L-stöd, eller stödmur som det också kallas, är en vanlig lösning när man vill terassera mark. Som namnet avslöjar är utformningen precis som ett L men det finns andra typer av murar som kan skapa nivåskillnader på en tomt.
Man gräver och schaktar tomten, paddar och placerar sedan dit L-stöden. Sist återfyller man. L-stöden är konstruerade för att tåla marktrycket och det finns därmed också olika L-stöd för olika behov.
Tänk på tjälen vid stödmurar så att du får en mur som håller lång tid.

Navigera enkelt i artikeln med länkarna

Navigera nedan med länkarna som jag lagt in så du enkelt kan klicka dig fram till det stycke som intresserar dig.

Vad är L-stöd

L-stöd som är en typ av stödmur gjord i betong och som är konstruerad med en fot som går in bakom muren som ett L, därav namnet. Det är med hjälp utav fyllnadsmassorna som läggs på foten som det blir en stark konstruktion. L-stöden finns att köpa i olika länger och höjder. Den vanligaste dimensionen är 1 meter långa och en meter höga.

Användningsområden för L-stöd

Stödmurar som ofta består av L-stöd har en stor mängd användningsområden. Du kan använda dessa murar i allt från stort till smått. Terassering av olika platser gör att användningsområdena är oändliga.

 • Utjämning av nivåskillnader på tomt inför att bygga olika konstruktioner såsom hus, attefallshus, växthus mm. Inte minst när man har sutterängtomter.
 • Stöd för pooler.
 • Utjämning av trädgårdars nivåskillnader
 • Terassering och utjämning av mark i parker
 • Möjliggöra placering av idrottsanläggningar på lutande mark
 • lantbruk
 • parkeringsplatser
 • Uppfarter och trafikplatser
 • Jämna ut nivåskillnader i bostadsområden

Terassering för att jämna ut nivåskillnader

stödmur med L-stöd jämnar ut tomten
Det vanligaste användningsområdet för L-stöd är för att jämna ut nivåskillnader på en tomt. T.ex. vid grundläggning. Då vill man jämna ut en lutande tomt så du kan få en jämn yta att bygga ditt hus på. Då blir grundläggningen betydligt enklare.
Man behöver förstärka en mur på grund av att den byggs på ojämn mark för att förhindra att nivåskillnader ställer till i bygget. Då gör man helt enkelt så att man sätter ett L-stöd för att förstärka muren eller väggen på jämna avstånd från varandra i takt med att nivån på marken ökar eller minskar. På så sätt undviker man instabilitet och problem både under själva bygget och under levnadstiden av muren eller väggen. Användningen av L-stöd är ingen ny uppfinning utan har används länge i byggbranschen och ses fortfarande som ett av de bästa sätten att nå en jämn yta där det är svårt att få det.

Men det kan också röra sig om områden kring trappor och andra viktiga delar av en yta.

Relaterade frågor

 • Marken lutar 1 meter
  Ska bygga en grund där marken lutar 1 meter Hej Anders , Det finns flera sätt att göra detta. Några val mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna
  Läs mer

Bygga stödmurar med L-stöd

Ofta när man ska påbörja byggandet av ett hus så har man utmaningen att man behöver stödja upp endel av tomten. Då kan man behöva bygga en stödmur. Då är L-stöd utmärkta att använda för att stötta upp en nivå på tomten. Detta är vanligt att man behöver göra för att hantera höjdskillnader på tomten.

Välj ett L-stöd som står emot marktrycket

Det är vikitgt att välja ett L-stöd som klarar marktrycket. Annars kan trycket göra att L-stöden ger med sig. De kan både gå sönder men också flyttas av marktrycket.
Därför är det viktigt att utläsa hur många kN (kilonewton) de är dimensionerade för att klara av.

De vanligaste lasterna som L-stöden är dimensionerade efter är

 • l-stöd för 4 kN marktryck
 • l-stöd för 20 kN marktryck

Typer av murar med L-stöd

Oavsett om det är en stenmur eller betongmur kan man använda diverse L-stöd för få mer stabilitet. Storleken på L-stöden man behöver varierar dock från mur till mur, men detta är inte ett problem då man kan beställa L-stöd i vilken storlek som helst.

L murar eller T murar

Du kan välja mellan att köpa L eller T murar. L murar lämpar sig för terassering där du har mycket lite återfyllning från ena sidan. T-muren där du har återfyllning från båda håll men på olika nivåer.

Gjuta fast L-stöden

Många väljer att gjuta fast L-stöd i underlaget för att säkra dem ordentligt. Speciellt om man vill utföra exempelvis grundläggning på berg.

Anpassningar på plats vanligt

Då man ibland vill få till fina rundningar och tomtanpassade lösningar brukar man även gjuta lite murar på plats, ihop med användning av fabrikstillverkade L-stöd.

Stödmurar och L-stöd som gör tomten vacker

stödmur gör tomten vacker
Genom att man på ett estetiskt sätt tar hand om nivåskillnader så får man ofta en tomt med en tydlig och tilltalande profil samtidigt som du åtgärdar ett praktiskt problem. Den stora vinsten med stödmurar är givetvis att man tar upp olika nivåskillnader i omgivningen.
Stödmuren kan dock ofta trollas bort utseendemässigt genom att man jämnar ut tomten med fina stengångar, stenplattor, marksten osv. Stödmuren är således en viktig del av konstruktionen men kan fås en mindre framtonande roll.

Tjälen gör markarbetet viktigt

För att inte muren ska suga åt sig fukt i onödan och marken bli tjälfarlig är det bra om du fyller området bakom muren med dränerande material.
Det är inget som värmer upp marken och därmed bör du ha dränerande material omkring muren så marken där inte suger fukt.
Tänk på tjälen vid stödmurar. Det är inget som värmer upp marken (som ett hus gör) och därmed måste du ha goda markförhållanden för att anlägga din mur.
Det åstadkoms normalt genom att ta bort tjälfarlig jord och ersätta det med dränerande material omkring och under muren. Då blir marken inte tjälfarlig eftersom den då inte kan hålla fukt och expandera med tjälen.
Gör man inte detta kan muren långsiktigt bli instabil och till slut ge med sig.
Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring stödmurar och l-stöd som har med dränerande material att göra.

 • Dränerande material bakom stödmur?
  Hej. Har byggt en stödmur som är 22m lång ca 50 cm hög . Kan man använda 16/32 makadam som dränerande material bakom muren? Mvh Robert Hej , Jag tycker det låter som en bra ide med 16/32 makadam bakom stödmuren. mvh Micke PS: Här är villkoren kring a
  Läs mer

Frågor och svar om L-Stöd

Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring l-stöd.

 • Montering L-stöd!
  Hej! Planerar att montera 24m L stöd mot grannens tomt för att få bort den värsta lutningen på tomten. 7m = 3m sidan om garage. Rest Gräsmatta. Är det risk att stöden rör sig om de ligger på packad grus och ej under grannens mark nivå? Stöden är H1m
  Läs mer
 • Platta på mark ovanpå berg
  Har ett jämnt sluttande berg (flatberg som löper under hela tomten sluttar ca 3m på 50m) som vi ska bygga en platta på. Vi ska vara ca 1,5-2m ovanför själva berget. Frågan är hur vi bygger oss upp till denna höjd, har idag ca 1m med material under sj
  Läs mer
 • L stöd mot översvämning
  Skydda sig mot högt vatten som rinner in i marken på vår tomt. Kan L stöd hjälpa runt tomten. Vid höga vattenstånd ligger vatten kvar hos grannen som rinner in till oss och vår krypgrund och det blir översvämning i vår grund vid stormar. Framsidan sk
  Läs mer
 • L-stöds mur vid platta på mark
  Jag ska göra en utbyggnad från ett källarhus och vill bygga upp marken för att komma i samma nivå som bef. golv. För att sedan ha en platta på mark. Kan bygga upp marken så att det funkar med 600 element till gjutningen, men på ett hörn av huset har
  Läs mer

Frågor och svar om stödmurar

Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring stödmurar.

 • Fråga angående L-stöd mur
  Hej, jag råkade av en slump hamna på din sida och såg texten om L-stöd muren. Det jag vill fråga dig är OM du (ditt företag) tillverkar L-stöd mur. Jag har nämligen några frågor om denna typ av mur. Tackar i förväg för besked. Mvh, Miroslav Hej Miros
  Läs mer
 • Rasmur för nedgrävd fristående rund pool
  Hej Vi håller på att göra en altan med nedsänkt fristående rund pool 4.5 diameter (vägg av tunnplåt och iklämd poolduk liner). Vi behöver göra en stöd-/rasmur för detta ändamål. Vi har tänkt ha en fri luft spalt på ca 200mm mellan pool och muren. Med
  Läs mer
 • Spränga och bygga en gjuten stödmur
  Hej, Vi skall spränga och bygga en stödmur undrar vad det kan kosta. Lpm mur dubbat i berg , 1 m hög ca 30 cm bas Sprängning m3 Bortkörning m3 besiktningar hyreshus i närheten Maskintid grävmaskiner! ca 15o m3 10m högt Hej Richard, Jag har lokala byg
  Läs mer
 • Stödmur nära tomtgräns utan grannens medgivande
  Hej! Vi behöver bygga en stödmur för att jämna ut lite på nivån kring där grunden skall gjutas. Vi kommer behöva en stödmur bakåt mot grannens tomt. Kan vi bygga den nära tomtgräns utan deras medgivande om den blir lägre än 50cm? (deras agenda är end
  Läs mer