Det är viktigt att man kollar upp detaljplanen innan man söker bygglov. Vart får man bygga någonstans. Vi hade en befintlig carport på plats sedan innan och trodde därför att vi fick ha ett nytt hus på samma ställe, men det fick vi inte. Detaljplanen reglerade så att vi bara fick bygga antingen i tomtgräns eller 4.5 meter från tomtgräns.

Vår detaljplan tillät tomtgräns eller 4,5 meter från tomtgräns

Av respekt för grannen så ville vi lägga huset precis där vår befintliga carport låg (ligger) idag.
Men egentligen strider vår befintliga byggnad mot detaljplanen och vi behövde därför flytta huset NÄRMRE grannen. Då verkar vi få igenom bygglovet. Vi har dock god relation med grannen så det ska nog gå bra.

Lärdomen var – kolla alltid upp detaljplanen först. Då sparar ni pengar.

Detta är en del av en hel artikelserie om hur jag bygger på mitt egna hus. Läs artikeln i sin helhet här.