Hur bygger man en grund till en temporär byggbarack.

Det finns många olika val när du ska ställa upp din byggbarack.
Här är några av dem.

 • Isolerade krypgrundselement
 • Lecablock

Isolerade krypgrundselement

En av de lösningarna som passar för en byggbod kan vara att ställa upp baracken på isolerade krypgrundselement gjorda för isolerade krypgrunder.

Fördelen är givetvis att energiförbrukningen går ner med denna lösning om ventilationen i bjälklaget inte är för stort.

Lecablock

Du kan alltid ställa upp din byggbarack på några lecablock eller en albabalk.

Byggbaracker – hur välisolerade är de?

En vanlig byggbarack kan vara ganska välisolerad. För att vara energieffektiv kan du i din urvalsprocess för byggbodar göra skillnad genom att kräva att boden ska uppfylla vissa krav såsom:

 • isolerad husgrund
 • fönster som är välisolerade
 • närvarostyrning på ventilation och värme
 • vattenkranar som är snåla i sin vattenkonsumtion
köpa byggmaterial
Idag tar vi upp ett ämne som är lite annorlunda och sträcker sig bortom husgrunder.
Frågan är om du som privatperson ska köpa in byggmaterialet själv eller låta en hantverkare köpa det åt dig.
Vi försöker ge dig råd i denna fråga.
Det kan tyckas enkelt men frågan är flerbottnad och det som är rätt för en person behöver inte nödvändigtvis vara rätt för en annan person.
Summa summarum kan man sammanfatta råden nedan som att “det beror på”.

Fördelar med att köpa materialet själv

Fördelarna med att själv köpa byggmaterialet.

 • Byggmaterialhandeln är inte alltid den billigaste källan för att handla in byggmaterial.
 • Du får kontroll på dina materialkostnader och kan jämföra enklare.
 • Du äger byggmaterialet.
 • Lättare att byta hantverkare.
 • Känner större ansvar för bygget än hantverkaren.
 • Du kan idag bli mycket upplyst via internet och därmed hitta nya arbetsmetoder och byggmaterial.

Fördelar med att låta hantverkare köpa materialet

Fördelarna med att låta hantverkaren köpa materialet är som vi ser det.

 • Hantverkaren känner ett ansvar för att göra rätt materialval
 • Hantverkaren har bättre priser hos byggmaterialhandeln än privatpersoner
 • Det är smidigt för dig som kund att låta hantverkaren köpa in materialet
 • Hantverkaren är inkörd på att arbeta med vissa materialval.

Byggmaterialhandeln är inte alltid billigast

Byggmaterialhandeln är faktiskt inte alltid billigast. Idag kan man hitta tillverkare av byggmaterial som inte går via grossister och återförsäljare utan går direkt mot slutkund.
Det gör att det blir färre mellanhänder om materialvalet går att hitta själv.
Slutsats: Leta själv på nätet också så du kan jämföra hantverkarens priser efter hans eller hennes påslag. Hittar du leverantörer som säljer direkt så ta in offert och jämför med hantverkarens priser från byggmaterialhandeln.

Du får kontroll på dina materialkostnader

Även om byggmaterialet oftast inte är den stora kostnaden i byggprojekt så lönar det sig att jämföra. Det är för de allra flesta lönsamt att få kontroll på sina materialkostnader.
Slutsats: Genom att vara på hugget i upphandlingen och jaga in priser från många kan du jämföra.

Du äger byggmaterialet

Det är inte helt ovanligt att hantverkaren vill ha förskottsbetalning för byggmaterialet om han eller hon köper ut materialet. Hantverkare har inte alltid den bästa kreditvärdigheten och vill därför ha förskottsbetalning. Om det då händer sig att byggaren under denna tiden går i konkurs vem äger då byggmaterialet.
Slutsats: Säkerställ att du äger byggmaterialet om du behöver betala i förskott.

Hantverkaren är inkörd på att arbeta med vissa materialval

Om din hantverkare är van att arbeta med byggmaterial från en viss grundmaterialtillverkare så finns det ett värde i att låta entreprenören välja detta. Då kommer han eller hon med största sannolikhet göra ett bättre jobb än om vederbörande får byggmaterial pekat på sig och sedan inte vara med och välja.

Slutsats

Genom att jämföra många hantverkas offerter och bryta ner offerterna från i arbete och material kan du sedan jämföra dessa med egna offerter intagna från materialleverantörer och byggmaterialhandeln.

