Det nya året – 2012 närmar sig med stormsteg. Då är det dags att reflektera lite över året som gått – 2011 och året som kommer. Vad hände under 2011 som påverkade marknaden för husgrunder? Som alla vet är världen på väg in i en bra mycket osäkrare ekonomisk situation än när året började. Här är våra prognoser och reflektioner för husgrundsbranschen.

Värt att reflektera över under 2011?

Det gångna året 2011 måste väl ändå gå till historien som ett av de mest dramatiska och tyvärr för husgrundsleverantörer och grundläggare ett tämligen svart år. Det var framförallt ett stort finanspolitiskt beslut, ett trendbrott i konsumentledet och ett makroekonomiskt globalt problem som lagt krokben för husgrundsbranschen. Så oavsett om du ska gjuta betongplatta för privat bruk eller jobbar med grundläggning påverkades du under 2011.

Bolånetaket
Det började med finansinspektionen som i slutet av 2010 föreslog att banker och kreditinstitut inte får lämna mer krediter än 85%. Det har fått dramatiska effekter för den del av byggsektorn i Sverige som jobbar med att skapa hus, så kallade husfabriker. Rekommendationen från finansinspektionen fick redan tidigt 2011 dramatiska konsekvenser och varslen har stått som spön i backen. Så sent som 8:e december 2011 skrev TMF på sin hemsida att Fredrik Reinfeld måste kliva in och genast ta bort lånetaket på 85%. Branschorganisationen TMF skriver i sin vädjan till regeringen att få beslut har fått så negativa konsekvenser för en hel bransch som detta beslut.

Ett företag som lever i denna verkligehet är LB-Hus som 6:e december i år varslade 71 anställda i Bromölla. Det är utan tvekan så att branschen går igenom ett stålbad. Eftersom husgrundsbranschen är mycket beroende av hur småhustillverkarna går så följer de med ner i denna konjunktur.

Sälja innan man köper
Ett annat fenomen som slår mot marknaden för hus och lägenheter är det faktum att bankerna blivit mer restriktiva med sin utlåning. Denna trend har kommit som ett brev på posten sedan bankerna sett att människor har en för hög belåningsgrad och därmed gör stora förluster i sina boende transaktioner. Detta kan också leda till att familjer och ensamstående står med två lägenheter eller hus i allt längre perioder eftersom deras befintliga boende blivit alltmer svårsålt. Vissa banker kräver idag till och med att man först måste sälja sitt befintliga hus innan man köper nytt så man får en given budget att gå efter.

Bistra makroekonomiska trender
Ovanpå detta har makroekonomin i Europa och USA ökat på osäkerheten som husspekulanter känner vilket lagt en våt filt över hus och bostadsrättsmarknaden i Sverige i höst. Detta i sin tur gynnar knappast småhustillverkarna heller eftersom nyproducerade hus idag ligger på minst 20 000 kr kvadraten och med ett markpris som skjutit i höjden så är det svårt att bygga nya billiga hus.

Hur ser marknaden ut för 2012?
Sammantaget kan man säga att 2011 varit en fullständig katastrof för småhustillverkare och det finns inget ljus i sikte. Prognosen vi gör är att det kommer bli värre innan det vänder. Det har funnits en överetablering av småhustillverkare i Sverige de sista 10 åren. Många kommer slås ut helt är vår absoluta tro. Men sedan kommer marknaden att vända eftersom det finns en brist på bostäder i de kommuner där människor vill bo. Därför tror vi också att det till sist vänder. Frågan är om det hinner vända innan 2012 är slut. Det är tveksamt.

Vad kommer vi att fokusera på under kommande året!

