Det finns olika lösningar för att bygga källarvägg.

Det börjar med en grundplatta

Källaren byggs ovanpå en normal platta på mark. Läs mer om hur man gjuter en betongplatta här.

Krav på lösningar för källarväggar

Att bygga källarväggar är relativt komplext. Speciellt för tillbyggnader och liknande där man ska göra anslutningar till ett befintligt hus. Här följer några krav vi satt upp.

 • Källarväggar behöver vara bärande givetvis.
 • vara isolerande
 • klara fukt

Lösningar för att bygga källarväggar

tjocklek betongplatta garage
Källa: Tjällden AB

Tjockleken för en normal betongplatta för garage är 10 cm.

Garageplattor gjuts ofta idag med samma teknik som normala betongplattor.
Många väljer till och med att lägga in vattenburen golvvärme i betongplattan för att värma upp utrymmet på ett bra sätt.

Vilken tjocklek ska din garagegrunds betongplatta ha?

Betongplattan på garagegrunden är i princip nästan alltid 10 cm.

Punktlaster är ovanliga i garagegrunder vilket gör att de mesta lasterna tas upp i syllarna.

Garagegrunder har utvecklats mycket de senaste åren

Garagegrunder har utvecklats mycket de senaste åren och specifika garagegrundslösningar finns nu. Det gäller framförallt förstärkningar vid garageinfarten och upphöjda sockellösningar för skydda garaget mot fukt. Fukten kan komma när man tvättar av bilen.

tjocklek betongplatta villa
Källa: Tjällden AB
Att dimensionera en betongplatta är en viktig del av arbetet med att ta fram en husgrundslösning.

Det kan handla om

 • tjocklek på betongplattan
 • tjocklek på kantbalken
 • bredd på kantbalken

Vilken tjocklek ska din betongplatta ha?

Tjockleken på betongplattor för villor är normalt 10 cm.

Punktlaster påverkar hur betongplatta för villor utformas?

Genom att punktlaster ska tas upp av betongplattan så behöver man se vilka punktlaster villan har.
Punktlaster som är vanliga i villa konstruktioner är

 • bärande pelar i öppna planlösningar
 • öppna spisar kan vara tunga och kräva viss förstärkning

Hur förstärker man en betongplatta för villor

Där förstärkningen av villaplattan är nödvändig så utför man följande

 • tar bort en cellplastskiva
 • lägger in extra armering i hålet
 • 20 cm betongplatta vid förstärkningen
Hur bygger man en grund till en temporär byggbarack.

Det finns många olika val när du ska ställa upp din byggbarack.
Här är några av dem.

 • Isolerade krypgrundselement
 • Lecablock

Isolerade krypgrundselement

En av de lösningarna som passar för en byggbod kan vara att ställa upp baracken på isolerade krypgrundselement gjorda för isolerade krypgrunder.

Fördelen är givetvis att energiförbrukningen går ner med denna lösning om ventilationen i bjälklaget inte är för stort.

Lecablock

Du kan alltid ställa upp din byggbarack på några lecablock eller en albabalk.

Byggbaracker – hur välisolerade är de?

En vanlig byggbarack kan vara ganska välisolerad. För att vara energieffektiv kan du i din urvalsprocess för byggbodar göra skillnad genom att kräva att boden ska uppfylla vissa krav såsom:

 • isolerad husgrund
 • fönster som är välisolerade
 • närvarostyrning på ventilation och värme
 • vattenkranar som är snåla i sin vattenkonsumtion
köpa byggmaterial
Idag tar vi upp ett ämne som är lite annorlunda och sträcker sig bortom husgrunder.
Frågan är om du som privatperson ska köpa in byggmaterialet själv eller låta en hantverkare köpa det åt dig.
Vi försöker ge dig råd i denna fråga.
Det kan tyckas enkelt men frågan är flerbottnad och det som är rätt för en person behöver inte nödvändigtvis vara rätt för en annan person.
Summa summarum kan man sammanfatta råden nedan som att ”det beror på”.

Fördelar med att köpa materialet själv

Fördelarna med att själv köpa byggmaterialet.

 • Byggmaterialhandeln är inte alltid den billigaste källan för att handla in byggmaterial.
 • Du får kontroll på dina materialkostnader och kan jämföra enklare.
 • Du äger byggmaterialet.
 • Lättare att byta hantverkare.
 • Känner större ansvar för bygget än hantverkaren.
 • Du kan idag bli mycket upplyst via internet och därmed hitta nya arbetsmetoder och byggmaterial.

Fördelar med att låta hantverkare köpa materialet

Fördelarna med att låta hantverkaren köpa materialet är som vi ser det.

 • Hantverkaren känner ett ansvar för att göra rätt materialval
 • Hantverkaren har bättre priser hos byggmaterialhandeln än privatpersoner
 • Det är smidigt för dig som kund att låta hantverkaren köpa in materialet
 • Hantverkaren är inkörd på att arbeta med vissa materialval.

Byggmaterialhandeln är inte alltid billigast

Byggmaterialhandeln är faktiskt inte alltid billigast. Idag kan man hitta tillverkare av byggmaterial som inte går via grossister och återförsäljare utan går direkt mot slutkund.
Det gör att det blir färre mellanhänder om materialvalet går att hitta själv.
Slutsats: Leta själv på nätet också så du kan jämföra hantverkarens priser efter hans eller hennes påslag. Hittar du leverantörer som säljer direkt så ta in offert och jämför med hantverkarens priser från byggmaterialhandeln.

Du får kontroll på dina materialkostnader

Även om byggmaterialet oftast inte är den stora kostnaden i byggprojekt så lönar det sig att jämföra. Det är för de allra flesta lönsamt att få kontroll på sina materialkostnader.
Slutsats: Genom att vara på hugget i upphandlingen och jaga in priser från många kan du jämföra.

Du äger byggmaterialet

Det är inte helt ovanligt att hantverkaren vill ha förskottsbetalning för byggmaterialet om han eller hon köper ut materialet. Hantverkare har inte alltid den bästa kreditvärdigheten och vill därför ha förskottsbetalning. Om det då händer sig att byggaren under denna tiden går i konkurs vem äger då byggmaterialet.
Slutsats: Säkerställ att du äger byggmaterialet om du behöver betala i förskott.

Hantverkaren är inkörd på att arbeta med vissa materialval

Om din hantverkare är van att arbeta med byggmaterial från en viss grundmaterialtillverkare så finns det ett värde i att låta entreprenören välja detta. Då kommer han eller hon med största sannolikhet göra ett bättre jobb än om vederbörande får byggmaterial pekat på sig och sedan inte vara med och välja.

Slutsats

Genom att jämföra många hantverkas offerter och bryta ner offerterna från i arbete och material kan du sedan jämföra dessa med egna offerter intagna från materialleverantörer och byggmaterialhandeln.