Fråga från Emmeli från Löddeköpinge

Hej!
Vi har en ombyggd sommarstuga från 1964 som 2007 genomgick en totalrenovering med takresning av halva huset och en tillbyggnad i vinkel. Tillbyggnaden har betongplatta men orginalbyggnaden har krypgrund. Vi köpte huset 2011. Vi funderar på om det är möjligt att göra om krypgrunden till betongplatta med vattenburen golvvärme och vem man kontaktar för att utföra arbetet i så fall? Inte för att vi har några fuktproblem, har torr sandig jord som huset står på, men vi vill ha vattenburen golvvärme och det ”fasta” golvet som betongplatta medför (känns som hela huset skakar nu när man går på golvet och det låter väldigt när man går på det).

Mvh Emmeli

Svar från Micke om göra om krypgrund till betongplatta

Tack för frågan Emmeli.

Här har du en artikel som förklarar hur jag hade gjort i din situation. Läs artikeln här.

hälsningar Micke

Fick du hjälp av denna artikel

Fråga från Emelie från Stockholm

Vi funderar på att köpa ett hus som har en öppen pumpgrop inne i källaren i ett en brunnsrum. Huset är byggt 1932 i Stuvsta, Huddinge. Tomten lutar kraftigt och halva källaren ligger under mark medans huset framsida är källarplanet i marknivå. I ett av rummen som ligger mot slänten finns ett oregelbundet hål med en vattenyta ca 50-60 cm ned. Till pumpgropen är en pump kopplad som används av nuvarande ägare för att bevattna tomten via ett bevattningssystem. Nuvarande ägare köpte huset 2002 och vet inte om och när en dränering gjordes. Vi har inte så stor erfarenhet av hus och har aldrig sett en sådan lösning förut. Vi skulle behöva veta lite vad det innebär. Kan vattnet riskera att tränga upp i källaren vid höga vattenflöden? Är detta en vanlig lösning att placera pumpgropen inne i huset? Vad ska vi tänka på om vi blir ägare till detta hus.
Tacksam för snabbt svar!
Mvh Emelie

Svar från Micke om Öppen pumpgrop inne i källare

Hej
Har inte kunnat svara på denna. HAr jagat en expert. Fortsätter med det.
Återkommer.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel

Fråga från Anonym från Täby

Hej Mikael
Toppen om du kan svara ganska snabbt? Vi håller på att köpa ett hus (ska vara klart imorgon 🙁 Är det rimligt och kostnadseffektivt att ersätta ett uppreglat golv på betongplatta med betong?

Dvs att vi istället gjuter hela plattan? Huset har lite problem med markradon och möjligen skulle vi då också få en tätare markplatta? Huset är byggt 1968 och finns i Täby.

Svar från Micke

Hej

Svaret på frågan om det går är JA. Men kostnadseffektivt. Det är det luriga. Har du inslag av markradon skulle jag dessutom lägga in en radonduk. Det höjer värdet på Ert hus.

Kommer kolla mer i detalj på detta.

Hälsningar Micke

Fick du hjälp av denna artikel

Fråga från Ahmad från Länghem

Hur skulle jag veta att mitt hus behöver dränering?

Svar från Micke

Hej Ahmad,

Detta var en enkel fråga som kräver ett längre svar.

Dränering bör man göra om man har hus med fuktproblem.
Hur yttrar sig dessa fuktproblem? De flesta hus som har fuktproblem har källare. Så vi riktar in oss på denna typ av hus.

Typ av problem – fukt tränger in vid innerväggar och nerkanten av bärande inner och ytterväggar
Det är de delar av huset som tar upp mest laster som trycker mest på undergrunden. Där finns det extra hög sannolikhet att fukt tränger in. Speciellt om dessa ligger under grunden så är normal dränering inte alltid tillräckligt. Då kan du behöva en ”dränering utan att gräva”!

Allmänt fuktigt i källaren – ingen synlig fukt
Många källare upplever en fuktighet över det rekommenderade i källaren. Det gör att fuktigheten troligen kommer in via väggarna och det dagvatten som normalt kommer som nederbörd. Då lämpar sig normal dränering men du kan även utvärdera dränering utan att gräva.

Hälsningar Micke

Fick du hjälp av denna artikel

Fråga från anonym från Spånga

Hej,
Vi håller på och tittar på ett hus i Spånga som vi eventuellt kommer att köpa.
Huset på ca 70m2 med källare är byggt på 40-talet. Marken är bedömt att vara lera och konstruktionen är grundsulor med murar i betonghålsten.
Bjälklag och stomme är i trä. I besiktningsprotokollet framgår det att byggnaden står på sättningskänslig mark.

När jag mätte upp lutningen fick jag fram att det är 5 cm på 10m.
Det förekommer en del sprickor i grunden och i många hörn ser man på tapeten att huset har satt sig. Att det syns på tapeterna får mig att misstänka att det kan vara en pågående sättning.

Vid gaveln som har satt sig har de tidigare ägarna tagit bort ett stort pilträd, vet dock ej om det trädet har påverkat sättningen.
Huset är i stort behov av renovering och planen är att bila ut betongplattan i källaren för att sedan gjuta en ny isolerad bottenplatta.

Går det att påla vid sidan av huset (eller i huset?) och gjuta balkar som sulan får stöd mot?
Kan man efter att man säkerställt att grunden inte sjunker lyfta huset och räta upp det mot grundmuren?

Eller finns det andra lösningar för att komma till rätta med problemet?

Svar från Micke om Grundförstärka och räta upp hus

Hej ,

Jag delar upp mitt svar i två delar.

  • sättning av grunden
  • upprätning av huset

Sättning av grunden
En sättning i marken sker relativt fort om det är fel på huset, husgrunden eller marken. När husgrunden sätter sig och INTE försämras är det regel inget problem. Det viktiga är att det inte råder omständigheter kring huset som gör att sättningen förvärras över tid. Så en viktig fråga till säljaren är att fråga dem om husgrunden och huset satt sig för länge sedan och sedan har det INTE förvärrats? Eller om sättningarna gradvis blivit sämre.

En omständighet som dock kan förvärra en sättning är faktiskt pilträd. Pilträd är kända för kan suga vatten. Det är inget problem om man har en bra dränerande undergrund. Då ligger grunden stabilt på makadamet som inte sätter sig.

Men ditt potentiella hus står på lera. När lera blir blöt och sedan får fukten utsugen torkar den och blir lätt porös. Då blir det lätt en lokal sättning. Så det viktiga är att få reda på om sättningen upphört. Troligen har huset satt sig klart och då rekommenderar jag att man inte rör detta i onödan om grundmuren satt sig klart.

Räta upp huset
Om grundmuren står stabilt kan du däremot räta upp huset. Då går man oftast in med en domkraft mellan förstavåningens källarväggens tak och bjälklaget och rätar upp bjälklaget och gjuter lite betong på källarmuren eller så lägger man några distanser.

Att påla i ditt fall är inget jag rekommenderar. Speciellt inte inifrån. Det går inte mig veterligen.

Trevlig helg

Micke

Fick du hjälp av denna artikel