Armeringsdistanserna håller armeringsnätet på önskad höjd ovanför golvet vid gjutning och ligger mer i mitten av betongen. Man rekommenderar att armeringsdistansen monteras med 1 per löpmeter under det rak stålet och 2-3st.per/m2 under nätmattorna.

Olika armeringsdistanser för armeringsjärn och armeringsnät

Armeringsnät lägger man på armeringsdistanser av plast. Armeringsjärn däremot läggs i kantbalken exempelvis på armeringsdistanser av betong. Även denna syftar till att lägga armeringen på rätt nivå i betongen.

armeringsjärn
Armeringsjärn, även kallt armeringsstål, har som syfte att förstärka betong och därmed förbättra hållfastheten i grunder, väggar och golv. Armeringsjärn är stänger av kolstål.

Armeringsjärn i husgrunder

Armeringsjärn används som komplement till armeringsmattor för att stärka upp vissa områden i t.ex.

  • för punktlaster
  • för att stärka upp hörn
  • för att armera kantbalken

Armeringsjärn för punktlaster

När man har punktlaster inne i betongplattan så använder man antingen armeringsnät (större områden såsom eldstad eller liknande) eller en kombination av armeringsnät och armeringsjärn för punktlaster som är lite mindre. Mindre punktlaster är egentligen känsligare då de ofta ska ta upp stora laster på en rätt liten yta.

Armeringsjärn för att stärka upp hörn

I betongplattor så är det viktigt att förstärka hörnen där laster ofta är större. Därför lägger man armeringsjärn i en solfjäder in från hörnet in i plattan.

Armeringsjärn för att armera kantbalken

Kantbalken armeras oftast med armeringsjärn som läggs på armeringsdistanser nere i kantbalken.