Fråga från Ahmad från Länghem

Hur skulle jag veta att mitt hus behöver dränering?

Svar från Micke

Hej Ahmad,

Detta var en enkel fråga som kräver ett längre svar.

Dränering bör man göra om man har hus med fuktproblem.
Hur yttrar sig dessa fuktproblem? De flesta hus som har fuktproblem har källare. Så vi riktar in oss på denna typ av hus.

Typ av problem – fukt tränger in vid innerväggar och nerkanten av bärande inner och ytterväggar
Det är de delar av huset som tar upp mest laster som trycker mest på undergrunden. Där finns det extra hög sannolikhet att fukt tränger in. Speciellt om dessa ligger under grunden så är normal dränering inte alltid tillräckligt. Då kan du behöva en ”dränering utan att gräva”!

Allmänt fuktigt i källaren – ingen synlig fukt
Många källare upplever en fuktighet över det rekommenderade i källaren. Det gör att fuktigheten troligen kommer in via väggarna och det dagvatten som normalt kommer som nederbörd. Då lämpar sig normal dränering men du kan även utvärdera dränering utan att gräva.

Hälsningar Micke

Fråga från anonym från Spånga

Hej,
Vi håller på och tittar på ett hus i Spånga som vi eventuellt kommer att köpa.
Huset på ca 70m2 med källare är byggt på 40-talet. Marken är bedömt att vara lera och konstruktionen är grundsulor med murar i betonghålsten.
Bjälklag och stomme är i trä. I besiktningsprotokollet framgår det att byggnaden står på sättningskänslig mark.

När jag mätte upp lutningen fick jag fram att det är 5 cm på 10m.
Det förekommer en del sprickor i grunden och i många hörn ser man på tapeten att huset har satt sig. Att det syns på tapeterna får mig att misstänka att det kan vara en pågående sättning.

Vid gaveln som har satt sig har de tidigare ägarna tagit bort ett stort pilträd, vet dock ej om det trädet har påverkat sättningen.
Huset är i stort behov av renovering och planen är att bila ut betongplattan i källaren för att sedan gjuta en ny isolerad bottenplatta.

Går det att påla vid sidan av huset (eller i huset?) och gjuta balkar som sulan får stöd mot?
Kan man efter att man säkerställt att grunden inte sjunker lyfta huset och räta upp det mot grundmuren?

Eller finns det andra lösningar för att komma till rätta med problemet?

Svar från Micke om Grundförstärka och räta upp hus

Hej ,

Jag delar upp mitt svar i två delar.

  • sättning av grunden
  • upprätning av huset

Sättning av grunden
En sättning i marken sker relativt fort om det är fel på huset, husgrunden eller marken. När husgrunden sätter sig och INTE försämras är det regel inget problem. Det viktiga är att det inte råder omständigheter kring huset som gör att sättningen förvärras över tid. Så en viktig fråga till säljaren är att fråga dem om husgrunden och huset satt sig för länge sedan och sedan har det INTE förvärrats? Eller om sättningarna gradvis blivit sämre.

En omständighet som dock kan förvärra en sättning är faktiskt pilträd. Pilträd är kända för kan suga vatten. Det är inget problem om man har en bra dränerande undergrund. Då ligger grunden stabilt på makadamet som inte sätter sig.

Men ditt potentiella hus står på lera. När lera blir blöt och sedan får fukten utsugen torkar den och blir lätt porös. Då blir det lätt en lokal sättning. Så det viktiga är att få reda på om sättningen upphört. Troligen har huset satt sig klart och då rekommenderar jag att man inte rör detta i onödan om grundmuren satt sig klart.

Räta upp huset
Om grundmuren står stabilt kan du däremot räta upp huset. Då går man oftast in med en domkraft mellan förstavåningens källarväggens tak och bjälklaget och rätar upp bjälklaget och gjuter lite betong på källarmuren eller så lägger man några distanser.

Att påla i ditt fall är inget jag rekommenderar. Speciellt inte inifrån. Det går inte mig veterligen.

Trevlig helg

Micke

Fråga från Cornel från Forsheda

Gjuta betongplatta mot källarvägg redigerad

Hej!