>plint för ställning
När du ska bygga någon enklare konstruktion i trädgården passar ofta en plint till de ändamålen.
Det kan röra sig om
 • hemmagjord lekanordning såsom gungor, klätterstänger eller liknande
 • tvättställning
Målet med denna artikel är att beskriva fallet för just en lek klätterställning som min dotter ska kunna leka i. Hon är 7 år och älskar att klättra i klätterställningar just nu. Hon vill kunna öva hemma och göra “snurrövningar” som jag inte har en aning om vad de heter.

Vad behövs för klätterställning på plintar

>finja grovbetong
Byggmaterialet för detta lilla projekt var
 • tre plintar
 • tre grova reglar som blev över när vi byggde staket
 • två järnstänger
 • minst tre 25 kg betongsäckar – vi använde Finja grovbetong
Till detta kommer vatten för att blanda betongen.

Verktyg för detta lilla projekt var

 • vattenpass
 • skottkärra
 • borrmaskin
 • skruvdragare
 • hink

Förbered plintarna med reglar

>förbered plintarna med reglar
Min svärfar förberedde plintarna så de redan var monterade i reglarna. Det va mycket enkelt. Reglarna har dimensionerna 95 mm x 95 mm och 140 cm höga. Dessa monterades på 50 cm höga altanplintar.
>borrade hål i reglar
Reglarna har vi borrat hål i där ställningens stålrör ska sitta.

Gräv rejäla gropar för plintarna

>gräv gropar för plintarna
Gräv sedan tre gropar för plintarna. Vi grävde tre gropar med dimensionerna 60 cm i diameter och 55 cm djupa. Avståndet mellan plintarna var cc1200 mm. Börja sedan med den mittersta plinten och för ner den i gropen. Försök se till att groparna är ungefär lika djupa. Placera plinten i mitten av gropen.

Blanda betong i en hink

>blanda betongen i en hink
Blanda betongen i en hink. Vi använde finja grovbetong. Jag använde en grep för att blanda betongen. Fungerade jättebra. Vi slarvade lite med måttsättningen av betongen och körde på känsla då min svärfar är duktig på betonggjutning. Annars rekommenderar jag att följa rekommendationerna på förpackningen. Vi blandade betongen tills den kändes bra. Det är ju inga jättelaster som betongen utsätts för så enligt min svärfar så är detta inte så noga för en konstruktion av detta slaget. Värre är det med en betongplatta på mark eller liknande.

Häll betong i groparna

>Häll betong i första gropen
Häll betong i första gropen. Det går åt ungefär en betongsäck per hål. Vid behov så blanda mer än en säck. När man hela tiden använder vattenpass för att få plintarna både raka och i rätt höjd i förhållande till varandra.

Viktigt att få plintarna i linje

>Viktigt att få plintarna i linje
Viktigt att få plintarna i linje. Mät ut med något enklare verktyg – vi använde en poolrensningsstav för att få ut plintarna på en rät linje. Redan när vi grävde mätte vi ut med måttståck men när man gräver kommer man lätt ur en exakt rät linje.

Vattenpass, vattenpass vattenpass

>Plintar i linje
Vattenpass används hela tiden för att få plintarna i rätt höjd och räta.

Borra in skruv i stängerna

>Borra in skruv i stängerna
Borra in skruv i stängerna.

Alltfler väljer att utnyttja möjligheten att bygga Attefallshus. Detta gäller inte enbart tillbyggnader och fristående hus a 25 kvm för boende. Många väljer att också utnyttja detta för att bygga ett garage.

Olika typer av garage

Vilken typ av garage skall du bygga?

 • Enkelgarage
 • Dubbelgarage
 • Carport

Det är tveksamt om ett garage för två bilar verkligen ryms på 25 kvm. Det blir mycket trångt i såfall. Däremot ryms det både en bil och en ytterligare förrådsyta om man bygger ett garage på 25 kvadrat.

Goda råd kring dimensioner av ett Attefallsgarage

Lite olika saker att tänka på är
 • Cykel i garage – vi rekommenderar att du har cirka 1 meter yta bredvid bilen där du kan leda den
 • Gräsklippare i garage – vi rekommenderar att du har cirka 1 meter yta bredvid bilen där du kan leda den
 • Bilen tar cirka 1,9 meter x 4,9 meter

Detta gör att vi anser att ett bra garageformat för att uppfylla Attefallshusnormen är 4 meter i bredd och cirka 6 meter i längd i utvändiga mått.

