Det är givetvis alla människors dröm att själv bestämma allt rörande planlösning i ett hus och mha av en arkitekt rita upp sin dröm.
Utifrån ett husgrundperspektiv så är det definitivt att rekommendera en husgrund av typen platta på mark. Det finns fler anledningar till det.
1. Golvvärme som gjuts ner i betongplattan ger ett behagligt inomhusklimat.
2. Husgrunden blir välisolerad – läs mer välisolerad grund.
3. Enkelt att dimensionera efter arkitektritade hus samt hög flexibilitet i konstruktionen. Man kan t.ex. mycket enkelt dimensionera armeringen så att man kan hantera punktlaster på ett ett bra sätt.

— denna är ihopslagen med annan artike
En pålad grund används när marken är väldigt sank. Då pålar man upp grunden med pålar som stödjer mot t.ex. ett berg under den sanka marken och på så sätt bär upp konstruktionen

Pålning är relativt dyrt och blir vanligare och vanligare eftersom man bygger mer och mer i attraktiva områden och därmed tvingas bygga även på mark som tidigare setts som obyggbar och inte tillräckligt ekonomisk att bygga på pga markens beskaffenhet.

Bestäms av en markundersökning

Innan man påbörjar en grundläggning genomför man en grundundersökning.