Fråga från anonym*

Hej Micke,
Jag har ett Myresjöhus byggt 1965. Huset är ett enplans med källare. I källaren är jag nu inne på att byta golv. Enligt byggnadskonstruktionen är det byggt med träreglar på betongmatta och med 30 mm minreralull som isolering. Vi funderade först på att lägga nytt golv ovanpå gammalt men har tänkt om. Om vi ny tar bort befintliga reglar och isolering. Vad är det det bästa materialet att lägga? Vissa säger cellplast andra menar på att regla om osv. dessutom har jag hört en del om platon matta dessutom. Vi ska lägga ett 11 mm härdat ekgolv flytande ovanpå och undrar därför hur du hade tänkt.
Tacksam för återkoppling!

Svar från Micke

Hej ,

Överliggande isolering klassas som en riskkonstruktion av besiktningsmän. Har du trä i golvet är det en ännu högre risk för problem. Men vissa golv klarar sig relativt bra ändå utan problem, du skriver inte om några fukt- eller luktproblem så det kanske är så i ditt fall.

Eftersom du ska lägga ett nytt golv så är det kanske inte lämpligt att ha samma riskkonstruktion igen. Min uppfattning är att spelar ingen roll om det ska vara golvvärme eller inte, det kan bli problem ändå.

Du är inne på att lägga ett passivt golv (med distansmatta) med öppna kanter. Detta kan också funka i vissa fall men i andra fall kan man faktiskt skapa ett problem. Tanken med den konstruktionen är att den fukt som är i spalten kan komma ut i rummet och rummets ventilation ska ta hand om fukten. Men likväl som att fukten från golvet kan ta sig upp i rummet kan fuktig luft i rummet komma ner i spalten som kondenseras mot den kalla betongen. Och har du damm och organiska ämnen där som börjar mögla och lukta så kommer lukten ut i rummet. Då är det bättre att ha täta kanter, dvs ett förseglat passivt golv. Men då stänger man in fukt och lukt.

Vill du ha ett helt fuktsäkert golv så är det ett mekaniskt ventilerat golv som gäller. Då ventilerar du ut allt som kan ställa till med problem i golvet. Du bör också få en fördel ifall du ska sälja huset.

Skickar dig info om hur du får tag i bra leverantör av ventilerade golv.

mvh
Micke
PS: * Frågan är avanonymiserad av mig pga renovering.
Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fråga från nicklas

Hej, jag planerar för att bygga en ca 2m hög stödmur vi kanten av min väg upptill huset. huset ligger uppe på en ås så vägen sneddar upp för åsen. jag har hittat en gammal husgrund av huggen sten som jag tänkte använda mig av. hur ska jag förbereda marken? bör jag gjuta en typ sula? hur långt ner i marken bör första stenraden ligga? Mvh Nicklas

Svar från Micke

Hej nicklas,

Svårt för mig att svara på för stödmurar är komplexa grejor har jag precis fått lära mig. Finns konstruktörer för sånt.
Det är marktryck och allt möjligt som behöver dimensioneras på ett korrekt sätt så jag vågar inte rådge kring detta. Det är lite så – ju mer man lär sig desto mer inser man hur lite man kan egentligen. Det är en hel vetenskap och speciell Civilingenjörsutbildning för hur mark rör sig och sån konstruktion. Jag kom i kontakt med dessa konstruktörer rätt nyligen så mycket möjligt att jag äldre innehåll som nu inte speglar det jag fått lära mig av dem. Kommer isåfall rätta upp detta inom kort.

Så vill du ha tillgång till dessa duktiga konstruktörer för denna typ av konstruktioner så säg till.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

L-stöd, eller stödmur som det också kallas, är en vanlig lösning när man vill terassera mark. Som namnet avslöjar är utformningen precis som ett L men det finns andra typer av murar som kan skapa nivåskillnader på en tomt.
Man gräver och schaktar tomten, paddar och placerar sedan dit L-stöden. Sist återfyller man. L-stöden är konstruerade för att tåla marktrycket och det finns därmed också olika L-stöd för olika behov.
Tänk på tjälen vid stödmurar så att du får en mur som håller lång tid.
Det är komplext med stödkonstruktioner så anlita en konstruktör om du är osäker på laster och markens påverkan på konstruktionen.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Vad är L-stöd

L-stöd som är en typ av stödmur gjord i betong och som är konstruerad med en fot som går in bakom muren som ett L, därav namnet. Det är med hjälp utav fyllnadsmassorna som läggs på foten som det blir en stark konstruktion. L-stöden finns att köpa i olika länger och höjder. Den vanligaste dimensionen är 1 meter långa och en meter höga.

