Det byggs fortfarande en hel del hus med källare idag. Det är också vanligt att man bygger hus i sutteräng vars byggteknik påminner mycket om att bygga hus med källare. Jag har även märkt av en stor efterfrågan på Attefallshus med källare (se egen artikel här). Men det vanligaste är ändå tillbyggnader för hus där det befintliga huset har en källare. Där är det vanligt att man för inte minst sockelhöjden även låter tillbyggnaden ha en källare också. Det finns dock spännande nya lösningar för den som inte vill bygga till med källare i tillbyggnaden. Tänk också på att vänta med att återfylla mark mot den nya källarväggen genom att vänta in ex. bjälklaget är på plats.

Vad kostar en källare

Priset är svårt att estimera för en källare eftersom det beror jättemycket på vilken lösning man väljer. Jag hade räknat med en ganska hög kvadratmeter kostnad så att du är på säkra sidan.
Och när det kommer till projektet hade de övergripande tipsen varit att dränera källaren väl, välja ett bra väggsystem och isolerat källaren väl. Detta så att du får en bra fuktsäker källare. Och om du har högt grundvatten är det tveksamt om källare är bra för huset överhuvudtaget.
Med tanke på att man har isolering för väggen , byggsystemet för källarväggen, extra arbete för konstruktören och dräneringslösningen (dräneringsskiva ihop med bra dräneringslösning) så tillkommer en rejäl kostnadsökning för ett hus med källare jämfört med hus som inte har källare.

Här är frågor jag fått om pris på hus med källare.

 • Bygga grund med källare kostnad
  Hej, Vad kostar det att bygga husgrunden på 200 kvm med källare? mvh Soheil Hej Soheil, Jag kommer ta fram en kalkylator för detta – ligger dock lite i fram i tiden dock. Tills dess kan du hitta
  Läs mer
 • bygga hus med källare
  Nybygge källare eller inte
  Vi planerar just nu för husbygge och jag försöker reda ut vad det kostar att bygga källare som jag har haft hela tiden. Vi har stor tomt utanför planerat område så att få yta är inga problem men jag g
  Läs mer
 • Pris på att bygga källare
  Hej, Jag ska bygga hus och har tänkt att bygga i 2 plan. Jag undrar hur mycket dyrare en källarvåning blir utan att inreda den. Alltså prisskillnaden mellan platta på mark och en källarvåning som 2 pl
  Läs mer
 • Vad kostar det att mura källarväggar med leca
  Hej, Ska bygga till mitt hus som har källare och jag undrar över kostnaden för just källarväggarna. Din kalkyl ger ju en fingervisning för betongplattan. Min tillbyggnad till huset är 7×4 meter.
  Läs mer

Börja med konstruktören

Jag samarbetar med konstruktörer som kan hjälpa till med konstruktionen för hus med källare.

Det är två delar – en konstruktion för grunden och en för huset ovanpå grunden inklusive lastnedräkningar samt hela husets konstruktion (inklusive källarväggarna).

Kontakta mig för konstruktör för både hus och eller grund.

Här är frågor jag fått kring konstruktörer för hus med källare.

 • Nybyggnation källare under halva huset
  Hej! Har svårt att hitta bygg/ritningsexempel på suterränghus med källare/undervåning under bara delar av huset. I vårt fall gäller det ett långsmalt hus (7x 16m) med jämn sluttning i längsgående rikt
  Läs mer
 • Säljer ni konstruktioner?
  Säljer ni konstruktionstjänster för grund eller bara kompletta grundläggningar? Plattor kan man ju hitta dimensionerade konstruktioner för, men källare är betydligt värre, ändå måste det ju ha byggts
  Läs mer

Källare har en högre sockel än plattan och krypgrunden

Ett hus med källare har ofta en högre sockel än ett hus byggt på exempelvis en betongplatta. Det ställer sina krav på din konstruktion. Speciellt om du INTE vill ha en källare i tillbyggnaden. Vill man bara ha en betongplatta exempelvis men vill ha samma höjd på sockeln så går det men du behöver konstruera grunden lite annorlunda.