Vi kommer att satsa på alla typer av husgrunder och fortsätta beskrivningen av dem ingående. Tips och trix för att hantera grundläggningen med dessa olika husgrundstyper:
– Plintar
– Källargrund
– Betongplatta – platta på mark och kantelement – Torpargrund
– Krypgrund

De olika områdena vi kommer täcka in här rör sådant som
– Inspektion
– Ventilation
– Mögel
– Luftning
– Dränering
– Fuktskador

Välkommen till ett nytt spännande år med oss på husgrunder.com

Källa till artikeln: Tjällden AB
När man bygger villa idag väljer de flesta att gjuta en betongplatta som husgrund. Priset påverkas mycket av de val man gör genom sitt bygge av husgrunden. De äldre krypgrunderna har visat sig vara känsliga för fukt- och mögelangrepp men för den som väljer rätt material och byggteknik så är krypgrunder fortfarande ett vettigt alternativ. Många villabyggare väljer även att själva sköta grundläggningen av huset. Att använda kantelement på en dränerad bädd av makadam är både ett enkelt och prisvärt alternativ för hemmafixaren.

Ska du bygga en ny villa utan källarvåning? Då behöver inte grundläggningen bli så komplicerad och dyr som man först kan tro.

Husgrunder platta läggs med kantelement

Det finns idag kantelement som är isolerade och dessa dominerar marknaden idag. Vissa väljer fortfarande att gjuta betongplattan i formar vilket är konstigt när kantelement idag är så billiga.

Krypgrunder har fått ett uppsving

Tidigare valde många husägare att anlägga en krypgrund eftersom det var billigt och enkelt att genomföra. Problemen med mögel, fukt och dålig lukt blev uppenbara med tiden och ledde till att man sakta gick över till betongplattor. Idag är betongplattan en etablerad byggstandard för husgrunder och erbjuder det bästa skyddet mot fukt och mögel, förutsatt att den gjuts och dräneras på rätt sätt.

Hur mycket kan jag utföra själv?

Det mesta utav förarbetet kan du själv klara av om du är tillräckligt händig. Det enda du behöver förlita dig på är att betongen kommer med en lastbil, att grävare hjälper dig att schakta ur jorden för dränering, och att gjutningen går rätt till enligt rådande byggnormer. Med andra ord kan du sköta stora delar av grundläggningen själv, så länge du har kontakt och får lite hjälp av experter och fackmän. När du gjuter din platta kan du dessutom investera i golvvärme till ditt hus, som i längden kan spara dig energikostnader.

Vissa arbetsmoment kräver expertis. Hur mycket matjord ska du till exempel schakta bort innan du börjar att lägga ut dräneringsgrus? En konstruktör kan titta på din villaritning och utifrån detta ge dig goda rekommendationer. När du har lagt dräneringsbädden kan du välja att gjuta med grundelement istället för i vanliga betongformar. Det finns olika typer av element att använda och dessa fungerar ofta både som isolering och som gjutform. En viktig fråga är vilken typ av grundelement som du ska välja.

Ta råd av huskonstruktör

En tumregel är att husets väggtyp är en central faktor, som bestämmer vilket grundelement som passar just ditt husprojekt. Låt en konstruktör göra beräkningar för att undersöka frågan. Bland annat måste du ta reda på vilka laster som grunden kommer att utsättas för och var någonstans dessa tyngdpunkter kommer att ligga. Om du ska bygga en villa med tegeltak och regelväggar av trä, kan du ofta låta tillverkaren själv rekommendera en lämplig typ av grundelement. I de flesta fall kommer cellplast fungera utmärkt som element, även om väggarna är av tegel.

För stenhus är Alba-balken ett vanligare alternativ, eftersom den är bättre på att bära stora laster och är enkel att putsa. Däremot har den ett lägre u-värde än element av cellplast, det vill säga värmemotståndet är sämre hos Alba-balken. Detta innebär i praktiken att ditt hus förlorar mer värme med Alba-balk än med cellplast, vilket såklart kan avspegla sig i dina framtida energikostnader. Alba-balken tenderar också att kosta mer än cellplasten och bli dyrare att frakta och hantera. Alba-balkens tyngd gör att man ofta tvingas hyra in en kran som lyfter och placerar elementen på plats i husgrunden vilket fördyrar processen ytterligare. Därför går fler och fler mot att inte använda alba balkar längre.

