Fråga från Lasse från Strängnäs

Tjena,
Snackade med en kille som levererar betong igår. Han berättade en sak som jag inte förstår. Stämmer det att man måste tillsätta luft i betongen för att förhindra sprickor på vintern?
Fattar inte det eftersom man ska vibrera betongen för att få bort luftbubblor.
Jag skall gjuta en platta för att sedan bygga ett uterum på, men det får avvakta till nästa år. Då ska jag täcka plattan med cellplast eller blanda in luft i betongen säger han. Jag har aldrig hört detta.
MVH: Lasse

Svar från Micke

Hej Lasse och tack för frågan,

Cementgjuteriet gör justeringar i betongen beroende på klimat med hjälp av olika tillsatser. De kan göra justeringar för att ta hänsyn till härdningstid och frostbeständighet.
Det är med andra ord inget som du ska behöva tänka på.

Det finns mängder med tillsatser till betong och den tillsatsen som de sätter till i ditt fall ska ge betongen en mer frostbeständig betong.
Tillsatsen kallas luftporbildande betong.

Tillsatsen som ger betongen denna egenskap är ofta en så kallad tensid. Genom att man skapar små små bubblor i betongen så kan vatten som finns kvar i betongen förflytta sig till dessa små små hålrum där de kan frysa utan att skada betongen. Annars riskerar betongen att spricka.

För att dessutom kunna gjuta betongplattor på vintern så behöver man använda andra tillsatser än den som gör betongen frostskyddad. Dessa kallas för acceleratorer och verkar genom att betongen under härdningen alstrar mer värme och därmed fryser inte betongen. Om man kombinerar detta med att isolera betongplattan så kan en gjutning faktiskt ske under vintertid.

När det kommer till torktid för att bygga betongplatta – se här

Hälsningar Micke

Fråga från Roger från Gällivare

Hej, Vi har en smålandsvilla som står på en varmgrund ”Cellplast Direkt”. Grunden har en sättningsskada på 50-60 mm, en tjälproblematik samt saknar dräneringsrör.

Vi avser att reparera dessa brister men behöver hjälp med att göra riskbedömningar och att ta fram åtgärdsförslag.

Med vänlig hälsning
// Roger

Svar från Micke om Sättningsskada

Hej Roger,

Det går oftast att justera en sättningsskada. I detta fall skulle jag kontakta grundleverantören för råd.
Jag vet att det är enklare att justera en sättningsskada på en platta på mark än en krypgrund som Smålandsvillan använder men det beror väldigt mycket på hur grunden utfördes. Anledningen är att man bygger med kortare balkar. En betongplatta har kantbalkar som bär bättre. Men man kan få sättningar i platta på mark också

Jag har också ett sättningsföretag som jag sätter i kontakt med dig ifall du vill ha tillgång till en expert.

Hälsningar Micke

Fråga från Johan Klasson från Visby

Jag ska bygga uterum och ha en isolerad gjuten platta med elgolvvärme. Frågan är vart ska elvärmeslingan ligga i plattan? Ska den ligga under/över armeringen innan betongen läggs dit? Eller ska elvärmeslingan flytas in ovanpå betongen?
Är det någon skillnad i energiåtgång vart elslingan ligger? Uterummet ska ha grundvärme på de kallaste månaderna men kunna värmas upp vid vissa tillfällen.
Hur mycket isolering i botten plattan, blir 20cm lagom? Jag har 30cm på huset.

Svar från Micke om gjuta in elburen golvvärme i uterum

Hej Johan,

Jag hade gjutit en betongplatta med vattenburen golvvärme i plattan ELLER gjutit betongplatta och sedan lagt elslingor i ett flytspacklat golv ovanpå betongplattan. Dvs jag hade inte gjutit in elburen golvvärme i betongplattan.

För att värmen inte ska gå ner i marken bör du ha så mycket isolering som möjligt upp till 300 mm isolering. Ju mer isolering desto bättre upp till 300 mm cellplast. 200 mm låter alldeles tillräckligt för ett uterum.

Hälsningar Micke

Fråga från Bo från Kungsör

Hej,

ska bygga ut ca 45 kvm och har krypgrund/leca idag. Läste om era skruvar och undrar om man kan ha dessa även till hus dvs inte bara altaner?
Har sjötomt vid Mälaren med stabil grund sk ”alv”.
Tacksam för kommentar/bo Hallgren

Svar från Micke om val av grund för tillbyggnad

Hej Bo

Det beror lite på om hur stora laster den nya tillbyggnaden har. Du kan om lasterna är få definitivt använda både markskruv eller plintar.

Just i fallet med tillbyggnader hade jag inte byggt med markskruv. Markskruven är kanon för enklare byggnader och altener (såsom Attefallshus och friggebodar). Ska du använda en markskruv för tillbyggnaden så är det viktigt att tillbyggnaden inte ”hänger” på huset. Men det gäller alla grunder.
Det fungerar såklart också att grundlägga på krypgrund eller plintar. Fördelen med att fortsätta med plintar eller krypgrund istället för platta på mark är att man inte täcker för någon ventilation på det gamla huset.

hälsningar micke

Fråga från Erika rörande bygge i Hälsningland

Hej,

Jag håller på att planera ett bygge, som rör en ombyggnation av en liten och gammal likbod. Projektet är utvecklat tillsammans med två boende på en rehabiliteringsklinik. Jag som skriver är arkitekt och forskare, och jag har ingått i projektet som del i min forskning. Jag har arbetet fram förslaget tillsammans med de två boende på kliniken. Deras mål har varit att den gamla likboden ska omvandlas till en lugn plats som möter mentala behov och som skapar en relation till naturen.

Vårt förslag bygger på att gräva ut marken under boden: 1.5 meter, gjuta en betongplatta som vi murar upp väggar av lecablock på, och sedan ställer tillbaka boden på väggarna. Planen är att placera glasrutor precis i mötet mellan boden och källarväggen, i marknivå, för att förstärka en känsla av att vara i marken. Boden är 24m2 (3100×7800) så betongplattan kommer att vara lite större. Vi har också planerat att lägga in elektrisk golvvärme ovanpå betongplattan så att boden ska kunna användas under vintern. Då projektet har en väldigt begränsande ekonomi överväger jag att blanda betong själv och gjuta…och skriver mest för att höra om ni har några tips på hur vi ska gå tillväga? Hur tjock tror in att plattan behöver vara? Så snart vi har fått in tillräckligt med pengar för att kunna börja bygga kommer vi att sätta igång…men jag tror att det kan börja närma sig mitten på oktober, början på november…går det att gjuta så sent in på året , och vad behöver man tänka på då?

Bästa Hälsningar
Erika

Svar från Micke om gjuta betongplatta till befintlig bod

Hej Erika,

Det går bra att gjuta i oktober/november. Vid risk för frost ska betongplattan täckas men en betongtäckmatta under tiden betongen härdar. Vill du kunna gjuta betongen själv så kan du göra en tunnare betongplatta. Normalt är en betongplatta 100 mm men du kan gå ner till 60-80 mm vid enklare byggnader. Väljer du 60 mm istället för 100 mm så går betongmängden ner från ca 2,4 m3 till ca 14,4 m3 för betongplattan ifall betongplattan är 24 m3.

Tack
/M.