småhustillverkare
Småhustillverkarna fortsätter att blöda. Det är dåliga nyheter för alla som arbetar med husgrunder.

Enligt Sveriges Byggindustrier så har bostadsbyggandet minskat radikalt 2012 jämfört med 2011. Då ska man komma ihåg att 2011 var ett riktigt katastrof år för husbyggandet.
Enligt analysen som Svensk Byggindustrier gör så kommer konjunkturen stabiliseras framöver och därmed även förutsättningarna för att husbyggandet ska komma igång igen. Innan dess blir det än värre spår Svensk Byggindustrier, Enligt artikeln så kommer antalet hus som börjar byggas minska ytterligare 2013.

Renoveringar en ljusglimt

Det framgår också av analysen att renoveringar och ROT avdragsdrivna förändringar på hus och lägenheter kommer successivt att öka.

Stora och små företag drar ner

De stora

Nu har även de stora drakarna såsom Jm, Skanska mfl dragits med i huskrisen. Så sent som för en vecka sedan så varslade Skanska 60 medarbetare i Skåne. De som varslas knyts enligt Skanska uteslutande till en minskad efterfrågan på hus och lägenheter.

Ungefär samtidigt som Skanska varslar byggarbetare så kom byggföretaget PEAB med beskedet att de varslar så många som 106 byggnadsarbetare om uppsägning. För PEAB var detta en i raden av varsel där PEAB bostad tidigare varslat 37 personer.

De små

Följande småhustillverkare har under den senaste tiden varslat hela eller delar av sin arbetsstyrka om uppsägning

 • Bollebygdshus – läs mer här
  • De små företagen drabbas mer än de stora är vår analys. De har som enda affärside att sälja småhus och nu säljs det inga hus längre.
   Det som kännetecknar uppsägningarna är annars att de flesta hänvisar till att varslen kan komma att ändras om byggandet skulle ta fart igen.

   Politiskt laddad fråga

   Regeln som instiftats av finansinspektionen att endast tillåta banker att låna ut max 85% av husets värde har utpekats som en stor faktor till krisen hos småhustillverkarna. Frågan om bolånetak har nu legat ett bra tag på absoluta högsta nivå rent politiskt. Finansministern Anders Borg försvarar initiativet och menar att det skyddar Sverige från en kommande krasch på bostadsmarknaden. Frågan som ställs är givetvis om man kan åstadkomma samma sak fast med andra medel och som inte skulle slå lika hårt mot småhustillverkarna. Diskussionen har kretsat kring ökade krav på amortering och eller minskade ränteavdragsmöjligheter. Båda dessa initiativ skulle trycka ner hur mycket hushållen tar i lån men skulle kunna råda bot på det fullständiga stoppet på nyproduktionen av småhus.

   Nattsvart idag – hur blir det imorgon?

   Att det är tuffa tider för småhusbranschen är en underdrift. Samtidigt finns det geografiska och demografiska underliggande drivkrafter som gör att trenden förr eller senare kommer vända.

   Följande trender i Sverige talar för att det vänder till slut:

   • fortsatt urbanisering
   • fortsatt hög segregation driver folk från olika områden. Vi har genom åren sett en kraftig segregring på bostadsmarknaden där vissa områden är attraktiva och där det fortsatt kommer löna sig att bygga. Och folk migrerar från andra områden som blir alltmer utsatta socialt.
    • Vi tror att dessa två trender talar för att det till sist kommer vända tillbaka men frågan är om nyproduktionen av hus kommer landa på en lägre nivå än innan. Det är mycket som talar för det.

Det är av stor vikt att tänka igenom sin dagvattenlösning. Det gäller både när man ska gjuta en ny platta eller om man ska dränera om sin husgrund.

Problemställning med dagvatten

Dagvatten är idag ett ganska stort problem för samhället. Det som ställer till det för samhället är framförallt att man bygger i tätare orter idag än för några generationer sedan. I tätbebyggda områden finns inte tillräckligt med naturliga infiltrationsområden för dagvattnet. Det gör att man i tätorter behöver hjälpa marken på traven genom att styra vattenflödena på ett effektivt sätt. Genom att tillföra marken system som för bort vattnet från husen och husgrunden inte minst.

Dessa dagvattensystem består av en kombination av

 • kommunens dagvattensystem
 • dagvattenbrunnar
 • stenkistor eller dagvattenkassetter
 • dagvattenrör och dagvattenledningar
 • diken av olika slag

Mark, vatten och avlopp

mark vatten och avlopp
Vi har en artikel här >> om vatten och avlopp. Läs den för att få den stora bilden kring vatten och avlopp klar för dig.

Vatten och avlopp läggs ner ungefär samtidigt som man gjuter husgrunden. Att lägga vatten och avlopp är en integrerad del av markarbetet och grundläggningen.

Stuprörens vattenutkastare

20120914-213739.jpg
Dagvatten kan indirekt ställa till stora problem för husägare. När stora mängder regn faller och stänker ut från stuprörsutkastaren så kan vattnet leda till att jorden, betongplattornas sand eller liknande spolas bort sakta men säkert.
Effekten av detta beror på hur tomten ser ut. Men i värsta fall kan husgrunden skadas genom att marken blir instabil och man får sättningar och liknande.

En dagvattenbrunn eller stenkista kan vara lösningen på problemet.

Stuprörsförlängare

Stuprörsförlängare är ett alternativ till dagvattensystemet och syftar till att föra ut vattnet ut från husets stuprör ut på gräsmätaren för att därifrån transporteras från ditt hus närhet med infiltration.

Dagvattenrör

dagvattenrör
Dagvattenrören syftar till att föra bort nederbörd från ditt hus.