Val av grundelement påverkar energikostnader

Grundelement av cellplast förekommer givetvis också olika former, varav L-elementet är det vanligaste och enklaste. Det finns också olika typer av ytskikt, det vill säga det som utgör hussockeln. Exempel på sådana typer är betong, puts och skivor av fibercement. Elementen finns i varierande höjder och hörnmått. Om du väljer att beställa L-element med färdigfabrikerade hörn behöver du endast motfylla eller glesforma i viss utsträckning. Beroende på ytskiktet brukar det vara lätt att själv hantera cellplast med egna verktyg.

När du bygger upp kantbalken och isoleringen till L-elementet under husplattan ska du lägga ut skivor av cellplast. Detta ska i framtiden bli underlaget till ett golv. Här är det viktigt att du inte snålar ? åtminstone tre decimeter isolering ska läggas under plattan. Genom att isolera väl under husplattan kan du sänka husets värmeutsläpp och därmed minska energikostnaderna inför framtiden. Tänk på att husplattan utgör en stor och viktig del av husets yta och därför påverkar energikonsumtionen stort. Det finns en risk med en platta som isoleras för mycket och det är tjälbildning, men detta är i princip endast ett problem i norra Sverige och kan enkelt förhindras genom att du även isolerar marken utanför kantelementen.

Så fungerar en kantelement grund

Även isoleringen av kantelementen är viktig, speciellt i mindre hus med vattenburen golvvärme , där värmen annars kan tendera att sippra ut genom kantbalken. Dåligt isolerade kantelement kan ge kalla ytterväggar och högre energikonsumtion. En annan typ av cellplastelement är grundelement i U-format där kantelementen placeras längre in i plattan och låter väggregeln ställas på en oisolerad kantbalk. Alla yttre cellplastdelar fungerar som gjutform, men avlägsnas efter det att gjutningsarbetet är klart. Du får som resultat en hussockel av betong som ser bättre ut och släpper ut mindre värme, men som samtidigt kräver större arbete.

Kantbalken måste nämligen bindas till husplattan med armering som förs genom den inre cellplastdelen. Den yttre cellplastdelen som avlägsnas efter gjutning måste täckas med en släppduk, annars riskerar den att inte lossna från betongen. En sådan grund ligger dock på ungefär samma prisnivå hos tillverkare som för grundelement av cellplast. Om du ska bygga ett passivhus med extra tjocka väggar finns det cellplastelement som passar just sådana husprojekt. Sammanfattningsvis är det alltså laster, väggtyp och uppvärmningssystem som styr vilken typ av grundelement som du ska använda vid grundläggning av din husgrund.

När det kommer till att dränera källaren eller husgrunden så är materialpaketet en viktig del.
Den viktigaste delen i dränering av källare är dräneringsskivan.
  • Vilka typer av dräneringsskivor och materialpaket för dränering av husgrunder finns det
  • Hur fungerar de?
  • Vad kostar de?

Val av materialpaket och dräneringsskiva

Olika materialpaket för dränering av husgrunder har olika strategier. Idag är isodrän marknadsledande.

  • Isodrän: Strategin med en isodrän skiva är att den inte ska vara helt kapillärbrytande. Med andra ord så släpper skivan in vattnet in i skivan för att där transporteras bort genom att vattnet leds ner i dräneringsskivan. Dessutom tillåts fukt att vandra inifrån väggen och ut där isodränen sedan leder bort vattnet. Isodrän består av stora cellplastkulor som gjuts ihop till en dräneringsskiva. Denna skiva tillåter fukt att vandra utifrån och in i dräneringskivan där vattnet sedan ska ledas bort. Materialet gör också att dräneringsskivan kan föra bort fukt som vandrar inifrån källaren eller husgrunden och leda bort denna.
  • Kapillärbrytande dräneringsskivor: De som har källare kan nu också välja att använda helt kapillärbrytande dräneringsskivor. Strategin är i detta fall att helt bryta vattnets möjlighet att nå källaren och grunden. Dräneringsskivan är således kapillärbrytande. För att kunna transportera bort fukt och vatten som eventuellt skulle behöva transporteras inifrån källaren och ut genom källarytterväggen så har dräneringsskivor av detta slag oftast försetts med en spårad yta. Därmed kan vattnet transporteras ner i spåren i dräneringsskivan och nå grundens dräneringslösning med dränerande material och dräneringsrör.