Användningsområden för L-stöd

Stödmurar som ofta består av L-stöd har en stor mängd användningsområden. Du kan använda dessa murar i allt från stort till smått. Terassering av olika platser gör att användningsområdena är oändliga.

 • Utjämning av nivåskillnader på tomt inför att bygga olika konstruktioner såsom hus, attefallshus, växthus mm. Inte minst när man har sutterängtomter.
 • Stöd för pooler.
 • Utjämning av trädgårdars nivåskillnader
 • Terassering och utjämning av mark i parker
 • Möjliggöra placering av idrottsanläggningar på lutande mark
 • lantbruk
 • parkeringsplatser
 • Uppfarter och trafikplatser
 • Jämna ut nivåskillnader i bostadsområden

Konstruktörer för stödkonstruktioner

Stödmurar är komplexa grejor som jag fått lära mig mer om rätt nyligen. Det finns konstruktörer som specialiserat sig på rörelser i mark och hur en stödkonstruktion ska kunna konstrueras för att ge en bra framtidssäkrad lösning.

Så vill du ha tillgång till dessa duktiga konstruktörer så säg till genom att kontakta mig om terassering och stödkonstruktioner.

Relaterade frågor

 • Hur bygga stödmur ?
  Hej, jag planerar för att bygga en ca 2m hög stödmur vi kanten av min väg upptill huset. huset ligger uppe på en ås så vägen sneddar upp för åsen. jag har hittat en gammal husgrund av huggen sten som jag tänkte använda mig av. hur ska jag förbereda m
  Läs mer
 • Förnyelse-/underhåll av stödmur
  Hej, jag har några frågor kring stödmurar. Bor i ett par-/radhusområde som byggdes 2003/2004. I området finns en längre stödmur av L-block för att ”justera” nivåskillnad mellan övre och nedre området. Vi har nu sedan något år tillbaka upp
  Läs mer

Terassering för att jämna ut nivåskillnader

stödmur med L-stöd jämnar ut tomten
Det vanligaste användningsområdet för L-stöd är för att jämna ut nivåskillnader på en tomt. T.ex. vid grundläggning. Då vill man jämna ut en lutande tomt så du kan få en jämn yta att bygga ditt hus på. Då blir grundläggningen betydligt enklare.
Man behöver förstärka en mur på grund av att den byggs på ojämn mark för att förhindra att nivåskillnader ställer till i bygget. Då gör man helt enkelt så att man sätter ett L-stöd för att förstärka muren eller väggen på jämna avstånd från varandra i takt med att nivån på marken ökar eller minskar. På så sätt undviker man instabilitet och problem både under själva bygget och under levnadstiden av muren eller väggen. Användningen av L-stöd är ingen ny uppfinning utan har används länge i byggbranschen och ses fortfarande som ett av de bästa sätten att nå en jämn yta där det är svårt att få det.

Men det kan också röra sig om områden kring trappor och andra viktiga delar av en yta.

Relaterade frågor

 • Marken lutar 1 meter
  Ska bygga en grund där marken lutar 1 meter Hej Anders , Det finns flera sätt att göra detta. Några val mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna
  Läs mer

Bygga stödmurar med L-stöd

Ofta när man ska påbörja byggandet av ett hus så har man utmaningen att man behöver stödja upp endel av tomten. Då kan man behöva bygga en stödmur. Då är L-stöd utmärkta att använda för att stötta upp en nivå på tomten. Detta är vanligt att man behöver göra för att hantera höjdskillnader på tomten.

Välj ett L-stöd som står emot marktrycket

Det är vikitgt att välja ett L-stöd som klarar marktrycket. Annars kan trycket göra att L-stöden ger med sig. De kan både gå sönder men också flyttas av marktrycket.
Därför är det viktigt att utläsa hur många kN (kilonewton) de är dimensionerade för att klara av.

De vanligaste lasterna som L-stöden är dimensionerade efter är

 • l-stöd för 4 kN marktryck
 • l-stöd för 20 kN marktryck

Typer av murar med L-stöd

Oavsett om det är en stenmur eller betongmur kan man använda diverse L-stöd för få mer stabilitet. Storleken på L-stöden man behöver varierar dock från mur till mur, men detta är inte ett problem då man kan beställa L-stöd i vilken storlek som helst.

L murar eller T murar

Du kan välja mellan att köpa L eller T murar. L murar lämpar sig för terassering där du har mycket lite återfyllning från ena sidan. T-muren där du har återfyllning från båda håll men på olika nivåer.

Gjuta fast L-stöden

Många väljer att gjuta fast L-stöd i underlaget för att säkra dem ordentligt. Speciellt om man vill utföra exempelvis grundläggning på berg.

