Basutbildarna - Utbildningar online

Basutbildarna – Utbildningar online inom bygg

Jag samarbetar med Basutbildarna som erbjuder kvalitetssäkrade arbetsmiljöutbildningar online riktade mot byggbranschens entreprenörer, beställare och konsulter.

Basutbildarnas mål är att erbjuda kvalitativa utbildningar online, enkelt och smidigt, för att tillgodose byggbranschen med kunskapen som behövs för att offerera, projektera och utföra arbeten på ett säkert och professionellt sätt. De erbjuder i första hand webbutbildningar online som självstudie i egen takt, men även lärarledda utbildningar online via video-länk.

Vi på husgrunder rekommenderar Basutbildarna som en seriös och trovärdig aktör för webbutbildningar i byggbranschen, där kvalitativa utbildningar och kundnöjdheten är i fokus.

BAS P/U-utbildning online

BAS P/U står för byggarbetsmiljösamordnare projektering och planering (P) och utförande (U). Enligt arbetsmiljöverkets regler skall BAS P och BAS U utses av byggherren (beställaren) på en byggarbetsplats eller ett byggprojekt.

Basutbildarna erbjuder BAS P BAS U-utbildning online här. Denna kurs är Basutbildarnas populäraste utbildning då den riktar sig till väldigt många olika aktörer som är verksamma i byggbranschen. Även om du inte skall fylla position som BAS P eller BAS U är detta en bra utbildning för dig som behöver förstå eller planera för de konsekvenser arbetsmiljölagstiftningen medför. Byggbranschen är tyvärr överrepresenterad när det gäller arbetsplatsolyckor och är därför hårdare reglerade av arbetsmiljöverket än andra branscher.

Basutbildarna erbjuder BAS P/U-utbildning online som en självstudiekurs, för att ni skall kunna studera i egen takt och inte behöva passa några tider för att göra det enkelt och smidigt. Efter genomförd utbildning och avklarat kunskapsprov får du ett intyg som verifierar dina kunskaper som gör att du kan arbeta som BAS P eller BAS U.

Behöver du som privatperson BAS P/U?

Detta är en avtalsfråga och en tolkningsfråga. Det är ofta vanligt att avtala bort arbetsmiljöarbetet till en huvudentreprenör (oftast byggfirman) och då behöver du inte direkt bry dig om arbetsmiljöarbetet, men du är ändå ansvarig som byggherre för delar av arbetsmiljön och du skall kontrollera att entreprenadfirman har rätt kunskap och intyg. Detta är väldigt svårt att kontrollera om en inte har kännedom om arbetsmiljölagen, regler och avtal i byggbranschen och det är lätt att känna sig maktlös och i händerna på entreprenören.

Du som vill projektera ditt hus själv och projektleda och kanske ta på dig rollen som BAS P eller BAS U rekommenderar vi utbildningen starkt. Även för dig som vill kunna kontrollera att entreprenören faktiskt har rätt intyg och arbetar på ett säkert och tryggt sätt enligt de regelverk och lagar som gäller.

Basutbildarnas kurser

Basutbildarna erbjuder flera kurser online riktade mot byggbranschen inom följande områden:

  • BAS P/U (Byggarbetsmiljösamordnare)
  • SAM/BAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre arbetsmiljö)
  • APV (Arbete på väg)
  • Säkra lyft
  • Fallskydd

Kontakta Basutbildarna

Undrar du mer, behöver kompetens inom bygg eller förnya ditt intyg?
Besök Basutbildarnas hemsida här för mer information och kontakt.
Basutbildarna - logo