Dräneringsskiva är en del i ett komplett paket

När man ska dränera en husgrund är det viktigt att tänka på att få till en bra helhetslösning.
Man vill undvika att marken runt källaren och källargrunden i sig blir blöt och fuktig av fukt. Fukten härstammar från både markfukt och den fukt som kommer i form av nederbörd. Det man således behöver göra är att

  • ersätta lera och jord som binder fukt med dränerande material , typ singel, grov sand eller makadam.
  • lägg ut dräneringsrören i botten av dräneringen
  • applicera en dräneringsskiva utanpå källarväggen
  • utanpå dräneringsskivan applicerar man en fiberduk

Positiva effekter av en dräneringsskiva
1. Dräneringsskivan skyddar mot fukt.
2. Dräneringsskivan isolerar din källare utifrån. Det får effekten att du får en bebolig källare.

Vad kostar dräneringsskivan

Det finns olika olika faktorer som påverkar priset mycket kring dräneringsskivor.
1. Leta tillverkare online: Ju fler mellanhänder som finns mellan tillverkaren av en produkt och dig som slutkonsument, desto dyrare blir produkten. Det gäller således att ha så få mellanhänder som möjligt. Om du köper en dräneringsskiva från en byggmaterialhandlare jmf med tillverkaren direkt så betalar du för lagerkostnader för skivan, transportkostnader av skivan till lager. Dessa kostnader är ansenliga eftersom cellplast är väldigt skrymmande. Dessutom betalar du för personal som arbetar i affären och på lagret, administrativa kostnader och overhead för huvudkontor, ekonomi, IT etc etc etc. Det är därför den billigaste byggmaterialhandlaren står sig slätt prismässigt mot en tillverkare som säljer direkt till slutkonsument. Jaga därför lite själv med exempelvis google eller liknande och du kommer bli belönad. Det gäller alla byggmaterial, inte bara dräneringsskivor.
2. Tillverkningskostnader: När man tillverkar cellplast använder man polystyren som man blåser upp med luft och sedan fogar samman till cellplastskivor. De små kulorna som bildar skivan är ganska små och skivan blir mycket tät, dvs den släpper inte igenom något vatten. Tittar man på isodrän och pordrän så består de av stora cellplastkulor. Vi anser att tillverkningskostnaderna för själva materialet som ungefär samma, med undantaget att cellplastskivor kan tillverkas i högre volymer och därför borde ha en något lägre tillverkningskostnad.
3. Starka varumärken: Ibland betalar man som konsument en hel del för varumärket. Dels har du marknadsföringskostnaderna som år ganska höga för varumärken som vill synas i medier, TV och ha frontplats hos byggmaterialhandlarna. Men du har dessutom situationer när konsumenter är beredda att betala väldigt mycket för att konkurrenterna är mindre kända. I fallet med isodrän och pordrän kan vi inte avgöra om det är detta som gör att dessa skivor är så mycket dyrare än konkurrenterna? Men tittar man på priset så motiverar inte tillverkningskostaden skillnaden mellan de olika dräneringsskivorna.

Varför väljer många att dränera om sin källare

Det är många som väljer att dränera om sin källargrund. Det finns flera trender som gör att man vill renovera sin källargrund.

Använda källaren som boyta: Många betalar idag mångmiljonbelopp för hus i våra storstäder och det är därför lockande att inreda källaren så att man kan använda källaren till annat än att bara förvara saker. Man vill renovera upp källaren så man få ett lyxigt badrum exempelvis.

Fuktproblem i källaren: Många villaägare har fuktproblem i källaren och det är ett problem som man känner nästan med ens egna sinnen utan tekniska hjälpmedel. Ofta ljuger nämligen inte den mycket avslöjande doften av fukt och mögel. Känner man sig minsta osäker bör man göra en fuktundersokning. Man kan faktiskt gora en fuktundersökning själv genom att köpa en billig fuktmätare.