Att bygga källare – grund och väggar

När man ska bygga en källare eller för den delen sutteränghus så måste man ta med det marktryck som marken utsätter huset för. Det här är en process som en konstruktör bör se över och detta eftersom att konstruktören behöver hantera både hur byggsystemet ska hantera de laster som huset utsätter både källaren och källarens golv för (källarens betongplatta).
Det absolut vanligaste när man ska bygga en källare är att man gjuter en betongplatta. Sedan bygger man upp väggar ovanpå denna betongplatta och de väggarna fortsätter sedan upp i huset. Källarväggarna är således också viktiga för systemet.

Gjuta platta för källare som din källargrund

När man ska gjuta platta för källare är det väldigt viktigt att man har gjort en markanalys. Själva betongplattan ligger på ett djupare djup jämfört med enplansvilla eller ett hus utan källare. Därför är det väldigt viktigt att man gör en markundersökning innan man börjar bygga. Det man behöver ta reda på är att det inte finns något grundvatten, hur mycket matjord som behövs schaktas bort och även vilka laster som tomten klarar av. Samtliga delar är viktiga att man genomför.
I övrigt skulle jag säga att man gjuter betongplattan på samma sätt som man gjuter för en vanlig villa. Först gräver man bort och schaktar, ofta ganska stora mängder eftersom man gräver djupt. Man dränerar, inte bara källarväggen utan även betongplattan. Man lägger ner dräneringsrör och dagvattenrör i det dränerande materialet och sedan bygger man upp betongplattan genom att montera de ingående delarna. De ingående delarna är
 • kantelement
 • cellplast
 • armering (i form av armeringsjärn och armeringsnät)
 • vattenburen golvvärme om man vill ha det.

Här har vi skrivit en dedicerad artikel för grund till källare.

Gjut in en klack i betongplattan

Det viktiga är att förankra väggen så att den inte skjuts in av marktrycket. Detta kan göras genom att du gjuter en klack som enligt bilden. Du kan gjuta klacken genom att avgränsa den delen som ska vara nedsänkt med en brädform. Det andra alternativet är att gjuta in armeringsvinklar som går genom betongplattan och upp i hålen i väggen.

Annars så fixeras väggen på ett effektivt sätt av konstruktionen när våningsplanen byggs på. Även väggar som bygga inifrån huset mot källarväggen hjälper till och stöttar upp huset.

Fler frågor och svar om att bygga hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare.

Bygga källarväggen på källargrunden

När man ska bygga en källarvägg finns det ett antal olika väggsystem att välja mellan som ska bygga väggarna på källargrunden. För hus med lite högre laster och komplexa hus så är thermomuren mig veterligen mycket vanlig idag.

Eftersom att man vid källarväggarna har direkt kontakt med marken är det viktigt att man dränerat väggarna ordentligt. Det gör man ofta med dräneringskivor som man då sätter utanpå väggen och det finns flera olika väggsystem att välja mellan. Kort sagt är det viktigt att man ser till att källarväggen är väldränerad från början när man bygger hus med källare.

Dräneringssystem för hus med källare

Det finns en uppsjö av system för hus med källare. Platon, Isodrän, pordrän mfl.

Läs om hur man dränerar om ett hus här, samma teknik i princip som för nya källare.

Återfylla mot källarväggen

När ska man återfylla mot källarväggen.
När man bygger sin källarvägg är den inte så tålig som man tror. Det beror det väldigt mycket på konstruktionen när du vågar återfylla mot din källarvägg. Dvs hur är källarväggen konstruerad. Hur gjöt/murade/armerade du väggarna. Jag rekommenderar att man tar det säkra före det osäkra och gjuter en krönbalk alt lägger bjälklaget först innan man återfyller mot källarväggen. Du säkrar då hållfastheten av väggen mer än murningen i sig. Då får du något som håller emot marktrycket och stabiliserar upp hela huset. Jag har jobbat mycket med pooler där man har tryck från två håll. Dvs marktrycket och vattentrycket. Där vet jag att man vill gjuta krönbalken innan man återfyller mark ELLER fyller på vatten. Samma gäller för en källare. Fördelen med en källare är ju just att man ska bygga ovanpå. Då hade jag gjort det först för säkerhets skull.

