Ett dräneringsdike har som funktion att föra bort vatten från ditt hus och trädgård och dit vattnet inte gör någon skada. Ett dräneringsdike för bort vattnet innan det når ditt hus. Genom att man för bort vattnet så blir förutsättningarna för marken bättre sett ur fuktsynpunkt och kan göra underverk för sumpiga och fuktosäkra tomter. Genom att se till att marken inte tillförs fukt från omgivningen så ökar förutsättningarna för att husgrunden inte får fuktproblem.
Det finns faktiskt regler för hur man får göra gentemot grannarna dessutom. Du får inte dirigera vatten hur som helst heller så kolla också med din kommun hur dina regler ser ut eller varför inte boverket.

Viktigt att förstå hur vatten rör sig

För att förstå hur man ska dra om vatten som kommer till ens tomt genom underjorden och från grannskapet är det viktigt att förstå hur vatten rör sig i marken. Många tror att vatten rör sig rakt ner i marken när vattnet kommer ner som nederbörd eller smältvatten. Faktum är att vatten många gånger rör sig i sidled. När vatten rör sig rätt ner genom marken eller i sidled bestäms givetvis av markens egenskaper. T.ex. lera är en typiskt mark som gör att vattnet rör sig i sidled eftersom man inte släpper igenom vattnet. Istället binds vattnet tills det blir mättat och sedan tar det inte emot något mer vatten. Jämfört med singel, sand, makadam och liknande material som släpper igenom vattnet på ett tillfredsställande sätt. Lera är så effektivt på att blockera vatten att det används som material för att bygga dammar och diken och liknande eftersom det håller vattnet alternativt transporterar bort vattnet istället för att släppa igenom det genom marken.

Ett dike som installeras på rätt ställe på din tomt kan fånga upp mycket av detta horisontellt transporterade vattnet och föra det till önskad plats. Anledningen att vattnet förs bort i diket och inte fortsätter genom marken är att det är enklare för vattnet att transporteras i diket än genom marken.

Hur gräver man ett dräneringsdike

Först mäter man givetvis ut hur din tomt ser ut och hur vattnet som flödar mot ditt hus troligen tar sig till ditt hus. Det gör man genom att mäta höjdskillnader och eventuellt undersöka markens beskaffenhet på olika ställen så man ser vilka områden som är torra och vilka som är sumpiga när det regnat en längre tid. När man tydliggjort vilket håll vattnet strömmar mot ditt hus gäller det att bryta vattnets flöde mot huset och leda bort vattnet genom diket. När man väl gjort denna analys så är resten bara rent grävande och ganska enkelt.
Man börjar med att gräva ett 1,5-2 meter brett dike med ett djup på c:a 50-60 cm.

Diket grävs ut och i detta lägger man sedan först ut 5 cm grus, singel eller makadam. Sedan lägger man ett dräneringsrör med 10 cm i diameter. Ovanpå rör lägger man sedan singel, grovt grus eller makadam igen upp till markens yta. För att göra marken snyggare kan man lägga dit lite jord så man inte ser att man grävt just där. Dräneringen ska sedan läggas runt ditt hus så att flödet av vattnet fångas upp av diket och sedan förs ut på andra sidan huset på ett tryggt ställe.

Fler och fler behöver åtgärda fuktskador i
husgrunder. Kostnaderna för husägare skenar och många nyblivna
husägare känner sig lurade.

– Det är inte kul att ha köpt ett nytt
hus och sen upptäcka att man har en fuktskada . säger en nybliven
husägare som Husgrunder.com pratat med.

Husgrunder.com kommer framöver publicera ett antal
artiklar om hur man undviker fuktskador och hur man åtgärdar fukt i
husgrunder.

vi återkommer i ämnet.

När man ska anlägga en husgrund börjar man alltid arbetet med att göra markarbetet. Husgrunden är ju det viktigaste i huset (anser vi variefall) och det är viktigt att man placerar husgrunden på rätt underlag och med rätt mått. Precis som med allt annat inom bygg och hantverksindustrin så är underjobbet det allra viktigaste. Det kunde inte vara mer sant gällande grundläggning. Ska man få ett problemfritt hus så är det fukten och vätan man ska bekämpa redan i detta skede och då är markarbetet helt avgörande för att lyckas med det.

Misslyckas man med det blir de efterkommande arbetena mer komplicerade, tråkiga och av sämre kvalitet. Vi kommer komma tillbaka till vad det är man måste få till för att det ska bli rätt här på husgrunder.com.

Utsättning

Utsättning är processen man går igenom för att se till att byggnadens läge blir korrekt, både i förhållande till marknivån men givetvis också läget på tomten. Ett nytt hus är lite mer komplext att sätta ut på ett 100% korrekt sätt eftersom man ofta inte har annat än tomtgränserna att utgå ifrån. Då är det enklare om man bygger till ett hus för då har man det befintliga huset att utgå ifrån.

Det är viktigt att förutsättningarna för grundläggningen av en husgrund blir så optimala som möjligt. Exempelvis vegetation och liknande bör vara röjt på ett bra sätt annars är risken att man inte får rätt på placeringen. Det är vanligt att kommunen kommer ut och gör den första utsättningen.