Jag vill gjuta en betongplatta 60cm under husets betonggolv, mot källarväg i ett hörn på 5m.kontaktyta och 4m.utanför källaren? Betongplattan ska vara 70kvm.

Svar från Micke

Hej Cornel,

Tack för frågan.

Jag uppfattar inte riktigt frågan kring detta.
Är detta svar på din fråga => läs artikel om att gjuta betongplatta mot källarvägg.

Fråga igen annars.

Hälsningar Micke

Fråga från Elina från Knivsta

utbyggnad redigerad

Hej!
Vi bor i Älvsbyhus med torpargrund som har luftventilations hål på kortsidorna, ej på långsidorna.
På ena kortsidan kommer vi att göra en tillbyggnad med gjuten platta. 2 av dessa 3 lufthål kommer att byggas igen.
Vi vill ej ha avfuktare/trygghetsvakt i torpargrunden. Hur löser man detta på bästa sätt?

Älvsbyhus avrådde oss att täppa igen ventilerna på kortsidan o ersätta med nya på långsidorna då bärigheten försvagas.
Kan man däremot förankra/dra rör från varje av kortsidans ventiler igenom den 5m breda gjutna plattan i isoleringen o sätta nya ventiler på utsidan av plattan? Vi hade ett företag som gav det exemplet när han lämnade offert för att gjuta grunden.

Mvh Elina

Svar från Micke om gjuta platta mot krypgrund

Hej Elina,

Tack för frågan om ventilation av krypgrunder.

Kort kan man säga att ja – det går. Jag vet många husägare som lyckosamt byggt till huset och därmed bygger för en av ventilerna.

Det du behöver göra är att ersätta de ”förlorade” ventilerna med nya ventiler.
Anledningen att detta är viktigt är givetvis att risken är överhängande att luftfuktigheten ökar om ventilationen minskar.

Att som Älvsbyhus säger dra rör genom betongplattan är en lösning som känns konstig. Då kommer du behöva en fläkt för luften vandrar inte genom betongplattans rör av sig själv. Risken är mycket hög att luften blir stillastående. Konstigt att de rekommenderar det tycker jag.

Min rekommendation
Måste det vara en betongplatta?
Vi älskar betongplattor. Men det finns idag bra krypgrundslösningar som gör att du både får en isolerad tillbyggnadsgrund och dessutom får fritt ”blås” för ventilationen.
På det sättet behöver du inte sätta någon fläkt och inte göra ingrepp i Älvsbyhus krypgrund som tydligen inte tål att borras i (?).

Men välj då en grundlösning som är bra och satsa på isolerade kantelement för krypgrunder.

De krypgrundselement som vi ser i denna artikel => artikel tillbyggnad för hus med krypgrund, kan beställas med färdiga ventiler och klarar av att installera nya ventiler och har använts utan problem sedan 1980.

Hälsningar Micke

En av de starkaste trenderna just nu inom byggbranschen är Attefallshusen. Det har tagit ett tag innan företagen verkligen hunnit ställa om och kan erbjuda ett starkt paket för sina kunder. Precis som när alla stora ändringar genomförs.

Datumet med stort D – 1:a juli 2014

Det var snart ett år sedan som det blev tillåtet för husägare och tomtägare att bygga ett så kallat Attefallshus. Hus som inte ligger närmre än 4,5 meter från grannar får byggas upp till 25 kvm utan bygglov.

Att lagändringen kom mitt i sommaren tros spela en stor roll i varför byggandet inte tog fart förräns nu 2015. Byggsäsongen var i princip över innan lagändringen hann träda ikraft.

Vad kostar ett Attefallshus?

Det var snart ett år sedan som det blev tillåtet för husägare och tomtägare att bygga ett så kallat Attefallshus. Hus som inte ligger närmre än 4,5 meter från grannar får byggas

Attefallsgrunden

Om det tagit lång tid för tillverkare och husköpare att hitta varandra så har husgrundsbranschen anpassat sig ganska snabbt. Läs mer om vår artikel om grund för Attefallshus här.