kantelement
När ska man gjuta en grund så använder man kantelement av typen L-element eller U-element. Grundelementen som används idag ska vara isolerade. Om du inte ska gjuta ett förråd eller liknande utan vill ha ett isolerat hus eller garage så rekommenderar vi definitivt isolerade kantelement framför användandet av lecabalkar eller andra typer av murade grundkonstruktioner. När man jämför platta på mark med torpargrund (krypgrund) så är det däremot inte alltid solklart. Det kan finnas tillfällen när en krypgrund kan vara att föredra. Det återkommer vi till här på husgrunder.com.

Priser på kantelement

Här hittar du priser på kantelement.

Grundläggning betongplatta med kantelement

Kantelement bildar tillsammans med grundisoleringen en form i vilken man gjuter kantbalken.

L-element

l element
Ett L-element har en cellplastkärna som liknar ett L och som är beklätt med fiberarmerad betong, helst gjuten direkt på grundelementet.

Användningsområdet är framförallt hus som har en bredare kantbalk än vad U-elementet tillåter. Då kan man styra bredden på kantbalken själv. Denna bredd behövs för till exempel tyngre fasader såsom tegel och andra murade konstruktioner. Det är en stor fördel att kunna styra bredden på väggen på ett flexibelt sätt.

U-element

kantelement
Ett U-element har en cellplastkärna som liknar ett U och vars yttersida är beklätt med fiberarmerad betong, helst gjuten direkt på grundelementet.

U-element tillverkas i standardbredd 300 mm och några andra bredder. Användningsområdet är den stora massan med hus som läggs med husgrunder där dessa kantelement räcker, t.ex. träfasader, putsade cellplastfasader mm.

Eftersom U-elementet agerar som en form för gjutningen av kantbalken så skyddar U-elementet cellplasten från att flyta upp. Det är således något man behöver vara varsam med när man gjuter en platta med L-element.

Kantelement i olika höjder

Kantelement tillverkas normalt i vissa dimensioner. Men beroende på dina behov kan kantelementet tillverkas i olika höjd och bredd.

Det som bestämmer vilka element du vill använda kan bero på

 • Ansluta en tillbyggnad till ett befintlig hus. Då behöver man se till att grundsockeln blir lika hög som orginalhuset.
 • Jämna ut höjdskillnader. För att jämna ut höjdskillnader i ett hus så kan man gjuta två plattor i olika höjd och därmed få en jämn sockel. För att uppnå detta så använder man grundelement med olika höjd.

När använder man rörelsefog med kantelement

När man ska gjuta en platta för en utbyggnad så behöver man i övergången mellan tillbyggnaden och den befintliga grunden en rörelsefog.

En rörelsefog utgörs av en smal cellplastskiva som gör att husen kan röra sig lite i förhållande till varandra utan att man får sprickor i grunden.

Kantelement för gjuta betongplatta används som kantstöd och L stöd

När man ska gjuta betongplatta och vill ha en ram för grundläggningen, så kallade kantstöd så är kantelement ett utmärkt val.

Vilken typ av armering behöver du till din husgrund och vad kostar det?

Armera betongplattan med armeringsnät

En vanlig villagrund ska enkelarmeras när det gäller armeringsnät. Vissa grunder som ska hantera tyngre laster behöver ibland dubbelarmeras. Se garagegrunder.

Armera garageplattan

Det som skiljer en villagrund från en verkstadsgrund eller garageplatta är de laster som armeringen i betongplattan ska klara av.

Vissa garage för privatpersoner kan armeras mindre än villor, medans vissa garage behöver klara mycket dtora laster och därmed dubbell armeras.

Armera hörnen i betongplattan

Hörnen behöver armeras extra pga högre laster och spänningar i hörnen.
Armeringsjärn läggs ut som en solfjäder in mot grundens mitt.

Armera kantbalken

Kantbalken armeras med armeringsjärn som man lägger på armeringsdistanser. Armeringsdistanserna lyfter upp armeringsjärnen så att dessa hamnar rätt i kantbalken.

Armering för punktlaster i betongplattan

När du gör lastbetäkningar på ditt hus kan det visa sig att du har punktlaster som överstiger de laster som en normal husgrund klarar av. Då behöver du förstärka grunden med extra armering.

Armeringsdistanser

En armeringsdistans har till syfte att lyfta upp armeringsnäten och armeringsjärnen så de ligger på rätt nivå i kantbalken och i betongplattan.

Armeringsritning

kantelement
Vi hjälper dig med ditt grundbygge. Vilken husgrund ska du bygga?

Här länkar vi till våra artiklar inom varje grundområde. Du får en översikt när de olika husgrunderna lämpar sig.

Pris på att bygga grund

Missa inte vår artikel om priser för att bygga grund.