Anpassningar på plats vanligt

Då man ibland vill få till fina rundningar och tomtanpassade lösningar brukar man även gjuta lite murar på plats, ihop med användning av fabrikstillverkade L-stöd.

Stödmurar och L-stöd som gör tomten vacker

stödmur gör tomten vacker
Genom att man på ett estetiskt sätt tar hand om nivåskillnader så får man ofta en tomt med en tydlig och tilltalande profil samtidigt som du åtgärdar ett praktiskt problem. Den stora vinsten med stödmurar är givetvis att man tar upp olika nivåskillnader i omgivningen.
Stödmuren kan dock ofta trollas bort utseendemässigt genom att man jämnar ut tomten med fina stengångar, stenplattor, marksten osv. Stödmuren är således en viktig del av konstruktionen men kan fås en mindre framtonande roll.

Tjälen gör markarbetet viktigt

För att inte muren ska suga åt sig fukt i onödan och marken bli tjälfarlig är det bra om du fyller området bakom muren med dränerande material.
Det är inget som värmer upp marken och därmed bör du ha dränerande material omkring muren så marken där inte suger fukt.
Tänk på tjälen vid stödmurar. Det är inget som värmer upp marken (som ett hus gör) och därmed måste du ha goda markförhållanden för att anlägga din mur.
Det åstadkoms normalt genom att ta bort tjälfarlig jord och ersätta det med dränerande material omkring och under muren. Då blir marken inte tjälfarlig eftersom den då inte kan hålla fukt och expandera med tjälen.
Gör man inte detta kan muren långsiktigt bli instabil och till slut ge med sig.

Relaterade frågor

 • Dränerande material bakom stödmur?
  Hej. Har byggt en stödmur som är 22m lång ca 50 cm hög . Kan man använda 16/32 makadam som dränerande material bakom muren? Mvh Robert Hej , Jag tycker det låter som en bra ide med 16/32 makadam bakom stödmuren. mvh Micke PS: Här är villkoren kring a
  Läs mer

Övriga frågor och svar om stödmurar

Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring stödmurar.

 • Hur bygga stödmur ?
  Hej, jag planerar för att bygga en ca 2m hög stödmur vi kanten av min väg upptill huset. huset ligger uppe på en ås så vägen sneddar upp för åsen. jag har hittat en gammal husgrund av huggen sten som jag tänkte använda mig av. hur ska jag förbereda m
  Läs mer
 • Pris gjuta stödmur
  Hej Micke! Behöver bygga stödmur, ca 8m lång, 1,20 hög, 25-30 bred. 5-6/8m på berg i dagen. Har du lokala kontakter med entreprenörer i **** för ett sådant jobb? Har fått ett pris på 132tkr. Tyckte det var lite väl högt. Med vänliga hälsningar Magnus
  Läs mer
 • Marken lutar 1 meter
  Ska bygga en grund där marken lutar 1 meter Hej Anders , Det finns flera sätt att göra detta. Några val mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna
  Läs mer
 • Montering L-stöd!
  Hej! Planerar att montera 24m L stöd mot grannens tomt för att få bort den värsta lutningen på tomten. 7m = 3m sidan om garage. Rest Gräsmatta. Är det risk att stöden rör sig om de ligger på packad grus och ej under grannens mark nivå? Stöden är H1m
  Läs mer
 • Fråga angående L-stöd mur
  Hej, jag råkade av en slump hamna på din sida och såg texten om L-stöd muren. Det jag vill fråga dig är OM du (ditt företag) tillverkar L-stöd mur. Jag har nämligen några frågor om denna typ av mur. Tackar i förväg för besked. Mvh, Miroslav Hej Miros
  Läs mer
 • Platta på mark ovanpå berg
  Har ett jämnt sluttande berg (flatberg som löper under hela tomten sluttar ca 3m på 50m) som vi ska bygga en platta på. Vi ska vara ca 1,5-2m ovanför själva berget. Frågan är hur vi bygger oss upp till denna höjd, har idag ca 1m med material under sj
  Läs mer
 • Dränerande material bakom stödmur?
  Hej. Har byggt en stödmur som är 22m lång ca 50 cm hög . Kan man använda 16/32 makadam som dränerande material bakom muren? Mvh Robert Hej , Jag tycker det låter som en bra ide med 16/32 makadam bakom stödmuren. mvh Micke PS: Här är villkoren kring a
  Läs mer
 • Förnyelse-/underhåll av stödmur
  Hej, jag har några frågor kring stödmurar. Bor i ett par-/radhusområde som byggdes 2003/2004. I området finns en längre stödmur av L-block för att ”justera” nivåskillnad mellan övre och nedre området. Vi har nu sedan något år tillbaka upp
  Läs mer
 • L stöd mot översvämning
  Skydda sig mot högt vatten som rinner in i marken på vår tomt. Kan L stöd hjälpa runt tomten. Vid höga vattenstånd ligger vatten kvar hos grannen som rinner in till oss och vår krypgrund och det blir översvämning i vår grund vid stormar. Framsidan sk
  Läs mer
 • Rasmur för nedgrävd fristående rund pool
  Hej Vi håller på att göra en altan med nedsänkt fristående rund pool 4.5 diameter (vägg av tunnplåt och iklämd poolduk liner). Vi behöver göra en stöd-/rasmur för detta ändamål. Vi har tänkt ha en fri luft spalt på ca 200mm mellan pool och muren. Med
  Läs mer