Det är framförallt av dessa skäl som man vill renovera om källaren.

Vi får många frågor kring hur man åtgärdar fukt i källaren. Den här artikeln syftar till att svara på frågan vad fukt i källaren kan bero på. Artikeln är avgränsad till att ge enklare tips och råd om hur man kan minimera fuktproblem i källaren. Om du enligt den här artikeln har sådana problem med källaren att du behöver åtgärda källaren så har vi skrivit en separat artikel om det.

Artikel om dränering av hus

För ett fullt åtgärdspaket för dränering av hus så ser vår artikel om dränering hus.

Avlopp och dräneringssystem

Vi anser också att denna artikel – dränering husgrund – är relevant att ha läst innan man läser denna artikel. Då får man en god bas kring hur dränering av hus generellt fungerar. Vi kommer beröra denna artikel flera gånger nedan eftersom fuktproblem i källaren med stor sannolikhet inbegriper problem med något av dessa system.

Fukt i källare är egentligen något normalt och inte något att bli särskilt orolig för om man bara ska ha källaren som en lagringsplats för möbler eller liknande. Problemen börjar framförallt när man vill använda ytan till något roligare än att bara lagra potatis. Då behöver man se över källarens isolering och fuktproblem.

Avfuktare

En avfuktare som går i källaren kan faktiskt göra stor skillnad. Luften renas från den tillgängliga vattenånga som finns i marken.

Fukt vid högre fuktighet i marken

Regnar det mycket blir marken våtare och källaren får då givetvis större påkänning av fukten i den utanpåliggande marken. Det går inte att komma ifrån detta, men du kan dränera husgrunden för att förbättra detta. Odränerade och oisolerade källargrunder får problem om det regnar mycket.

När man ska renovera husets källare måste man vara noga med att genomföra renoveringen i en viss ordning.
1. Dränera om utanför husets källare. Ersätt marken nära husets vägg med dränerande material, typ singel eller makadam.
2. Isolera källaren på utsidan med en dräneringsskiva som förutom sin isolerande effekt är endel av dräneringslösningen.
3. Se till att inte stänga inne fukten i väggarna genom att isolera på insidan av källarväggen

Det är i praktiken omöjligt att undvika att skada marken på tomten vid stora och omfattande anläggningsarbeten. Detta är tomtmark du en gång i tiden har betalat dyrt för och som nu är delvis förstörd av tunga schaktningsmaskiner, stöveltramp, skottkärror, vagnar, samt lagring av fyllnadsmassor och byggmaterial.

Skador som åsamkats tomtmarken från tunga byggnadsarbeten som grundläggning eller dränering av husgrunden, måste repareras med hjälp av en metod som passar skadornas omfattning. Mark som packats eller blivit sargad kommer att kräva ett tungt arbete, som kan ta tid att återställa marken till sitt ursprungliga skick. Som tur är går det att undvika många markskador genom god planering inför byggnadsarbetet. Målet med reparationsarbetet bör vara att marken ska komma i så pass gott skick att du återigen kan plantera växter, sänka dagvattennivån i jorden och få ett markunderlag gott nog att lägga altan eller gångar på.

Schaktning skadar marken
Marken blir ofta mest skadad på de områden där tunga byggmaskiner har kört fram. Grävmaskiners band nöter, traktorhjulen slirar upp lera och skottkärrors hjul kan lämna efter sig diken som är upp till en halvmeter djupa. Skador av den typen kan aldrig repareras genom att bara återfylla jorden. Om du själv utför byggarbetet kan du lägga mer tid på att skydda marken när du arbetar, istället för att lägga energin och pengarna på att reparera den i efterhand. Du kan till exempel skjuta upp större byggingrepp i marken under dagar då det regnar och jorden är våt, eftersom markens sårbarhet är som störst då. Som husägare i seriebyggt hus löper du också större risk för markskador när du arbetar, då man ofta har grovplanerat sådana bostäder på billigaste möjliga sätt.

