Källa: Tjällden AB
När du ska gjuta en ny husgrund eller renovera en befintlig källare så är det många som väljer att lägga vattenburen golvvärme. Det är en ledande teknik som fungerar mer miljövänligt än exempelvis elburen golvvärme.
Genom att använda cellplast under den vattenburna golvvärmen sparar man energi genom att man inte läcker energi ut till omgivningen.

Golvvärme på cellplastskivor

Denna artikel behandlar just nyttan av att lägga vattenburen golvvärme på cellplast. Cellplast läggs normalt under den vattenburna golvvärmen.
Hur mycket cellplast du behöver och hur du går tillväga beror lite på typ av projekt. Projekttyperna hittar du nedan.
cellplast+vattenburen golvvärme.

Användningsområde med cellplast och golvvärme

 • Gjuta platta på mark husgrunder med golvvärme på cellplast
 • Krypgrunder med golvvärme på cellplast
 • Gjuta in golvvärme på cellplast i källare
 • Lägga cellplast i träbjälklag under golvvärme
 • Renovera hus och lägga vattenburen golvvärme

Hur mycket cellplast ska du lägga under golvvärmen?

Beroende på applikation (ovan) så lämpar sig olika mängder och tjocklekar av cellplastskivor. För vissa ändamål räcker det med 200mm cellplast för att minska värmeförlusterna från golvvärmen medans det kan behövas ända upp till 400 mm isolering för att exempelvis leva upp till standarden för passivhus.
Så tjockleken av cellplast för golvvärme varierar.

Lägger man golvvärme i eller på cellplast?

De flesta lägger golvvärmerör ovanpå cellplasten. Det kan man göra på olika sätt. Antingen har man spårad cellplast, eller så kan man fästa cellplasten i olika monteringsanordningar eller i armeringsnäten.

Gjuta betongplatta på mark med cellplast och golvvärme

Vi har skrivit en bra artikel om hur du gjuter betongplattor med golvvärme här => länk.

Det finns många aspekter kring just hur man ska lägga cellplast under golvvärme när man ska gjuta en sula.
Genom att gjuta in den vattenburna golvvärmen får man en effektiv men också ganska trög uppvärmningskälla. Den som kommit hem till ett hus som värms upp med en betongplatta och som inte haft golvvärmen på hög nivå vet att det tar tid att värma upp huset på det sättet.

 • Hur många cellplastskivor ska du lägga under vattenburna golvvärmen
 • Vilken cellplastkvalitet ska du använda
 • Hur ska du fästa den vattenburna golvvärmen ovanpå isoleringen

Kantelement som man normalt använder för att lägga en betongplatta innehåller i sig cellplast. Det gör att grundsulan blir isolerande i sig och betongbalken som bär upp huset får isolerande lager mellan sig och luften.

Innanför dessa kantelement lägger man ut markisoleringen. Tjockleken på grundisoleringen beror på hur välisolerat ditt hus ska vara.
Vilket hus du ska bygga påverkar tjockleken på isoleringen (garage, villa, attefallshus, växthus, etc). Ska du bygga ett passivhus lägger du ut 400 mm markisolering medans det kan räcka med 200 mm för ett garage.

Sedan lägger man ut den vattenburna golvvärmen ovanpå cellplasten. Det går till på något av följande vis.

 • Montera monteringshylsor på cellplasten på vilka du trär på golvvärmerören.
 • Naja fast golvvärmerören i armeringsnäten.
Grundisolering är idag synonymt med cellplast. Den största anledningen till det är cellplastens synnerligen goda kapillärbrytande förmåga. Cellplast kan fullkomligen bada i vatten utan att dess isolerande förmåga avtar. Det gör materialet unikt. Förutom cellplastens goda fukttålighet så har materialet dessutom mycket isoleringsförmåga.

Cellplast tar mycket plats så det är viktigt att materialet inte levereras för tidigt till byggplatsen. Dels kan materialet delvis bli stulet (ganska ovanligt dock då cellplast tar oerhört mycket plats) men framförallt kan materialet blåsa omkring om det blir storm.

Grundisolering för platta på mark

Grundisolering är den del av isoleringen som ligger under betongen, armeringen och golvvärmen men ovanför det dränerande materialet.
Beroende på vilken byggnad du ska bygga så behöver du ha dels
 • olika tjocklek på cellplastlagret
 • olika kvalitet av cellplast
Läs om hela processen med grundläggning här.

Skillnad i tjocklek på grundisolering beroende på byggnad

Tjockleken som behövs för att isolera grunden bestäms givetvis av hur isolerat du vill att din byggnad ska bli.