Vilka regler gäller för Attefallsgarage?

När du ska bygga ett Attefallsgarage och inte vill ansöka om bygglov så måste garaget förutom maxstorleken på 25 kvm även uppfylla villkoret att det ligger mer än fyra och en halv meter från dina grannars tomtgränser.

Byggprocessen för Attefallsgarage

Några av stegen vi delar upp garagebygget i.
 • Bygganmälan
 • Fundera ut funktionen med garaget
 • Vilken åtkomst ska ges till garaget – placering på tomten
 • Ska garaget vara oisolerat eller isolerat
 • Betongplatta eller annan garagegrund?
 • Hur ska garaget se ut utvändigt – fasad
 • Hur ska garaget se ut utvändigt – tak
 • Vilken höjd ska garaget ha
 • Välj byggsystem för garaget

Bygganmälan

Du behöver således inget bygglov för att bygga ett så kallat komplementbostadshus (annan term för Attefallshus). Däremot behöver du lämna in en så kallad bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Det är först när denna är godkänd som du kan påbörja byggandet av ditt garage.

Fundera ut funktionen med garaget

Du har en begränsad yta att röra dig på när du ska bygga ett Attefallsgarage. Så tänk igenom projektet noga.

 • Vilka föremål ska stå i garaget. Cykel, gräsklippare osv.
 • Hur stor till längden och bredden är Er bil.
 • Ska du förvara andra föremål i garaget såsom verktyg och liknande.

Vilken åtkomst ska ges till garaget – placering på tomten

Hur ser byggrätten ut på din tomt. Attefallsgarage kräver i princip att garaget är friliggande. Kan du tänka dig att söka bygglov för garage så kan du bygga ihop garaget med huset.

Ska garaget vara oisolerat eller isolerat

Alltfler väljer att isolera sitt garage. Kostnaden är relativt låg och ökar användningsområdet för garaget och minskar uppvärmningskostnaderna.

Betongplatta eller annan garagegrund?

Den vanligaste byggmetoden för garagegrunder är att gjuta en betongplatta. När man ändå håller på väljer många att gjuta in vattenburen golvvärme.
Läs mer om hur du lägger en garagegrund.

Hur ska garaget se ut utvändigt – fasad

Vilken fasad tänker du ha på huset. Om fasaden är tung dvs t.ex. av tegel kan detta ställa ytterligare dimensioneringskrav på garagegrunden. Annars är garage rätt lätta i sin konstruktion så du bör kunna ha en enklare grund. Målet för de flesta vi diskuterar dessa frågor med är att bygga garaget i stil med de övriga byggnaderna på tomten.

Hur ska garaget se ut utvändigt – tak

Det finns många typer av tak för garage. Du kan välja på några av dessa exempelvis.

 • sadeltak
 • valmat tak
 • Pulpet tak

Vilken höjd ska garaget ha

Takhöjden i garage varierar beroende på val av tak och önskad funktion men den högsta tillåtna takhöjden är fyra meter.

Välj byggsystem för garaget

Tänk på att bygga utifrån och in. Dvs bygg skalet först i form av väggar och tak och bygg sedan upp innerväggar med isolering och takisolering. Då får huset stå i några oväder och du kan märka hur huset står emot väder och vind. Du kan därmed parera för slarv du eller eventuella hantverkare ger upphov till när det gäller läggning av tak, fönster skarvar och liknande. Görs allt korrekt ska detta inte spela någon roll men erfarenheten säger att detta kan spara många slantar i efterhand om man bara ger det lite tid att stå emot väder och vind.

Annars är det efter tycke och smak som man får gå. Vi gillar själva cellplast väggar med stål eller träreglar. Stålreglarna har nackdelen att de är lite bökiga att kapa på plats men står som bekant emot fukt och väta bättre. När man får fuktproblem är det oftast träet som utvecklar mögel och röta.

Kontakta oss för frågor kring Attefallsgarage

Har du frågor du funderar över som vi kan ta upp här för Attefallsgarage eller bara vill bolla ideer med oss tveka inte att höra av Er till oss.

