tegelfasad
I stort behöver man inte ta hänsyn till val av fasad (tegel, träfasad, puts osv) när man väljer typ av husgrund (krypgrund, balk, platta på mark). Lasterna från en normal villa kan med enkelhet hanteras av t.ex. en platta på mark grundelement.

Dessa U och L element ger dessutom
– God isolering
– Kostnadseffektiv konstruktion, bl.a. eftersom man inte behöver använda dyra moment vid grundläggningen såsom inhyrandet av kranbilar för att få balkarna på plats.

Ovan nämnda fördelar har lett till att byggandet med hjälp av balkar i husgrunden har minskat betydligt.

Det har använts som ett säljargument för balkar att det ger en bättre hållfasthet när man bygger med tyngre fasader. Men normala grundelement av typen L eller U har också mycket god hållfasthet beroende på att lasterna sprids ut i hela grunden och tas inte bara upp av den på platsen gjutna ”balken” som skapas vid U:t i kantelementet.

Vissa hustyper kräver s.k. torpargrund, eller som de också kallas krypgrund. Detta innebär att huset kommer i moduler färdiga att montera på plats från fabrik där de tillverkats. En torpargrund kan givetvis gjutas på plats men det finns färdiga element att köpa.

En uteluftsventilerad grund ventileras med ventiler i elementet. Vill man höja temperaturen inne i grunden kan man lägga plastfolie och 100 mm cellplast på marken.

Platta på mark
Platta på mark är en metod för att bygga husgrunder som idag är den vanligast förekommande husgrundstypen.

En annan fördel med en tunn platta på mark grund är att en tunnare platta torkar fortare. Gällande en betongplattas torktid så bör man välja så tunn platt tjocklek som möjligt med så hög betongkvalitet som möjligt. Effekten är dramatisk om man minskar betongplattans tjocklek. Minskas plattans tjocklek från 18 till 12 cm så halveras torktiden.
En platta på mark grund kan göras oändligt stora med bibehållen kvalitet.

Hur bygger man en betongplatta på mark

Vi har skrivit en uppmärksammad artikel om hur man steg för steg gjuter en platta på mark – läs den artikeln här.

Armering av en platta på mark

I en normal villagrund använder man armering i form av armeringsnät och armeringsjärn. Med rätt mängd betong och armering kan man uppnå en optimal konstruktion. Får man välja så är det bättre att ha rätt mängd armering i en tunnare betongplatta än det omvända.

Platta på mark på pålar

Vi har skrivit en artikel om pålade platta på mark konstruktioner – se artikel här.

Vad kostar en gjuten platta

En gjuten betongplatta kostar i storleksordningen 1500 till 2 300 kr per kvadratmeter. Då ingår normalt markarbete men inga krusiduller såsom att gräva upp extra för att anslutningen till kommunalt vatten och avlopp är längre än normalt.

Betong till platta på mark

Normalt beställer man en betongbil till
Man använder kvaliteten c50 för normala grundplattor.

Kantelement för platta på mark konstruktioner

Kantelement utgör ramen för en betongplatta på mark. Det fiberarmerade ytskiktet utanpå en cellplastkärna bildar en färdig grundsockel.
Det finns mycket att säga om kantelement så vi har skrivit en egen artikel – se här.

Hur tjockt cellplastlager behövs för gjuten villagrund

För normala villor brukar man gjuta betongplattan med en grundisolering om 300 mm. Ska man bygga ett passivhus kan man gå på 400 mm isolering.

Hur tjockt cellplastlager behövs för gjuten garagegrund

För normala garagegrunder brukar man gjuta betongplattan med 10 cm betongplatta med en grundisolering om 200 mm cellplast. Däremot kan man behöva tjockare betongplatta och grövre armeringsnät om man ska bygga garage som ska husera traktorer och lastbilar.

Frågor och svar om platta på mark grundläggning vi besvarar inom kort

– Platta på mark garage
– vem kollar om man behöver påla marken
-hur långt kan man gjuta med ränna
– gjuta grund platta på sluttande tomt
ppm maxhöjd
– packning av en platta på mark
– husgrunder och radon
– planering inför en markplatta av betong
– prefabricerade grundelement
– vattenrör upp ur gjuten betongplatta
– gjuta platta för växthus
– punktlaster i betongplattan
– grundläggningsdjup för markplatta
– dimensionering av betongplatta
– hur du ska tänka när du vill göra grund en själv
– markarbete husgrund fyllnad och påverkan av markens beskaffenhet
– hur du armerar betongplattan
– när du vill ha en offert på platta på mark
– gjuta platta på mark på berg
– Kostnader för. grundläggning platta på mark
– priser för byggmaterial bygga platta på mark
– cellplast tjocklek
– hur du dimensionerar en grundplatta
– hur du dränerar en cementplatta
konstruktionsritning ppm
ritning ppm
grundritning ppm
när är det lämpligt med ppm
ppm och risk för radon
ppm betongvägg
ppm markisolering
ppm tjocklek
tjocklek betongplatta på mark
todsplan ppm
vattenburen golvvärme ppm
ppm alla delar
värmeförlust ppm garage