 • Tjocklek grundisolering för garage: 200 mm
 • Tjocklek grundisolering för normal villa: 300 mm
 • Tjocklek grundisolering för passivhus: 400 mm

Skillnad i kvalitet på grundisoleringen beroende på byggnad

Vilken byggnad du ska bygga och vad den ska användas till spelar stor roll för val av kvalitet på cellplasten.
Några vanliga fall kan vara

 • Normal cellplastkvalitet för garage: s100
 • Normal cellplastkvalitet för garage med tunga fordon: s200 eller s300
 • Normal cellplastkvalitet för villa: s100

Grundisolering blir en del av klimatskärmen

Grundisolering är en viktig del av husets klimatskärm och isolering. Läs mer om isolering. Med grundisolering berörs olika delar beroende på grundtyp. För platta på mark utgör isoleringen dels den isolering som ingår i kantelementet dels den isolering som ligger i själva betongplattan. Kantelementet består förutom kanten i betong av cellplast som kan beställas i olika utföranden. Ett kantelement kan ha formen av ett L, eller ett U och kallas följaktligen för L-element eller U-element.
Isoleringen i betongplattan består uteslutande av cellplast i skivor, med en viss tjocklek, vanligen i skivor om 10 cm. Beroende på var i Sverige man bygger sitt hus och lägger sin husgrund så behöver man olika mängd isolering.
Grundisoleringen läggs ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i de båda skikten blir förskjutna.

S100 vanligaste kvaliteten

Ledande Cellplasttillverkare rekommenderar kvalitet S100 som grundisolering.
I de allra flesta fall är detta den isoleringskvalitet som skall användas vid platta på mark, den har ett lågt lambdavärde 0,037 (ju lägre desto bättre) och en hög tryckhållfasthet. Isolertjockleken skall vara minst 300 mm i en ordinarie platta på mark.
Kvalitet S80:
Vid en pålad platta eller en enklare friggebod kan den här isolerings- kvaliteten användas. Lambdavärdet är högre 0,038 vilket ger ett sämre värmemotstånd. Tryckhållfastheten är 20% sämre än S100 kvaliteten.
Olika cellplastkvaliteter – bärkraften i cellplast

Idag anges kvaliteten på cellplast i beteckningar S60-S300. Siffrorna 60-300 anger korttidslasten. Om man har ett högre värde så visar det den tryckhållfastheten som cellplasten klarar av.

Beroende på användningsområde så rekommenderar cellplasttillverkarna ofta en cellplast typ som ska vara designad för just den tillämpningen som cellplasten är till för att hantera. Man ska dock komma ihåg cellplastens funktion. Funktionen är framförallt isolering, det finns andra delar i t.ex. husgrunden som syftar till att hantera hållfastheten i konstruktionen (dvs betongen och armeringen).

Cellplast och kantbalkar/grundbalkar

Kantbalken gjuts i den hålighet som bildas mellan kantelementet och grundisoleringen. Därmed omges kantbalken av cellplast av cellplast. Eftersom kantbalken trots detta är en svag länk sett ur ett värmeisoleringsperspektiv så blir grundbalken en köldbrygga in mot betongplattan. Därför bryter man också av denna köldbrygga med en köldbryggebrytare om man har möjlighet till det. För att detta ska vara möjligt krävs relativt tjock kantbalk och tjocka väggar. En köldbryggebrytare är en cellplaststräng som man lägger precis innanför kantbalken.

markisolering
En av de delar som är viktigast med en platta på mark är att den isolerar så bra jämfört med andra husgrundstyper. Isolering läggs innanför husgrundens kantelement och ovanpå den bädden av dränerande singel eller makadam. Husgrundens isolering, sk grundisolering, består idag uteslutande av cellplast. Cellplast är därför ett av de byggmaterial som används mest vid grundläggning.

Vad menas med markisolering

Det är relativt otydligt vad som menas med markisolering. Man kan använda isolering med cellplast på olika sätt i marken. Här täcker vi in dem.

 • Markisolering under betongplatta på mark
 • Isolering av marken under en krypgrund
 • Tjälsisolering
  • Markisolering under betongplatta på mark

   Markisolering under betongplatta på mark är det vanligaste man menar. Det man gör är att man lägger ut olika lager med cellplast så det blir allt från 200 mm isolerande cellplast (för isolerade garage) till 400 mm (för passivhus).

   Kostnad för markisolering för en platta på mark

   Cirkakostnaden för markisoleringen för en platta på mark beror givetvis på tjockleken på betongplattans isolering.
   Dessutom styr lasterna väldigt mycket vilken kvalitet på cellplast man behöver. Normalt är den så kallade s100 som klarar 100 KPa per m2. Den kostar ungefärlig 69 kr/m2. För en betongplatta med 3 lager cellplast kostar isoleringen således cirka 210 kr/kvm inklusive moms. En 100 kvm stor betongplatta kostar därmed cirka 21 000 kr.

