Bygga hus med källare

Tips och råd och kalkylator

Det byggs fortfarande en hel del hus med källare idag. Det är också vanligt att man bygger hus i sutteräng vars byggteknik påminner mycket om att bygga hus med källare. Jag har även märkt av en stor efterfrågan på Attefallshus med källare (se egen artikel här). Men det vanligaste är ändå tillbyggnader för hus där det befintliga huset har en källare. Där är det vanligt att man för inte minst sockelhöjden även låter tillbyggnaden ha en källare också.

Vad kostar en källare

Priset är svårt att estimera för en källare eftersom det beror jättemycket på vilken lösning man väljer. Jag hade räknat med en ganska hög kvadratmeter kostnad så att du är på säkra sidan.
Och när det kommer till projektet hade de övergripande tipsen varit att dränera källaren väl, välja ett bra väggsystem och isolerat källaren väl. Detta så att du får en bra fuktsäker källare. Och om du har högt grundvatten är det tveksamt om källare är bra för huset överhuvudtaget.
Med tanke på att man har isolering för väggen , byggsystemet för källarväggen, extra arbete för konstruktören och dräneringslösningen (dräneringsskiva ihop med bra dräneringslösning) så tillkommer en rejäl kostnadsökning för ett hus med källare jämfört med hus som inte har källare.

 • Bygga ut källaren
  Hej! Undrar vad kostnaden för att bygga ut en befintlig källare kan kosta? Tanken som uppstår är att göra källaren större med ett eller två rum. Under
  Läs mer
 • Bygga grund med källare kostnad
  Hej, Vad kostar det att bygga husgrunden på 200 kvm med källare? mvh Soheil Hej Soheil, Jag kommer ta fram en kalkylator för detta – ligger någo
  Läs mer
 • bygga hus med källare
  Nybygge källare eller inte
  Vi planerar just nu för husbygge och jag försöker reda ut vad det kostar att bygga källare som jag har haft hela tiden. Vi har stor tomt utanför plane
  Läs mer
 • Pris på att bygga källare
  Hej, Jag ska bygga hus och har tänkt att bygga i 2 plan. Jag undrar hur mycket dyrare en källarvåning blir utan att inreda den. Alltså prisskillnaden
  Läs mer
 • Vad kostar det att mura källarväggar med leca
  Hej, Ska bygga till mitt hus som har källare och jag undrar över kostnaden för just källarväggarna. Din kalkyl ger ju en fingervisning för betongplatt
  Läs mer

Källare har en högre sockel än plattan och krypgrunden

Ett hus med källare har ofta en högre sockel än ett hus byggt på exempelvis en betongplatta. Det ställer sina krav på din konstruktion. Speciellt om du INTE vill ha en källare i tillbyggnaden. Vill man bara ha en betongplatta exempelvis men vill ha samma höjd på sockeln så går det men du behöver konstruera grunden lite annorlunda.

Att bygga källare – grund och väggar

När man ska bygga en källare eller för den delen sutteränghus så måste man ta med det marktryck som marken utsätter huset för. Det här är en process som en konstruktör bör se över och detta eftersom att konstruktören behöver hantera både hur byggsystemet ska hantera de laster som huset utsätter både källaren och källarens golv för (källarens betongplatta).
Det absolut vanligaste när man ska bygga en källare är att man gjuter en betongplatta. Sedan bygger man upp väggar ovanpå denna betongplatta och de väggarna fortsätter sedan upp i huset. Källarväggarna är således också viktiga för systemet.

Gjuta platta för källare

När man ska gjuta platta för källare är det väldigt viktigt att man har gjort en markanalys. Själva betongplattan ligger på ett djupare djup jämfört med enplansvilla eller ett hus utan källare. Därför är det väldigt viktigt att man gör en markundersökning innan man börjar bygga. Det man behöver ta reda på är att det inte finns något grundvatten, hur mycket matjord som behövs schaktas bort och även vilka laster som tomten klarar av. Samtliga delar är viktiga att man genomför.
I övrigt skulle jag säga att man gjuter betongplattan på samma sätt som man gjuter för en vanlig villa. Först gräver man bort och schaktar, ofta ganska stora mängder eftersom man gräver djupt. Man dränerar, inte bara källarväggen utan även betongplattan. Man lägger ner dräneringsrör och dagvattenrör i det dränerande materialet och sedan bygger man upp betongplattan genom att montera de ingående delarna. De ingående delarna är
 • kantelement
 • cellplast
 • armering (i form av armeringsjärn och armeringsnät)
 • vattenburen golvvärme om man vill ha det.

Gjut in en klack i betongplattan

Det viktiga är att förankra väggen så att den inte skjuts in av marktrycket. Detta kan göras genom att du gjuter en klack som enligt bilden. Du kan gjuta klacken genom att avgränsa den delen som ska vara nedsänkt med en brädform. Det andra alternativet är att gjuta in armeringsvinklar som går genom betongplattan och upp i hålen i väggen.

Bygga källarväggen

När man ska bygga en källarvägg finns det ett antal olika väggsystem att välja mellan. Några exempel är isogrundväggsystem och termomur. Man bygger ofta direkt på betongplattan och behöver alltså inget bjälklag eller liknande.
Eftersom att man vid källarväggarna har direkt kontakt med marken är det viktigt att man ordentligt dränerat väggarna. Det gör man ofta med dräneringskivor som man då sätter utanpå väggen och det finns flera olika väggsystem att välja mellan. Kort sagt är det viktigt att man ser till att källarväggen är väldränerad från början när man bygger hus med källare.

Bygga till hus med källare

Det är mycket vanligt med att husägare bygger till sitt hus. Det gäller även för hus med källare. Det är påfallande ofta som man väljer att bygga till även tillbyggnaden med källare. Detta beror framförallt på att det befintliga huset och tillbyggnaden ska ha samma höjd på sockeln.

Många som vill bygga till behöver ha hjälp av en konstruktör. Kontakta mig om du behöver en sådan.

Fler frågor och svar om att bygga till hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga till ett hus med källare.

 • Bygga till med källare
  Hej Micke, Vi har fått problem med avloppsrören och står inför att göra en relining eller stambyte. Huset är byggt 1947. Vi har inrett halva källaren
  Läs mer

Några situationer där du ska vara lite försiktig med att bygga källare

Problemet som jag ser är när man vill bygga källare i vissa specifika situationer

 • Bygga källare nära berg eller i bergsluttningar
 • Bygga källare på ställen med högt grundvatten eller med hög översvämningsrisk
 • Man snålar på dräneringen vid nyproduktion
Bygga källare nära berg eller i bergsluttningar
Att bygga källare nära berg är mycket svårt ur ett dräneringsperspektiv eftersom du måste säkerställa att vatten inte färdas via berget in mot ditt hus. Speciellt i sluttningar behöver lösningen tänkas igenom. Men berg är mer komplext än så. Även om man leder bort vatten från ytan på berget (spränger ner dräneringsrör i berget som för bort vatten från huset ) , så kan vatten färdas inne i berget via sprickor och underifrån tränga upp mot huset. Ju lägre ditt hus ligger ner i marken, desto mer känsligt blir det såklart.
Dräneringsarbetet kan också bli mycket komplicerat och dyrt eftersom du ofta behöver spränga. Du måste också alltid ha en dränering som klarar att ta hand om vattnet. Därför behöver du ha dräneringen som ligger lägre än underkant betongplatta.

Sutteränghus allt vanligare

Sutteränghus byggs mycket likt en källare. Likheten är att man har en nedgrävd del av huset som används som boende yta och den källaren ligger alltså under mark. Denna del av huset byggs identiskt med källargrunden.
Eftersom att man mer och mer börjar bygga på mark som är lite svårare att bygga på eftersom att den bättre marken i princip redan är bebyggd. Detta innebär då att man mer och mer börjar bygga på lutande tomter, som då kallas för terränghus. Det här har gjort att teknikerna som används när man ska bygga källare, fortfarande är högst aktuella.

Bygga källare på ställen med högt grundvatten eller med hög översvämningsrisk
Till skillnad från dagvatten som ganska lätt kan ledas bort är grundvattnet mer permanent. Samtidigt kan grundvatten stiga o sjunka flera meter (med översvämningar som resultat) så bara för att du normalt inte har problem med grundvatten nivån kan det mycket väl bli problem när man gräver djupare, dvs har en källare.
Bor du i ett översvämningsdrabbat område så är källare uteslutet om du inte är helt säker på att just din tomt är unik. Dvs din tomt kanske ligger på en kulle och har bättre förutsättningar än dina grannar som brukar få översvämningar någon gång vart 10 år sisådär när det är en enorm storm med riklig nederbörd som slår till.

Satsa på din dränering – även om du inte har en källare
Som jag skrivit ovan måste dräneringen absolut ligga under betongplattan (inte direkt under betongplattan utan snett ut från kantbalken. Dvs inte under huset utan snett ner i marken utanför huset.

Fler frågor och svar om att bygga hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare.

 • Säljer ni konstruktioner?
  Säljer ni konstruktionstjänster för grund eller bara kompletta grundläggningar? Plattor kan man ju hitta dimensionerade konstruktioner för, men källare är betydligt värre, änd
  Läs mer
 • Vägg av cellplast för källare
  Hej Micke, Jag ska bygga ett attefallshus med källare. Jag såg i en artikel att du nämnde något om cellplastväggar. Det va en artikel om källare. Hur fungerar dessa? Vad kosta
  Läs mer
 • Matkällare under nybyggnation
  Hej Har en föräldragård på Lundaslätten där jag tänkt riva bostadshuset och bygga nytt ca 25*10 meter, typ skånelänga som idag men på platta. Det finns en matkällare idag som
  Läs mer
 • Bygga hus med källare
  Hej! Jag kollar på att bygga ett två våningshus med 180m2 per våning + källare som man ska kunna bo i. Vad ska man tänka på och vad behöver jag ta reda på för att kunna ta in
  Läs mer
 • Bygga om källaren
  Hej Jag har köpt ett hus från -57. Källaren enbart målad cement. Tvättstuga ca 10,5 m2, pannrum ca 13 m2, annat rumt ca 21 m2, hall inkl matförråd ca 13 m2 och torkrum ca 10,5
  Läs mer
 • Kostnad för källargrund
  Vi ska bygga ett komplementhus på 50kvm Vi vill bygga med källare för att få så stort som möjligt. Markförhållandet är jord/grus Måtten är L 7,94 x B 6,29 x H 2,20 m Hur ska j
  Läs mer
 • Vågar jag bygga hus med källare
  Hej. Vi skall bygga hus, och jag vill så gärna bygga en källare under det huset. alla talar så illa om källare runtom på nätet, det är fukt det enda och det andra, men jag tro
  Läs mer
 • Prisskillnad källare eller platta
  Ett hus från 40-talet som har oisolerad källare ska byggas ut. Vad blir bäst: att bygga till med källare, platta på mark eller krypgrund? Och kan man säga ett ungefär på hur m
  Läs mer
 • Behöver man gjuta en klack för marktrycket från källare
  Hej Micke! Vill fråga lite om källargrund, behöver man gjuta en klack på plattans utsidor för marktrycket , eller finns det andra sätt. Kommer att mura väggarna med leka block
  Läs mer
 • Vad kostar det att bygga grund med källare?
  Tjena! Vad skulle det kosta att göra en grund med källare? Har tankar på att bygga nytt hus som jag vill ha källare under! Det huset jag har kollat på och är intresserad av är
  Läs mer
 • Tjocklek på gjutna källarväggar för marktryck
  Hej, Jag letar tabeller eller någon form av info om hur tjocka källarväggar bör vara för att klara marktrycket av olika typer. 200mm med 2 lager armering, bör det klara marktr
  Läs mer
 • Källare under grundvatten vid sjö i stockholm
  Hej Micke, Vi skall bygga ett nytt hus i Stockholmsområdet, och vill bygga källare. Huset kommer stå nära en sjö, och jag antar därför att källaren kommer att delvis vara unde
  Läs mer

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!