Om du lejer in byggare att jobba med marken på sådan bostadstomt bör du bevaka arbetet och hjälpa dem att vara försiktiga när de kör fram på tomten. Om du vill bevara matjordslagret är detta ännu viktigare då varje centimeter jord är värdefull. Även om det är mycket tidskrävande och slitsamt är det en stor fördel att gräva bort matjorden för hand med spade och skottkärra. Mark som packas mycket hårt under byggarbete måste sedan luckras ner till den undre alven, annars får regnvattnet svårt att sjunka ner och absorberas i marken. Jord som är för fuktig och saknar cirkulation gör det svårt för trädgårdsväxter att trivas. Det kan också samlas vatten som sipprar ner till husgrunden och orsakar fuktskador på husets grundkonstruktion.

Planera förflyttningen av jord
På platser där marken blir speciellt kompakt kan du behöva lägga sten eller dräneringsrör för att vara säker på att allt vatten som samlas leds bort från husgrunden. Där traktorhjul har gått fram och gjort stora hål räcker det inte med fylla ut jorden, utan du måste gräva eller ploga skadan så att jordnivån jämnas ut i höjd med övriga marken. Tänk på att jord som är lagrad ökar i volym under tiden man bearbetar den, men efter det minskar den över tid. Efter utfyllnad kan olika jordar sjunka olika mycket vid regn, tjäle eller smältvatten. Olika jordtyper väger också olika mycket, vilket påverkar hur snabbt jorden sjunker undan. Lerig och stenig jordtyp ger både större tillfällig och bestående volymökning. Sandig och grusig jordtyp ger mindre volymökning, men utgör samtidigt en jordtyp som är viktig i tomtmarken för att få en god dränering.

Matjorden, som endast brukar vara mellan 10 och 20 centimeter tjock i marken, är känslig för nötning från till exempel schaktblad. Det som händer när du schaktar jorden är att matjorden blandas med det undre alvlagret och resultatet blir då att jordens goda egenskaper går förlorade. Kostnaderna för att återställa jord utgår ofta ifrån själva förflyttningarna av jordmassorna. Du kan därför spara både tid och pengar på att noggrant planera schaktarbetet så att du flyttar jord på rätt plats och undviker förstöra viktiga jordområden. Förberedningarna kan variera beroende på vilken typ av ingrepp i marken som du ska göra. Ska du till exempel anlägga en plan gräsmatta på mark som sluttar? Dela upp marken i tre meter breda remsor, vinkelrätt mot höjdkurvorna.

Schakta matjord försiktigt

Schakta bort matjorden ur den första remsan och gräv eventuellt om alvjorden om du vill det. Fortsätt gräv ut nästa jordremsa och tippa bort jorden på alvremsan. När du har upprepat samma procedur för alla remsor, täck den sista remsan med jord från den första remsan. Det är i alla schaktprojekt viktigt att du ger byggmästaren klara direktiv över var han ska placera fyllningen. Fyllningen är de jordmassor som han kan behöva men som han till största del vill bli av med. Om schaktmassorna hälls ut på måfå på tomten kan du totalförstöra jorden. I andra fall har man precis betalat för ny husgrund och bostad, och märker då att man inte har råd med en planterad trädgård. Då händer det att man låter fyllnads- och matjord vräkas ut i högar över tomten. Att armera jorden med sten hjälper knappast.

Tänk på att om du genomför en stor djupgrävning ner i den mörka matjorden och ljusare alven, kan detta försämra och i värsta fall förstöra kvaliteten på matjorden. Detta i synnerhet om för mycket av den näringsfattiga alven uppblandas med den växtvänliga matjorden. Du bör därför alltid djupgräva i matjorden stegvis och försiktigt luckra upp alven, vilket också kan ge positiva effekter. Du bör inte heller bygga upp högar med matjord som är högre än 1,5 meter, eftersom det då finns en risk att jorden som ligger underst i högen får syrebrist. Försök att avlasta matjordshögar på platser där det är skugga, samt riv ut ogräs och annat som kan börja växa i jorden och sluka både fukt och näring från den.