   Olika kvaliteter på cellplast

   De vanligaste cellplastkvaliteterna är

   • s80
   • s100
   • s200
   • s300

   Kvalite på markisolering för garage

   Den kvaliten man väljer beror på lasterna på garagegrunden. Men en normal garagegrund så lämpar sig cellplasten med s100.

   Tjälisolering med cellplast

   Ju större risk för tjälskjutning desto djupare behöver man normalt gräva ner till frostfritt djup. Det gäller såväl en eventuell grundmur. Alternativet är att man isolerar på ett tillfredsställande sätt med markisolering.
   När man använder markisolering gräver man ut minst 150-200 cm från ytterväggen och c:a en halv meter ner. Man lägger dit minst 1 decimeter tjockt lager med sand och eller grus. Ovanpå sanden läggs sedan markisoleringen.
   Markisoleringen består oftast av cellplast och bör vara cirka 1 decimeter tjock. Det gör att värmen hålls kvar i marken. Viktigt när man lägger ut markisoleringen är att lagret blir tätt och därför är skarvarna mellan cellplastskivorna viktiga att beakta.
   När behövs markisolering. Man kan egentligen vända på det och säga att om man är helt säker på att det inte finns risk för tjalskjutning så behöver man inte isolera marken.

   Mer i Norr

   Ju längre norrut i Sverige du bor desto mer isolering behöver du. Därför rekommenderas det att man har 400 mm isolering norr om Stockholm medan det räcker med 300 mm isolering söder om Stockholm. Cellplastskivorna är oftast 10 cm tjocka och därför behöver man normalt 3-4 cellplastskivor.

Prisuppgift på ditt grundprojekt

Låt mig hjälpa till

Vill du ta in offerter från grundleverantörer och byggare så kan jag hjälpa dig. Tveka inte att använda vårt formulär nedan.
Den är till för dig som undrar något inför att du ska ta in offerter för din grund.

Ditt namn (obligatorisk)

Ditt mobilnummer

Din epost (obligatorisk)

Planerar byggstart inom

Vilket stadium är ditt projekt i?
Bygglov klartBygglov behövs ejBygglov ej klartÖvrigt (ange gärna nedan)

Ange län/ort

Vid byggnad - grundens omkrets

Vid byggnad - grundarea

Frågan gäller
Hjälp byggmaterialHjälp arbete/hantverkareHjälp konstruktionÖvrigt (ange nedan)

Kort om ditt behov

Förklara ditt behov lite mer ingående (ange ex. isolering , golvvärme kvm/omkrets för projekt)

Ange koden i fältet nedan - för att förhindra SPAM. Tack!

captcha

Källa: Tjällden AB
Vilket kvadratmeter pris kan du räkna med om du ska gjuta en betongplatta på mark och behöver grundmaterialet. Här ger vi dig ett schablonvärde som du kan ha med dig i initiala uppskattningar. För mer exakta priser behöver du alltid begära in offerter från grundleverantörer givetvis.

Prissättning skiljer från hus till hus

Det är oerhört svårt att ange priser eftersom alla hus har sina små egenheter.

Ungefärlig kostnad per kvadrat för grundmaterialet

Grundmaterial som schablon kostar cirka 400 kr per kvm betongplatta, inklusive moms exklusive arbetet.
Då ingår vattenburen golvvärme.

Materialpriser mer i detalj

Här finner du en utförlig artikel om husgrunder och priser => läs mer.

Vilka parametrar påverkar som du ska ta med i beaktande

 • Typ av hus
 • Grundteknik
 • Antal hörn

Typ av hus

Husgrunder kostar olika beroende på hur huset konstrueras och har för egenskaper.

 • Ska du bygga hus med källare?
 • Är huset ett en eller tvåvåningshus?
 • Ska du bygga ett hus från hustillverkare eller arkitektritat?
Oavsett vilken av ovanstående du har tänkt bygga så påverkas din kalkyl.

Grundteknik

Vilken grundteknik man väljer spelar också in när man ska räkna ut kvadratmeterpriset. Kvadratmeterpriset ovan gäller platta på mark.

Men självklart blir det olika priser beroende på om din husgrund är a typen

 • Platta på mark
 • Krypgrund
 • Källare

Antal hörn på huset

En sak som driver kostnader när man ska bygga husgrunder är faktiskt antalet hörn på huset. Detta då husets hörn armeras mer och det blir även fler kantelement för hörn.