Nästan alla vi pratar med som går i utbyggnadstankar ställer en fråga, hur ska man arbeta med det här jätteprojektet, som då en tillbyggnad faktiskt innebär?

Tänk igenom tillbyggnadens komplexitet

komplexitet i tillbyggnaden
Det finns ett antal aspekter som jag tycker avgör hur man ska tänka när man ska handla upp ett projekt som ska vara en tillbyggnad. Vissa av reglerna är ju universella och rena projektledningsfrågor, medans de andra delarna är sådana delar som man absolut ska ha på entreprenad.

Det finns ett par omständigheter som jag tycker gör att man behöver mer hjälp än annars och det är komplexiteten i projektet. Ju komplexare desto mer hjälp kommer du behöva. Här är några omständigheter som ökar komplexiteten i en tillbyggnad.

  • fler våningar
  • sutterängtomt
  • dåliga markegenskaper som kräver pålning eller andra
Dem här faktorerna gör att man kommer att behöva mer hjälp, däremot behöver man inte gå ifrån dem regler som vi kommer att gå igenom i den här artikeln, dvs ska man bygga själv eller helentreprenad? Mitt svar är någonstans
mittemellan.

En av dem viktigaste parametrarna är ju din tid, din egna tid. Hur mycket värderar du den till? Kan du försöka sätta ett värde på din tid?
Städar du redan hemma eller får du kanske städhjälp? Försök få en uppskattning för hur mycket du värderar din egen tid? Kan du sätta en siffra på din timpenning så kan du enklare bestämma vad du tycker du ska göra själv.

Man kanske kan säga att det är bättre att du jobbar på ditt jobb och låter någon annan renovera, än att du ska renovera själv, därmed inte sagt att man inte ska engagera sig i sitt projekt. Ju mer du tjänar på ditt eget jobb, desto mer du känner för att inte göra detta, desto mer du har att göra på ditt jobb, familj och livspusslet desto mer talar det för åtminstone delentreprenader.

Helhetsentreprenader tenderar att bli dyra

dyrt med helentreprenader
Jag skulle säga att helentreprenader är ingenting som jag faktiskt rekommenderar. En av anledningarna till att jag inte rekommenderar en helentreprenad är att jag inte gillar tanken att man bara lägger bort allting och slutar bry sig. Du kommer nog aldrig kunna ersätta din passion för ditt egna hus av inhyrd kraft.
Därför är det jätteviktigt att du hela tiden jobbar för att ha kontroll i projektet. Med ett helentreprenad är det väldigt mycket ”Med byggföretaget som har helentreprenaden ska ta hand om allt och därmed slutar jag bry mig”. Det är dåligt för både dig och ditt hus och du kommer få leva med det så länge du bor i huset, vilket ju förmodligen är ganska länge. Under den tiden så hinner företaget som du har köpt helentreprenaden av kanske gå i konkurs, bli uppköpt eller så slutar de bara med sin verksamhet. Och då kan det bli jobbigt. Därför är det jätteviktigt att man tänker igenom dessa aspekter.

Ditt hus är unikt

Ditt hus är unikt
En annan risk med helentreprenad är att du som entreprenör måste ha funderat ut alla upptänkbara problem som kan uppkomma. Det är ju givetvis inte någonting som en normal entreprenör har. Ditt hus har specifika förutsättningar vilket gör att du som entreprenör inte kan förutse alla tänkbara detaljer och vilja entreprenörer är dåliga och tänker inte särskilt mycket alls. Detta innebär alltså att du är i händerna beroende på hur duktig entreprenören är. Med en delentreprenad däremot så kan du själv engagera dig väldigt mycket och handla upp delar av det du inte klarar själv och inte vill göra, men du har ändå brutit ner projektet så att projektet inte blir ett monster.

Ett exempel på detta är att gjuta en platta på mark som är en del av projektet, stomresningar av väggar och tak
är en annan och altanen en tredje osv. Men det kan vara tydligt att så länge du är nöjd så är det samma entreprenör, men man gör det steg för steg. Sen så tar man ett steg i taget, men man visar intresset att om du bara gör det ordentligt i början så får du säkert göra klart det sen. Det finns alltså ett incitament för entreprenörerna att göra ett bra jobb.

Nackdelar med helentreprenad – projektet blir enormt

byggprojektet blir övermäktigt
Villaägarna rekommenderar ju helentreprenad och eftersom villaägarna gör det så kan man tycka det är något du automatiskt måste tycka. Eller så kan man tänka själv och bestämmer sig för att dela upp en utbyggnad i delmoment. En utbyggnad kan ju kosta ganska mycket. Om en utbyggnad kostar en halv miljon och delar upp det i fem delar istället för ett helhetsåtagande så att det blir hundra tusen istället så blir delprojekten mycket mer görbara. Dessutom kan du äger huset läsa på lite och kanske utföra vissa delar själv faktiskt, om man gör det som delentreprenad. Den här tanken att ”Det var inte jag som gjöt grunden, så då kan jag inte sätta väggarna” eller ”Det var inte jag som gjorde väggarna och då kan inte jag sätta taket”. Detta är för mig ingen vettig diskussion.