Fråga från anonym

Hoppas du kan hjälpa oss med ett svar på detta. Vårt hus byggt 1974 med källare som har grovgjuten oisolerad platta på mark med murad betong hålsten som väggar.

Vi önskar montera golvvärme sen klinker i tvättstuga samt dusch rummet där nere. Problemet är att bygghöjden redan är låg vilket gör att vi inte får plats med isolering på plattan.

Detta begränsar oss till ett alternativ att bila bort den grovgjutna plattan i de rum som ska beläggas med golvvärme sen geoduk, isolera, armering, golvvärme, och gjuta om vi uppfattat det hela korrekt eller fins det fler alternativ.

Vi undrar följande angående detta.

1.) Kan man ersätta grus singel som dränerande skikt med isodrän, pordrän skivor på100mm i botten sen 100mm cellplast på det eller kan man skippa dränerande skikt och bara köra cellplast direkt på en geoduk för spara bygghöjd.

2.) När man bilar bort betongplattan hur nära inner väggen vågar man gå när man bilar med vår typ av konstruktion. Tänkte om det fins risker med sättningar mm när man bilar för nära väggen. Har sett bilder på dom som bilat ända mot väggen därför undrar man vad som i så fall avgör just detta.
Bifogar en bild på hur det ser ut.

Passar på att tacka dig hjärtligt för att du eventuellt kan svarar på våra frågor.

Svar från Micke

Hej ,

Detta är superkomplext och jag har blivit mer försiktig med tiden att gå ifrån de allmänna råden som finns som jag lärt mig och som jag vet fungerar.

Allmänna rådet kring golvvärme och omvänd fuktvandring
För golvvärme är ju råden som jag skriver lite överallt på min hemsida minst 15 cm normalisolerande cellplast (isodrän har inte samma uvärde som cellplast mig veterligen).
Då motverkas den omvända fuktvandringen enligt experter jag rådfrågat.

Dränerande skikt och isolerande skikt
Jag har fått lära mig att man ska ha två olika skikt. Ett dränerande och ett kapillärbrytande skikt. Dvs det dränerande materialet (dräneringsgrus/makadam) hanterar dräneringen och exempelvis cellplast sköter det kapillärbrytande (samt isolerar). Det vet jag fungerar och har varit standard i 30-40 år. Allt annat får någon annan stå för. Vet att t.ex. isodrän har skivor för detta. Men det är inget jag kan.

Gräva nära väggen
Ja, var försiktig nära väggen. Men det är ovanligt med sättningar pga detta men det kan vara bra att vara försiktig. Ännu viktigare är faktiskt att anlita en erfaren byggare du har stort förtroende för och som har nödvändiga försäkringar (se till att de går bra också – går de i konkurs är försäkringen inte mkt värd). Bra erfarna entreprenörer har koll.

Jag beklagar att jag inte kan rådgöra mer än så.

Det jag däremot vet är att ventilerade golv skulle lösa era problem. Det är lösningar som förvisso introducerar fläktar och liknande och bygger på undertryckta lösningar så fuktig luft och annat (t.ex. radon) kan sugas ut.

Har expertkontakter inom detta om du vill ha dem, annars bara googla ventilerade golv.
Möjligen har jag bättre ingångar på dessa bolag.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fråga från A

Vi ska titta på ett hus från ’78 med en EW-grund konstruktion (souterräng källare). Jag har förstått att det är en riskkonstruktion som kan delvis åtgärdas via antingen stålreglar istället för tryckimpregnerade träet alt. skapa mekaniskt ventilerade golv / väggar.

Har du en uppfattning om vad detta kan kosta att åtgärda mellan tummen-o-pekfingret för en källare på ca. 100 m2? 100 / 250 / 500 750 kkr?

Jag söker bara en grov uppskattning för att bättre kunna förstå vad man bör ta med i framtida budgeteringar innan en budgivning.

Tackar på förhand!
/A

Svar från Micke

Hej A (avanonymiserat namn),

Har skickat dig experter för prisuppgift på renovering av ewgrund/ew element. Hälsa från mig.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS