Det byggs fortfarande en hel del hus med källare idag. Det är också vanligt att man bygger hus i sutteräng vars byggteknik påminner mycket om att bygga hus med källare. Jag har även märkt av en stor efterfrågan på Attefallshus med källare (se egen artikel här). Men det vanligaste är ändå tillbyggnader för hus där det befintliga huset har en källare. Där är det vanligt att man för inte minst sockelhöjden även låter tillbyggnaden ha en källare också. Det finns dock spännande nya lösningar för den som inte vill bygga till med källare i tillbyggnaden. Tänk också på att vänta med att återfylla mark mot den nya källarväggen genom att vänta in ex. bjälklaget är på plats.

Använd internlänkarna för att navigera i artikeln

Här kan du enkelt navigera dig fram till rätt stycke i artikeln.

Vad kostar det att bygga en källare?

Ur ett grundperspektiv är schaktmassorna den stora skillnaden
När det kommer till själva grunden, så skiljer sig konstruktionen inte jättemycket. Möjligen är lasterna högre vilket gör att konstruktionen är extra viktigt (lite extra konstruktionstid). Men schaktningen är betydligt mer omfattande.
Schaktdjup normal grund (L-element, makadam): 500 mm
Takhöjd: 2,5 m
Sockelhöjd källare: cirka 1 m.
Det gör att det totala schaktdjupet blir cirka: 3 – 1 m = 2 m

Vid 2 meter så blir det för en 50 kvm platta => 2*1,5*50 = 150 kubik schaktmassor (en kubik mark blir 1,5 kubik schaktmassor)
Antal ton: Det går 1,3 till 1,6 ton per kubik => 195 – 240 ton
En bortforsling av schaktmassor tar cirka 8 ton
Antal transporter 50 kvm källare: 24 – 30 turer
Kostnad en bortforsling: 3 000 kr
Kostnad för total schaktning: 72 000 kr – 90 000 kr
Om din jord är kontaminerad så kan det tillkomma rätt kraftiga avgifter, och du kan få tillägg för provtagning.

Kostnad för att bygga upp källarväggen
Priset är förutom plattan svårt att estimera för en källare eftersom det beror jättemycket på vilken lösning man väljer och om din markentreprenör har erfarenhet av att bygga källare.
Jag hade räknat med en ganska hög kvadratmeter kostnad så att du är på säkra sidan.
Och när det kommer till projektet hade de övergripande tipsen varit att dränera källaren väl, välja ett bra väggsystem och isolerat källaren väl. Detta så att du får en bra fuktsäker källare. Och om du har högt grundvatten är det tveksamt om källare är bra för huset överhuvudtaget.
Med tanke på att man har isolering för väggen , byggsystemet för källarväggen, extra arbete för konstruktören och dräneringslösningen (dräneringsskiva ihop med bra dräneringslösning) så tillkommer en rejäl kostnadsökning för ett hus med källare jämfört med hus som inte har källare.

Här är frågor jag fått om pris på hus med källare.

 • Nybygge komplementbyggnad, ”Råkällare” eller ej.
  Hej Micke, Tack för en mycket bra websida kring marknära byggande! Vi kommer att bygga en gäststuga med ca 55 kvm byggyta. Antingen platta på mark med vattenburen golvvärme eller gräva ut mer och gjuta isolerad platta, utan värme, och ställa upp käll
  Läs mer
 • Bygga grund med källare kostnad
  Hej, Vad kostar det att bygga husgrunden på 200 kvm med källare? mvh Soheil Hej Soheil, Jag kommer ta fram en kalkylator för detta – ligger dock lite i fram i tiden dock. Tills dess kan du hitta en artikel om källargrunden där det finns en kalk
  Läs mer
 • Nybygge källare eller inte
  Vi planerar just nu för husbygge och jag försöker reda ut vad det kostar att bygga källare som jag har haft hela tiden. Vi har stor tomt utanför planerat område så att få yta är inga problem men jag gillar källare :). Alla hustillverkare som vi har p
  Läs mer
 • Pris på att bygga källare
  Hej, Jag ska bygga hus och har tänkt att bygga i 2 plan. Jag undrar hur mycket dyrare en källarvåning blir utan att inreda den. Alltså prisskillnaden mellan platta på mark och en källarvåning som 2 plans huset får stå på så att säga. Massorna som bli
  Läs mer

Börja med konstruktionen

Jag samarbetar med konstruktörer som kan hjälpa till med konstruktionen för hus med källare.

Det är två delar – en konstruktion för grunden och en för huset ovanpå grunden inklusive lastnedräkningar samt hela husets konstruktion (inklusive källarväggarna).

Kontakta mig för konstruktör för både hus och eller grund.

Här är frågor jag fått kring konstruktörer för hus med källare.

 • Bygga källare val av olika leca
  Hej. Blir inte klok på detta riktigt om vad som är bäst osv. Skall bygga ett nytt hus och skall bygga med källare. Jag har googlat massa och vill sätta mig in i det hela lite för att inte bli lurad osv. Källaren skall jag bygga väggar med någon form
  Läs mer
 • Nybyggnation källare under halva huset
  Hej! Har svårt att hitta bygg/ritningsexempel på suterränghus med källare/undervåning under bara delar av huset. I vårt fall gäller det ett långsmalt hus (7x 16m) med jämn sluttning i längsgående riktning. Genom att endast ha källare under ca halva d
  Läs mer
 • Säljer ni konstruktioner?
  Säljer ni konstruktionstjänster för grund eller bara kompletta grundläggningar? Plattor kan man ju hitta dimensionerade konstruktioner för, men källare är betydligt värre, ändå måste det ju ha byggts massor. Instruktion för murning har jag sett någon
  Läs mer

Källare har en högre sockel än plattan och krypgrunden

Ett hus med källare har ofta en högre sockel än ett hus byggt på exempelvis en betongplatta. Det ställer sina krav på din konstruktion. Speciellt om du INTE vill ha en källare i tillbyggnaden. Vill man bara ha en betongplatta exempelvis men vill ha samma höjd på sockeln så går det men du behöver konstruera grunden lite annorlunda.

Att bygga källare – grund och väggar

När man ska bygga en källare eller för den delen sutteränghus så måste man ta med det marktryck som marken utsätter huset för. Det här är en process som en konstruktör bör se över och detta eftersom att konstruktören behöver hantera både hur byggsystemet ska hantera de laster som huset utsätter både källaren och källarens golv för (källarens betongplatta).
Det absolut vanligaste när man ska bygga en källare är att man gjuter en betongplatta. Sedan bygger man upp väggar ovanpå denna betongplatta och de väggarna fortsätter sedan upp i huset. Källarväggarna är således också viktiga för systemet och behöver konstrueras att både klara fukt och marktryck men också lasterna från huset.

Gjuta platta för källare som din källargrund

När man ska gjuta platta för källare är det väldigt viktigt att man har gjort en markanalys. Själva betongplattan ligger på ett djupare djup jämfört med enplansvilla eller ett hus utan källare. Därför är det väldigt viktigt att man gör en markundersökning innan man börjar bygga. Det man behöver ta reda på är att det inte finns något grundvatten, hur mycket matjord som behövs schaktas bort och även vilka laster som tomten klarar av. Samtliga delar är viktiga att man genomför.
I övrigt skulle jag säga att man gjuter betongplattan på samma sätt som man gjuter för en vanlig villa. Först gräver man bort och schaktar, ofta ganska stora mängder eftersom man gräver djupt. Man dränerar, inte bara källarväggen utan även betongplattan. Man lägger ner dräneringsrör och dagvattenrör i det dränerande materialet och sedan bygger man upp betongplattan genom att montera de ingående delarna. De ingående delarna är
 • kantelement
 • cellplast
 • armering (i form av armeringsjärn och armeringsnät)
 • vattenburen golvvärme om man vill ha det.

Läs mer om betongplatta för källare här.

Gjut in en klack i betongplattan

Det viktiga är att förankra väggen så att den inte skjuts in av marktrycket. Detta kan göras genom att du gjuter en klack som enligt bilden. Du kan gjuta klacken genom att avgränsa den delen som ska vara nedsänkt med en brädform. Det andra alternativet är att gjuta in armeringsvinklar som går genom betongplattan och upp i hålen i väggen.

Annars så fixeras väggen på ett effektivt sätt av konstruktionen när våningsplanen byggs på. Även väggar som bygga inifrån huset mot källarväggen hjälper till och stöttar upp huset.

Fler frågor och svar om att bygga hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare.

Bygga källarväggen på källargrunden

När man ska bygga en källarvägg finns det ett antal olika väggsystem att välja mellan som ska bygga väggarna på källargrunden. För hus med lite högre laster och komplexa hus så är thermomuren mig veterligen mycket vanlig idag.

Eftersom att man vid källarväggarna har direkt kontakt med marken är det viktigt att man dränerat väggarna ordentligt. Det gör man ofta med dräneringskivor som man då sätter utanpå väggen och det finns flera olika väggsystem att välja mellan. Kort sagt är det viktigt att man ser till att källarväggen är väldränerad från början när man bygger hus med källare.

Dräneringssystem för hus med källare

Det finns en uppsjö av system för hus med källare. Platon, Isodrän, pordrän, jackon thermodrän mfl. De fungerar ganska bra allihop. Vissa erbjuder isolering (isodrän, jackon thermodrän) medan andra bara är en plastliknande duk (platon).

Läs om hur man dränerar om ett hus här, samma teknik i princip som för nya källare.

Satsa på din dränering – även om du inte har en källare

Som jag skrivit ovan måste dräneringen absolut ligga under betongplattan (inte direkt under betongplattan utan snett ut från kantbalken. Dvs inte under huset utan snett ner i marken utanför huset.

Återfylla mot källarväggen

Längs intill väggarna ska du lägga dränerande material. Dvs dräneringsgrus eller makadam. Packa denna försiktig intill källarväggen.
Jag rekommenderar att man tar det säkra före det osäkra och gjuter en krönbalk alt lägger bjälklaget först innan man återfyller mot källarväggen. Du säkrar då hållfastheten av väggen mer än murningen i sig. Då får du något som håller emot marktrycket och stabiliserar upp hela huset. Jag har jobbat mycket med pooler där man har tryck från två håll. Dvs marktrycket och vattentrycket. Där vet jag att man vill gjuta krönbalken innan man återfyller mark ELLER fyller på vatten. Samma gäller för en källare. Fördelen med en källare är ju just att man ska bygga ovanpå.

 • Återfylla jordmassor mot murad källarvägg
  väggarna är 3meter 3stycken en liten utbyggnad i källare murade i förrgår kan vi återfylla imorgon,det står fortfarande under bar himmel o torkar Hej Monica, Bortsett från torktiden av betongen så beror det väldigt mycket på din konstruktion. Hur gjö
  Läs mer

Bygga till hus med källare

Det är mycket vanligt med att husägare bygger till sitt hus. Det gäller även för hus med källare. Det är påfallande ofta som man väljer att bygga till även tillbyggnaden med källare. Detta beror framförallt på att det befintliga huset och tillbyggnaden ska ha samma höjd på sockeln.

Många som vill bygga till behöver ha hjälp av en konstruktör. Kontakta mig om du behöver en sådan.

Fler frågor och svar om att bygga till hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga till ett hus med källare.

 • Bygga till med källare
  Hej Micke, Vi har fått problem med avloppsrören och står inför att göra en relining eller stambyte. Huset är byggt 1947. Vi har inrett halva källaren med vattenburen golvvärme så om det blir stambyte
  Läs mer

Några situationer där du ska vara lite försiktig med att bygga källare

Problemet som jag ser är när man vill bygga källare i vissa specifika situationer

 • Bygga källare nära berg eller i bergsluttningar
 • Bygga källare på ställen med högt grundvatten eller med hög översvämningsrisk
 • Man snålar på dräneringen vid nyproduktion
Bygga källare nära berg eller i bergsluttningar
Att bygga källare nära berg är mycket svårt ur ett dräneringsperspektiv eftersom du måste säkerställa att vatten inte färdas via berget in mot ditt hus. Speciellt i sluttningar behöver lösningen tänkas igenom. Men berg är mer komplext än så. Även om man leder bort vatten från ytan på berget (spränger ner dräneringsrör i berget som för bort vatten från huset ) , så kan vatten färdas inne i berget via sprickor och underifrån tränga upp mot huset. Ju lägre ditt hus ligger ner i marken, desto mer känsligt blir det såklart.
Dräneringsarbetet kan också bli mycket komplicerat och dyrt eftersom du ofta behöver spränga. Du måste också alltid ha en dränering som klarar att ta hand om vattnet. Därför behöver du ha dräneringen som ligger lägre än underkant betongplatta.

Sutteränghus allt vanligare

Sutteränghus byggs mycket likt en källare. Likheten är att man har en nedgrävd del av huset som används som boende yta och den källaren ligger alltså under mark. Denna del av huset byggs identiskt med källargrunden.
Eftersom att man mer och mer börjar bygga på mark som är lite svårare att bygga på eftersom att den bättre marken i princip redan är bebyggd. Detta innebär då att man mer och mer börjar bygga på lutande tomter, som då kallas för terränghus. Det här har gjort att teknikerna som används när man ska bygga källare, fortfarande är högst aktuella.

Bygga källare på ställen med högt grundvatten eller med hög översvämningsrisk

grundvatten källare
Till skillnad från dagvatten som ganska lätt kan ledas bort är grundvattnet mer permanent. Samtidigt kan grundvatten stiga o sjunka flera meter (med översvämningar som resultat) så bara för att du normalt inte har problem med grundvatten nivån kan det mycket väl bli problem när man gräver djupare, dvs har en källare.
Bor du i ett översvämningsdrabbat område så är källare uteslutet om du inte är helt säker på att just din tomt är unik. Dvs din tomt kanske ligger på en kulle och har bättre förutsättningar än dina grannar som brukar få översvämningar någon gång vart 10 år sisådär när det är en enorm storm med riklig nederbörd som slår till.

Spygatt – brunn vid känsliga ställen såsom källartrappa , garageinfarter etc

brunn vid känsliga ställen såsom källartrappa , garageinfarter
När man ska bygga källare är det viktigt att ha koll på höjder så man hamnar rätt med dränering och dagvatten mot kommunens nivåer. Ofta kan man behöva pumpa från brunnarna upp till kommunens nivå. Även grundvatten kan ställa till problem. Detta är extra viktigt för hus med källare.

Har man t.ex. en källare med källartrappa så kan den samla på sig vatten. Då behöver du ha en brunn vid källartrappan och denna typ av brunn kallas för spygatt. Denna leder bort vattnet och ska kopplas till dagvattensystemet.

Om denna är för liten eller inte dimensionerad att hantera så mycket vatten så kan du behöva leda bort detta vatten till en separat dagvattenbrunn. Du kan leda bort vatten från en spygatt till dagvattensystemet eller försöka avlasta detta system genom att leda det till en stenkista / dagvattenkassett.
Du behöver se till att det finns ett fall mot denna brunn också. Speciellt från grunden ska det finnas ett naturligt fall så grunden och dräneringen inte behöver ta all nederbörd. Fundera även över om ex. taksprång över exempelvis en källartrappa. Då skyddas grunden på ett bra sätt.

Du kan också skydda källartrappan genom att avgränsa så det inte leds ner vatten i utrymmet. T.ex genom att anlägga en högre kant runtom trappans kanter och ett fall upp mot trappans högsta steg sett från marken.

Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare med känsliga utrymmen såsom en trappa.

Fler frågor och svar om att bygga hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare.

 • Kontrafor eller liknande i källarvägg
  Hej. Skall bygga ett litet hus ca 50 m2 i en sluttning varvid bakre väggen är helt under mark med en längd på ca 9 m. Vill bygga väggen med isolerblock, typ Finjas Exakt. Det blir en ”stödvägg” vid ca 3 m men kvarstår en vägg på 6 m utan
  Läs mer
 • Riva hela eller en del av källaren
  Hej Vi köpte 1 gammalt hus, byggde 1913 och garage 1954. Källaren är fuktskadas ( garage är ok och 2,5m höjd ). Vi tänker riva av huset o bygga nytt. Frågan är: ska vi riva av hella källaren, eller behåller garage del o tillägga isolering blir boyta?
  Läs mer
 • Bygga ny soutaräng
  Fråga från Mushtaq/h3> Hej, Jag vill bygga en ny källare precis vid min entré. Jag behöver gräva vid grund muren. Jag har redan en källare under befintlig hus. Jag undrar är det någon farlig att gräva vid hus fasaden? Hela fasa muren är ca 15m. Jag s
  Läs mer
 • Är priset för platta+mur rimligt?
  Hej! Jag har fått en offert för tillbyggnad av villa. Villan är enplans med källare. TIllbyggnaden är i två plan också, men då tomten sluttar lite där tillbyggnaden ska stå, så blir det mer eller mindre sutteräng. Källarplanet på tillbyggnaden kommer
  Läs mer
 • Fråga om attefallshus med källare
  Hej Ett attefallshus med källare, räcker det med en liten brunn för hela nedsänkningen utanför entré dörren? Eller hur bygger man dessa så att det inte blir översvämning av smältvatten o skyfall? Så är huset byggt, du kan se den lilla lilla brunnen s
  Läs mer
 • Gamla källaren höll inte
  Hej! Bygger nytt. Tänkte använda befintlig råkällare pga bra förvaring men den håller inte. Så nu gäller snabba nya beslut. Tomten lutar så antingen plintar eller ny råkällare. Alltså kallt utrymme med ingång utifrån. Är det mindre att betrakta som k
  Läs mer
 • Bygga källare på 26m2
  Hej jag behöver hjälp med att hitta företag och kostnad för att bygga källare till en tillbyggnad som planeras byggas på 26m2. Resten av huset villar på krypgrund. Hej Redney, Tycker i detta läge det är bäst att ta in en konstruktör. Finns många olik
  Läs mer
 • Vägg av cellplast för källare
  Hej Micke, Jag ska bygga ett attefallshus med källare. Jag såg i en artikel att du nämnde något om cellplastväggar. Det va en artikel om källare. Hur fungerar dessa? Vad kostar de, och vart köper man dem Vänliga hälsningar Tomas Hej Tomas, Det stämme
  Läs mer
 • Matkällare under nybyggnation
  Hej Har en föräldragård på Lundaslätten där jag tänkt riva bostadshuset och bygga nytt ca 25*10 meter, typ skånelänga som idag men på platta. Det finns en matkällare idag som är fuktig. Min tidigare plan var en friliggande jordkällare och fylla igen
  Läs mer
 • Bygga hus med källare
  Hej! Jag kollar på att bygga ett två våningshus med 180m2 per våning + källare som man ska kunna bo i. Vad ska man tänka på och vad behöver jag ta reda på för att kunna ta in offerter på detta? Hej Johnny, Lite snabba tips – det är ju en ganska
  Läs mer
 • Kostnad för källargrund
  Vi ska bygga ett komplementhus på 50kvm Vi vill bygga med källare för att få så stort som möjligt. Markförhållandet är jord/grus Måtten är L 7,94 x B 6,29 x H 2,20 m Hur ska jag beräkna kostnaden? Med vänlig hälsning C-G Hej C-G , Återkommer med svar
  Läs mer
 • Vågar jag bygga hus med källare
  Hej. Vi skall bygga hus, och jag vill så gärna bygga en källare under det huset. alla talar så illa om källare runtom på nätet, det är fukt det enda och det andra, men jag tror dock inte på allt som skrivs utan tror att om man bygger rätt så kommer m
  Läs mer