Vi har för avsikt att öppna en sektion på detta forum om vilka husgrundsleverantörer som vi rekommenderar och vilka grundbyggare som är bra.

För att kunna göra det är det bra om ni meddelar oss era erfarenheter om olika grundbyggare och husgrundsleverantörer genom att använda vårt kontaktformulär.

isolering
Vi väljer här att dela in isolering utifrån vad isoleringen används till.

Grundisolering. När man lägger en husgrund idag är den vanligaste kvalitén S100. Den rekommenderade tjockleken varierar utifrån vart i landet man bor men den vanligaste tjockleken på isoleringen i en villagrund är 300 mm (3×100 mm).
Om man behöver ha en pålad husgrund så kan S80 kvalitet användas. . Det beror på att en husets konstruktion bärs upp av pålarna och därmed kan en lägre cellplast kvalite användas. Denna kvalitet lämpar sig också för enklare byggnader som t ex garage och friggebodar . På garage och byggnader med lägre isoleringskrav räcker det med 200 mm isolering (2x100mm).
Fasadisolering. Man använder sig av oftast av S80 kvaliltet vid isolering av fasader. Rörande tjockleken på cellplasten så beror den på hur välisolerat hus som önskas.
Takisolering. Vid isolering av tak används oftast S80 kvalitet.
Golvisolering. När man isolerar golv som ska flytspacklas eller gjutas efteråt är kraven på tryckhållfastheten stora. Vi rekommenderar att man använder den starkare kvalitén S200 för golvisolering om man ska flytspackla eller gjuta på det efteråt.

Idag kommer vi diskutera olika val och omständigheter som påverkar hur vi gör med grundläggningen av vår husgrund. Det finns två dimensioner.
Dimension ett är grundtypen. Vi har tre grundtyper som vi täcker in.
• Platta på mark
• krypgrund
• källargrund.
Dimension två är mark och anläggningsförhållandena som råder för den givna tomten som påverkar hur vi lägger vår husgrund.
• Normal husgrund
• Pålad husgrund
• Kompensationsgrund
Vi kommer att borra djupare i alla dessa kombinationer framöver på husgrunder.com och klargöra vad man bör tänka på i de olika scenariorna.