Vattnet ska så fort som möjligt ledas bort från husets grund och föras antingen till en stenkista / dagvattenkasett eller till en dagvattenbrunn.

En primitiv och gammeldags variant av dagvatten dränering är att ha en stuprörsförlängare.

Dagvattenbrunn

dagvattenbrunn
En dagvattenbrunn syftar till att samla upp dagvattnet från huset. Dagvattnet leds via dagvattenrören till dagvattenbrunnen. Det finns inget egenvärde i att allt dagvatten måste samlas i en dräneringsbrunn. Du kan även använda enklare stenkistor för att ta omhand om dagvattnet.

Stenkista Dagvatten och dagvattenkassetter

stenkista
Med en stenkista åstadkommer du en naturlig infiltrationslösning som klarar av att ta emot en betydligt mycket större mängd vatten än en motsvarande yta gräsmatta klarar av.
Läs här vår artikel om stenkistor och dagvattenkassetter.

Terassering kan även lösa dagvattenproblem

Som tomtägare behöver du ta omhand om ditt dagvatten. Ett sätt är att se till att du inte lutar in på din grannes tomt. Det kan du åtstadkomma även genom terassering med L-stöd och murar.

Vi har för avsikt att hjälpa våra besökare med att gjuta sin betongplatta eller dränera sin husgrund själva. I olika områden kan vi rekommendera olika leverantörer. Vårt arbete med att hitta nya leverantörer av minigrävare pågår ständigt och vi har idag inte leverantörer i alla områden.

Vår vision är att hitta den billigaste leverantören.
Oavsett vart i Sverige du bor.

Hyra minigrävare – BobCat

Tveka inte att kontakta oss minigrävare. Vi ska försöka hitta den billigaste åt dig.
[contact-form-7 404 "Not Found"]

hyra markvibrator padda
Vi vill hjälpa dig som är besökare och som ska gjuta din husgrund eller renovera din källare och behöver hyra en padda. Vi letar hela tiden efter nya leverantörer. Har du en verksamhet där du hyr ut paddor så tveka inte att kontakta oss. Vi letar nämligen hela tiden efter nya och leveranssäkra leverantörer av Paddor och markvibratorer. Ju längre i förväg vi får reda på ditt behov desto större sannolikhet att vi kan hjälpa till.

Vi har som uttalad vision är att hitta den billigaste uthyraren av paddor som levererar till lägsta pris. Oavsett vart i Sverige du ska genomföra din grundrenovering eller grundläggning.

Hyra Padda – Markvibrator

Tveka inte att kontakta oss om att hyra padda markvibrator. Vi ska försöka hitta den billigaste åt dig.
[contact-form-7 404 "Not Found"]

kantelement
När ska man gjuta en grund så använder man kantelement av typen L-element eller U-element. Grundelementen som används idag ska vara isolerade. Om du inte ska gjuta ett förråd eller liknande utan vill ha ett isolerat hus eller garage så rekommenderar vi definitivt isolerade kantelement framför användandet av lecabalkar eller andra typer av murade grundkonstruktioner. När man jämför platta på mark med torpargrund (krypgrund) så är det däremot inte alltid solklart. Det kan finnas tillfällen när en krypgrund kan vara att föredra. Det återkommer vi till här på husgrunder.com.

Priser på kantelement

Här hittar du priser på kantelement.

Grundläggning betongplatta med kantelement

Kantelement bildar tillsammans med grundisoleringen en form i vilken man gjuter kantbalken.

L-element

l element
Ett L-element har en cellplastkärna som liknar ett L och som är beklätt med fiberarmerad betong, helst gjuten direkt på grundelementet.

Användningsområdet är framförallt hus som har en bredare kantbalk än vad U-elementet tillåter. Då kan man styra bredden på kantbalken själv. Denna bredd behövs för till exempel tyngre fasader såsom tegel och andra murade konstruktioner. Det är en stor fördel att kunna styra bredden på väggen på ett flexibelt sätt.

U-element

kantelement
Ett U-element har en cellplastkärna som liknar ett U och vars yttersida är beklätt med fiberarmerad betong, helst gjuten direkt på grundelementet.

U-element tillverkas i standardbredd 300 mm och några andra bredder. Användningsområdet är den stora massan med hus som läggs med husgrunder där dessa kantelement räcker, t.ex. träfasader, putsade cellplastfasader mm.

Eftersom U-elementet agerar som en form för gjutningen av kantbalken så skyddar U-elementet cellplasten från att flyta upp. Det är således något man behöver vara varsam med när man gjuter en platta med L-element.

Kantelement i olika höjder

Kantelement tillverkas normalt i vissa dimensioner. Men beroende på dina behov kan kantelementet tillverkas i olika höjd och bredd.

Det som bestämmer vilka element du vill använda kan bero på

 • Ansluta en tillbyggnad till ett befintlig hus. Då behöver man se till att grundsockeln blir lika hög som orginalhuset.
 • Jämna ut höjdskillnader. För att jämna ut höjdskillnader i ett hus så kan man gjuta två plattor i olika höjd och därmed få en jämn sockel. För att uppnå detta så använder man grundelement med olika höjd.

När använder man rörelsefog med kantelement

När man ska gjuta en platta för en utbyggnad så behöver man i övergången mellan tillbyggnaden och den befintliga grunden en rörelsefog.

En rörelsefog utgörs av en smal cellplastskiva som gör att husen kan röra sig lite i förhållande till varandra utan att man får sprickor i grunden.

Kantelement för gjuta betongplatta används som kantstöd och L stöd

När man ska gjuta betongplatta och vill ha en ram för grundläggningen, så kallade kantstöd så är kantelement ett utmärkt val.