Jämföra olika grunder – platta vs krypgrund

Det är viktigt att veta vad man vill ha innan man jämför de olika grunderna. Vill man ha vattenburen golvvärme, vad tillåter tomten, huset osv. När man väljer vilken husgrund man ska grundlägga och ska bygga med en hustillverkare så sätter hustillverkaren i regel en avgränsning för vilken typ av grund som man kan använda.

De tekniker vi tar med i vår välja grundtyp guide är

 • Platta på mark med isolerade kantelement
 • Krypgrunder med isolerade kantelement
 • Plintgrunden för bergiga tomter
 • Leca grund

Gjuta platta på mark

Den mest byggda grunden idag är med tekniken platta på mark. Det är den marknadsledande grundtekniken idag är den som grundläggs med isolerade kantelement. Tekniken bygger på att man gjuter en kantbalk i isolerade kantelement och har kapillärbrytande grundisolering mot marken som gör grunden tålig mot fukt.
Detaljerad artikel:

När lämpar sig denna grund:

 • Blir det billigaste alternativet om du vill ha vattenburen golvvärme.
 • Lämpar sig för villagrunder. Egentligen för alla hus där tomten tillåter platta på mark och som inte är volymhus. Med volymhus menas hus som byggs i fabrik och körs ut nästan helt färdiga till byggplatsen. Hus med platta på mark behöver således inget golvbjälklag.
 • Det enda realistiska alternativet om man ska ha riktigt välisolerade hus (passivhus).
 • När man vill bygga sutteränghus med olika nivåer. Då gjuter man flera betongplattor i olika nivåer.

Bygga krypgrund

Krypgrunder förföljs fortfarande av ett dåligt rykte pga fuktproblem. Men det är framförallt husgrunder som lagts med oisolerade krypgrunder. Det finns idag bra isolerade grundelement som gör att fultproblemen kan undvikas.
Detaljerade artiklar:

Om man ska bygga en krypgrund bör man tänka på följande
custom_list style=”list-1″]

 • Tänk på att skydda ditt golvbjälklag, det gäller speciellt när du har oisolerade kantelement eller en murad grund av exempelvis leca.
 • När huset du beställer är ett volymhus som kräver krypgrund.
 • När du ska bygga en tillbyggnad till en redan befintlig krypgrund.
[/custom_list]

När lämpar sig denna grund:

 • Blir ofta det billigaste alternativet om man inte ska ha vattenburen golvvärme. Använd då isolerade kantelement.
 • När huset du beställer är ett volymhus som kräver krypgrund.
 • När du ska bygga en tillbyggnad till en redan befintlig krypgrund.

Gjuta plintgrund

Att bygga plintgrunder är normalt inget vi rekommenderar för villagrunder. Men det finns undantag där dessa lämpar sig.
Detaljerad artikel:

När lämpar sig denna grund:

 • Fritidshus som inte behöver vara anpassade för åretrunt boende. Huset behöver inte vara lika välisolerat då huset mest står tomt på vintern och vid de få tillfällen man behöver värme så kan det få kosta lite (el, vedeldad uppvärmning etc).
 • Huset behöver grundläggas på en tomt som gör att markarbetet blir väldigt dyrt om man ska gjuta en platta. Det kan vara ett fritidshus i sluttande terräng eller på berg där man annars behöver spränga väldigt mycket.

Lägga en lecagrund

Många byggare gillar att jobba. Denna grund tar mycket av deras tid i anspråk och därför förordar byggare fortfarande denna fast det blir dyrare för kunden och isolerar sämre.
Detaljerad artikel:

När lämpar sig denna grund:
 • Rekommenderas för oisolerade konstruktioner där du har en byggare som gillar att bygga i leca.
 • Att gjuta en lecagrund fungerar utmärkt för växthus, oisolerade små tillbyggnader.
 • Kan vara ett alternativ till att gjuta plintar på bergiga tomter
Detta är en webbplats helt fokuserat kring husgrunder och dess relaterade moment. En allt vanligare fråga för oss på redaktionen är hur vi kommer tillrätta med det allt större problemet kring övergödning och andra liknande problem som har med rening att göra. Många väljer att bygga sitt hus och husgrund i områden som saknar kommunalt vatten och avlopp. Men kommunerna är relativt hårda med att de alternativa lösningarna ska hålla en hög reningsgrad och att man tar omhand om problemet lokalt. En möjlig del i en lösning är minireningsverk.

Minireningsverk – vad är det

Ett minireningsverk är avsett att rena avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Minireningsverk används ofta ihop med andra steg såsom infiltration eller motsvarande funktion.