Kontakta oss om Attefallsgarage

gräva fiber i gatan
Fiber är glödhett just nu och vi får många frågor kring markarbete kring just detta. Många väljer att gräva sista biten själv efter att ha fått fiber framdraget till tomtgräns. Hur gör du för att dra in kabeln i huset.

Dras fiber till tomtgräns eller till närmaste grundmur?

Ofta ger operatören dig som husägare möjligheten att välja om kabeln dras till tomtgräns eller till närmaste grundmur.

 • Dra fiber till tomtgräns: Väljer man detta så dras fibern fram till tomtgräns.
 • Dra fiber till grundmur: Väljer man detta så dras fibern fram till grunden på husets närmast punkt sett från tomtgräns.

Hur går det till när man ska gräva fiber

Oftast används en minigrävare för att lägga ner fiber i backen. Sedan lägger man fibern i en kabel eller slang och sedan fyller man med sand och jord. Ett varningsband läggs ovanför kabeln nära markytan (cirka 10 cm ner).

Villa, samfällighet eller annan form

När du ansluter dig till fibernätet så ser processen olika ut beroende om du är en privatperson som ska ansluta din villa eller om du är en juridisk person som representerar en bostadsrättsförening eller liknande. Denna artikel riktar sig enbart till vår målgrupp – privatpersonen som ska dra in fiber i sitt hus.

Fått erbjudande om att få fiber framdraget

Om du tillhör de som fått eerbjudande om att gå med i en upphandling som samordnas med en ideell förening eller liknande så är vår starka rekommendation att haka på detta erbjudande. Oftast blir det mycket billigare om man är med på en gång i en sådan satsning. Det beror på
att fiber från dig till närmaste kopplingsstation bestämmer kostnaden och inte om fibern i gatan ligger nära. Det kan bli mycket kostsamt att i efterhand gräva sig på en redan befintlig fiber.

Skydda kabeln

Det är viktigt att du skyddar kabeln från yttre åverkan. Därför föreslår vi att du drar kabeln i ett plaströr eller i en slang. Lägg ut ett rött markeringsband i marken ovanför kabeln så grävaren som eventuellt vill gräva på din tomt hinner se kabeln innan grävaren faktiskt når ner till kabeln. Använd inte gula band då de används för el.

Vilket djup ska fiber ligga på i marken

Det saknas tydliga riktlinjer för hur djupt fibern ska dras. Rekommendationen som brukar ges är minst 30-40 cm ner i marken.

Helt klart är att ju djupare du drar fibern desto mindre risk för att fibern drabbas av att marken får tjälskador eller blir “pågrävd” vid senare tillfälle. Här har du en karta över tjälen i marken. Vi anser att det är överdrivet att gräva så djupt men dessa påkänningar kan få dyra konsekvenser. Det ska sägas att vi inte kunnat hitta dokumentation på att antalet elavbrott och fiberbrott skulle vara mer vanligt förekommande för de som lägger fiber 30-40cm djupt.

För den som vill försäkra sig om att så inte sker kan göra något av dessa delar

 • Använda markisolering ovanför kabeln
 • Gräva ner till tjälfritt djup
 • Använda tjälskyddande dränerande material – läs mer om dessa här

Vad kostar det att få fiber indraget

Det kan vara mycket stora kostnadsdifferenser för att få in fiber till ditt hus. Beroende på läge, placering, samköp via föreningar av olika slag så kan differensen vara enorm. Vi har i våra diskussioner med leverantörer och våra besökare fått indikationer på att det kan kosta från 12 000 kr till upp mot 71 000 kr eller mer.
Just de fallen där man ska koppla på sig på redan nergrävd fiber i efterhand är nästan uteslutande dyrare än att vara med från början.

ROT avdrag för att dra in fiber

Delar av arbetet med att dra in fiber i din fastighet är idag ROT-avdragsgiltig. Absolut inte hela investeringen. De delar som utförs på din tomt är avdragsgill. Därmed kan man förenklat säga att grävarbetet från tomtgräns till ditt hus samt att dra fibern genom väggen in till ditt hus är avdragsgill. Det som kan vara värt att undersöka är hur avdragsmöjligheterna ser ut för just ditt hus. För även om en samfällighet eller liknande förhandlat sig till ett gemensamt pris så har du som villa/tomtägare olika rätt till avdrag beroende på just dina förutsättningar. Denna arbetskostnad kan specificeras av entreprenören för just din specifika arbetsinsats.

Fråga oss om grävarbeten för fiber