Det är inte alla som inser att en pool är en relativt komplex konstruktion. Poolväggarna utsätts inte alls för samma typ av laster som en villavägg eller källarvägg. Men väldigt få jobbar med byggsystem som är gjorda för att klara de laster som en pool utsätts för. Enligt våra kontakter inom grundläggnings och poolbyggarbranschen så uppstår en stor mängd komplikationer under själva bygget av många pooler. De största anledningarna till dessa komplikationer är att byggaren slarvar under själva bygget.

Fribärande är ofta betydligt dyrare

En fribärande pool behöver oftast vara mycket starkare i sin konstruktion då poolen inte har något stöd från den kringliggande marken för krafterna som kommer från vattnet.

Därmed blir konstruktionerna ofta komplexa med kontriforer och extra balkar och liknande.

Ny smart lösning förenklar och gör projektet billigare

Nu har företaget Tjällden AB tagit fram en armeringsbalk som är betydligt grövre i dimension och som tar upp betydligt större laster. Fördelarna med den nya lösningen är

  • armeringsbalken är en del av det kompletta materialpaketet och därmed en del av den totala leveransen. Det minskar mängden steg för byggaren som inte behöver åka till byggmaterialhandlar mm för att kompletteringshandla olika detaljer
  • armeringsbalken är anpassad för att passa in i de betongbalkar som gjuts i väggelementens U-form. Därmed är systemet identiskt med det tidigare systemet och behöver bara användas när lasterna är höga (dvs vid fribärande väggar) eller långa pooler ( 8 meter och uppåt )
  • armeringsbalken förankras i den underliggande poolgrunden (innan gjutning av grunden). Det gör att poolens väggar förankras rejält i poolgrunden och därmed står emot de laster som poolens väggar utsätts för av vattnet.

Fribärande är mer känsligt för monteringsfel

Även icke fribärande pooler är känsliga. Detta om man inte återfyller noggrant efter att man byggt upp poolen.
Detta gäller för alla pooler.