Hur fungerar ett minireningsverk

Ett minireningsverk kan användas i olika kombinationer. Det finns möjligheter att ansluta minireningsverket till
– en markbädd.
– olika former av moduler och tankar.
– en infiltration såsom en trekammarbrunn.

Ett minireningsverk består av olika beståndsdelar.
– slamavskiljare som ska avlägsna slammet från det inkommande avloppsvattnet.
– magasin dit slammet förs via olika steg
– reningsutrustning med pump och filter

– automatik skåp
– dunk för flockningsmedel

Det som gör att minireningsverket går igång är att slamavskiljaren fylls. Pumpen som är en väsentlig del av minireningsverket startar således genom att pumpa ut det av minireningsverket behandlade vattnet till efterföljande steg. I detta skede adderas en tillsats som syftar till att små partiklar ska kunna flockas ihop och därmed enklare kunna hanteras av reningssystemet.

Hur passar minireningsverket in i helheten?

Det finns idag flera värdiga alternativ till central rening av avloppsvatten. Minireningsverk är endel av de ingående komponenterna i ett enskilt avlopp.

Vad kostar ett minireningsverk – vad är priset

Det finns minireningsverk i olika storlekar. Eftersom storleken påverkar hur mycket markjobb som behöver genomföras så är det viktigt att du tar med det i beräkningen innan du genomför projektet. Och om du behöver spränga för att få undan minireningsverket så ökar det såklart totalpriset.

Sedan finns det minireningsverk som behöver efterföljande infiltration och de som inte behöver det. Funktionen som minireningsverket uppfyller är lite olika och gör dem svåra att jämföra. Men många kommuner kräver efterföljande infiltration och då är det ett krav.

Men för ett minireningsverk har vi erfarenheter av minireningsverk inklusive markjobb på allt från 50 000 kr till över 100 000 kr.

Ett minireningsverk kräver löpande underhåll

Ett minireningsverk kräver löpande underhåll. Ett normalt underhållsavtal inbegriper kontroll av slamhalten, tömning av slam från minireningsverket och service på skåp och automatiken.
Ett sådant avtal kostar allt mellan 2 000 kr till 5 000 kr per år.

Enskilda avlopp är idag en stor bidragande orsak till stora samhällsproblem såsom övergödning och förorening av grundvatten. Det är samtidigt inte försvarbart att ansluta alla hushåll till centrala reningsverk för så kallat grå- och svartvatten. För dränering av hus och husgrunder inte minst är det därför viktigt att svara på några viktiga frågor.
 • Hur ska jag göra för att separera dräneringsvatten och dagvatten från avloppsvatten för att skona reningsverk och avloppssystem
 • Hur ska jag göra för att rena mitt avloppsvatten

Avloppsvatten

Avloppsvatten kan delas in i svart vatten och grått vatten.
Oavsett typ av avloppsvatten så finns det idag praxis och lagar som reglerar hur ett enskilt avlopp ska se ut.

Olika lösningar för enskilt avlopp

De vanligaste avloppssystemen som används för hushåll och fritidsboende i Sverige idag är

 • Kommunalt avlopp. Att ha kommunalt vatten och avlopp är givetvis att föredra. Det kan dock kosta väldigt mycket att dra in kommunalt vatten och avlopp till ett hushåll som inte är anslutet redan.
 • Markbädd och minireningsverk. Ibland lämpar sig det bäst att använda annan metod än infiltration. Det kan bero på att området är särskilt känsligt ur ett dricksvattenperspektiv. En markbädd kan då ersätta infiltrationsanläggningen. Då fyller olika lager av sand funktionen som infiltrationen annars medfört. När avloppsvattnet sedan når längst ner i markbädden förs det bort. Man kan leda bort vattnet till endera olika former av utdikningar eller till annan lämplig plats.
 • slamavskiljning exempelvis trekammarbrunn samt någon form av infiltrationsanläggning. Alla typer av lösningar för enskilt avlopp behöver i någon form inbegripa slamavskiljning.
 • avloppstank med regelbunden tömning

Vad kostar de olika avloppslösningarna att köpa in

De olika lösningarna kostar lite olika. Samtliga priser är cirkavärden inklusive moms.

 • Ett minireningsverk kostar mellan 75 000 till 125 000 kr.
 • En infiltrationsanläggning kostar mellan 38 000 till 75 000 kr.r
 • En sluten tank inklusive infiltration av avloppsvatten kostar mellan 75 000-105 000 kr.
 • En toalett som sortera ut urinen med efterföljande markbädd kostar mellan cirka 83 000-128 000 ­kr

Vad är driftskostnaden för de olika avloppslösningarna

 • Driftkostnaden för ett minireningsverk: 2 500-7 000 kronor per år
 • Driftkostnaden för ett infiltrationssystem mellan 400-1 200 kronor per år.