigt tänker jag detta skulle kosta mindre, men kanske inte gör det ifall ingen bygger såhär från innan? Eller blir det helt galet at bygga på detta vis 😉
tacksam för goda råd

Svar från Micke

Hej sara,

Spännande med cobiax7 buble deck. Inget jag kände till. Galet vad man lär sig 🙂

Plintar är annars vanligt i Sverige.

Och att ha ett betongbjälklag är också vanligt.

Att kombinera dem är dock ganska ovanligt i mitt nätverk. Ta kontakt med en konstruktör så ska de säkert hjälpa dig
Det är inget jag jobbar med just nu men jag ska verkligen kolla på det.

Och detta kanske snarare ska likställas med pålning (läs mer om det här).

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fråga från Martin från Stockholm

Hej,
jag funderar på att bygga ett uterum/förråd/vinkällare… under en altan. Det planerade uterummet/förrådet kommer ha husets yttervägg som vägg på ena sidan och på andra sidan är det en bergvägg. Taket utgörs av altanen (men behöver kompletteras och isoleras för att bli tätt). Marken är också berg, med makadam på. Vill gärna ha kvar bergväggen som motstående vägg, även om jag förstår att den avger fukt (och kyla). Tanken är väl att försöka hålla en svag uppvärmning på vintern så att utrymmet håller c:a 10-15 grader om det går.

Vad tror du om detta? Är det möjligt, vad bör man tänka på? Särskilt vid utformning av grunden/golvet. Jag antar att man behöver någon form av dränering närmast berget, tänker att man kanske kan avsluta betongplattan c:a 10 cm från berget, lägga dräneringsrör och fylla upp med makadam/grus.

Svar från Micke

Hej Martin,

Fukten är jag inte direkt orolig för (den beror på bergets temperatur som skapar kondens). Denna kan du nog fånga.

Det jag är orolig för är de vattenmängder som kan komma nerför detta berget vid nederbörd (dagvatten).
Strömmar det ner vatten är det svårt att på ett bra sätt ta hand om dessa. Vanlig dränering räcker inte på långa vägar.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS