Vi får alltfler frågor om garage och grunder. Här finner du mer information om just det.

Vi vet idag att ett garage bör vara isolerad och med ett isolerat garagegolv får du ett behagligare inomhusklimat och slipper bli kall om fötterna. Att ha ett isolerat garage är extra viktigt om man utnyttja garaget till något mer än bara ett tak för bilen. Värt att nämna är att ett ordentligt isolerat golv även sänker den årliga värmekostnaden med åtskilliga kronor. Förutom att du sparar stora mängder energi då värmen kontinuerligt stiger från botten, hjälper du även till att spara på miljön samtidigt som du själv får ett fullt funktionellt garage.

Alltfler garage isoleras

I dagsläget är de flesta garage isolerade, men i äldre hus saknas ofta isolering. Arbetet med att isolera garagegolvet kan man mycket väl göra på egen hand. Tänk då bara på att vara extra noggrann och göra det rätt redan från början, så att man i framtiden slipper tråkiga överraskningar.

Förvaring eller framtida boyta

En fördel med att ha ett garage är att det är en perfekt plats för förvaring. I ett garage kan du förvara alltifrån verktyg, möbler till elektriska trädgårdsmaskiner. Vissa verktyg behöver förvaras där det är relativt varmt, speciellt under vintern och därför brukar man säga att ett isolerat garage är nödvändigt.

Hur går det till

Att isolera garaget består av ett antal steg.
När man ska isolera ett garagegolv är det bra att till en början ta hänsyn till själva golvkonstruktionen. Förarbetet är viktigt och därför bör man börja med att undersöka grunden för kontrollera hur väldränerad den faktiskt är. Det kan även vara bra att kontrollera om det råder organiskt material som exempelvis skräp och virke, för att sedan återfylla dessa med singel och makadam. Vid förarbetet är stuprör ett viktigt arbetsmaterial då man med hjälp av den kan avleda regnvatten som kommit in från yttertaket. För att på bästa sätt undvika fuktproblem och även rötangrepp är det med andra ord viktigt att se till så att vatten på något sätt inte rinner in i grunden.
Vilket material som man vid isolering ska använda beror helt och hållet på de förhållanden som råder hos just dig. Det allra vanligaste alternativet idag är dock att ha en gjuten betongplatta och har man detta alternativ är cellplastisolering en bra isolering både när det gäller undergolv och övergolv och detta eftersom att den inte suger åt sig fukt. Idag är det många fastighetsägare som väljer just cellplastisoleringen och eftersom att detta alternativ har en väldigt hög isolerande förmåga fortsätter användandet att ständigt öka. Ett annat effektivt alternativ som i konstruktionen är bra att använda och som också är ett fuktavvisande underskikt är att lägga en ventilerad fuktskyddsmatta, exempelvis platonmatta.
När cellplasten är på plats är det dags att löst lägga på en golvspånskiva ovanpå. Det är detta som man idag brukar kalla för flytande golv. För att få bra golvvärme och en bra energiprestanda brukar man rekommendera en isolering på minst 250 millimeter mot marken.

Fråga från Karl Jakobsson från Sundsvall

Hej. Jag har bilat ut golvet i ett rum som ska bli ett sovrum i min källare. Huset står på en gjuten grund som bär väggarna och sen är golven i källaren gjuten utan armering.

Tanken är att gräva ut så jag får ner tillräckligt med isolering och sen gjuta ett nytt golv med armering och slang för golvvärme. Ska jag tänka på något mer? Fuktspärr mm?

Svar från Micke om nytt källargolv

hej Karl,
Kommer svara inom kort.
hälsningar Micke

Fråga från Rune från Köping

Hej,
Ska sätta upp ett Attefallshus (Jabo Flex 25). På fabrikantens plintskiss är det 4 rader med 6 plintar i varje rad. För att slippa ta upp 24 hål är jag inne på att sätta 12 plintar (6 längs vardera långsida, och sedan 12 grundstenar i de två mittre raderna. Är det en OK ”kombo”?

Svar från Micke om Grund till Attefallshus

Hej Rune,
Om jag förstår det rätt så vill du dra ner antalet plintar från 24 hål till 12. Leverantören Jabo rekommenderar 24. Då hade jag installerat 24 plintar. Dock hade jag kanske gjort det på ett smart sätt så kostnaden inte blir så hög. Typ så här.

Vill du ha hjälp att hitta leverantör som utför detta till bra pris nära dig så hojta bara till. Känner flera.

Hälsningar Micke

Fråga från Tobias från stockholm

Hej!

Vi vill bygga ett hus på ett ojämnt berg. Kan man gjuta plintar och ett betongbjälklag istället för att mura stödmur eller fylla igen. Har inte hittat några exempel men vår arkitekt föreslog det så jag undersöker möjligheterna. Blir det svårt att isolera?

Vänliga hälsningar
Tobias

Svar från Micke om bjälklagsgrund på ojämn mark

Hej Tobias och tack för frågan,

Plintgrunder där man gjuter plinten mot berget är ett bra och relativt billigt alternativ för dig.
Bilden på bilden är ett hus som vi i familjen byggt precis på det sättet. Då gjöt vi betongplintar i papprör som förankrades i berget. Berg är dessutom en stabil undergrund eftersom du inte behöver oroa dig för tjälen som normalt är ett problem med grundläggning på plintar (marken ligger bar och fryser således).
Alternativet är att spränga bort berget vilket kan bli dyrt.

Nackdelen med plintgrunder är som du beskriver hur du ska isolera huset. Dels är huset lite knepigare att isolera men dessutom är isoleringen viktig eftersom du har kall luft underifrån. Du får du isolera underifrån med trossbottenlösning mellan balkarna som du sedan fyller med isolering, mineralull eller cellplast.

Du skriver att du ska ha ett betongbjälklag. Detta väger mycket mer än trä som vi använde. Detta skapar större laster på plintarna och då råder jag dig att anlita en konstruktör som får räkna på detta.

Läs också mer om gjutning av plintar här.

Är huset ett året runt hus?

hälsningar Micke

Fråga från Andreas från Stockholm

Hej,
Jag undrar i vilken ordning jag lägger armering kontra golvvärmen

Svar från Micke om golvvärme och armering

Hej Andreas,

När du ska gjuta din grund går du igenom ett stort antal steg.
Dessa steg finns noga förklarat i denna artikel.

Kort kan man dock dela in grundläggingen i dessa steg i normalfallet.

1) Schaktning och markarbete
2) Dränerande material och dräneringsrör, vatten och avlopp
3) Utplacering av kantelement
4) Utplacering av 300 mm grundisolering i form av cellplastskivor
5) Utplacering av den vattenburna golvvärmeslangen
6) Utplacering av armeringsnät (i betongplattan) och armeringsjärn (i kantbalken och som solfjäder i hörnen).
7) Återfyllnad av dränerande material som stabiliserar upp kantelementen
8) Gjutning av betongplattan med betong, normalt från en betongbil.

Så svaret på din fråga är att först lägger du den vattenburna golvvärmen och sedan armeringen. Både armeringen och golvvärmen läggs på olika distanser som gör att de hamnar på rätt höjd i betongplattan.
Betongplattan bygger 10 cm ovanpå cellplasten och gjuter således in både golvvärmen och den förstärkande armeringen.

En effekt av att man lägger golvvärmen under armeringen är att du får lite skydd för golvvärmen om någon får för sig att borra ner något i betongplattan.
Notera därför djupet på golvvärmeslangen så att du vet hur långa skruvar du får använda exempelvis för att borra fast syllen i betongplattan. Att borra sönder den vattenburna golvvärme är definitivt inget du vill göra.