 • Återfylla jordmassor mot murad källarvägg
  väggarna är 3meter 3stycken en liten utbyggnad i källare murade i förrgår kan vi återfylla imorgon,det står fortfarande under bar himmel o torkar Hej Monica, Bortsett från torktiden av betongen så beror det väldigt mycket på din konstruktion. Hur gjö
  Läs mer

Bygga till hus med källare

Det är mycket vanligt med att husägare bygger till sitt hus. Det gäller även för hus med källare. Det är påfallande ofta som man väljer att bygga till även tillbyggnaden med källare. Detta beror framförallt på att det befintliga huset och tillbyggnaden ska ha samma höjd på sockeln.

Många som vill bygga till behöver ha hjälp av en konstruktör. Kontakta mig om du behöver en sådan.

Fler frågor och svar om att bygga till hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga till ett hus med källare.

 • Bygga till med källare
  Hej Micke, Vi har fått problem med avloppsrören och står inför att göra en relining eller stambyte. Huset är byggt 1947. Vi har inrett halva källaren med vattenburen golvvärme så om det blir stambyte
  Läs mer

Några situationer där du ska vara lite försiktig med att bygga källare

Problemet som jag ser är när man vill bygga källare i vissa specifika situationer

 • Bygga källare nära berg eller i bergsluttningar
 • Bygga källare på ställen med högt grundvatten eller med hög översvämningsrisk
 • Man snålar på dräneringen vid nyproduktion
Bygga källare nära berg eller i bergsluttningar
Att bygga källare nära berg är mycket svårt ur ett dräneringsperspektiv eftersom du måste säkerställa att vatten inte färdas via berget in mot ditt hus. Speciellt i sluttningar behöver lösningen tänkas igenom. Men berg är mer komplext än så. Även om man leder bort vatten från ytan på berget (spränger ner dräneringsrör i berget som för bort vatten från huset ) , så kan vatten färdas inne i berget via sprickor och underifrån tränga upp mot huset. Ju lägre ditt hus ligger ner i marken, desto mer känsligt blir det såklart.
Dräneringsarbetet kan också bli mycket komplicerat och dyrt eftersom du ofta behöver spränga. Du måste också alltid ha en dränering som klarar att ta hand om vattnet. Därför behöver du ha dräneringen som ligger lägre än underkant betongplatta.

Sutteränghus allt vanligare

Sutteränghus byggs mycket likt en källare. Likheten är att man har en nedgrävd del av huset som används som boende yta och den källaren ligger alltså under mark. Denna del av huset byggs identiskt med källargrunden.
Eftersom att man mer och mer börjar bygga på mark som är lite svårare att bygga på eftersom att den bättre marken i princip redan är bebyggd. Detta innebär då att man mer och mer börjar bygga på lutande tomter, som då kallas för terränghus. Det här har gjort att teknikerna som används när man ska bygga källare, fortfarande är högst aktuella.

Bygga källare på ställen med högt grundvatten eller med hög översvämningsrisk
Till skillnad från dagvatten som ganska lätt kan ledas bort är grundvattnet mer permanent. Samtidigt kan grundvatten stiga o sjunka flera meter (med översvämningar som resultat) så bara för att du normalt inte har problem med grundvatten nivån kan det mycket väl bli problem när man gräver djupare, dvs har en källare.
Bor du i ett översvämningsdrabbat område så är källare uteslutet om du inte är helt säker på att just din tomt är unik. Dvs din tomt kanske ligger på en kulle och har bättre förutsättningar än dina grannar som brukar få översvämningar någon gång vart 10 år sisådär när det är en enorm storm med riklig nederbörd som slår till.

Satsa på din dränering – även om du inte har en källare
Som jag skrivit ovan måste dräneringen absolut ligga under betongplattan (inte direkt under betongplattan utan snett ut från kantbalken. Dvs inte under huset utan snett ner i marken utanför huset.

Fler frågor och svar om att bygga hus med källare
Här har vi samlat frågor och svar kring att bygga källare.

 • Bygga källare på 26m2
  Hej jag behöver hjälp med att hitta företag och kostnad för att bygga källare till en tillbyggnad som planeras byggas på 26m2. Resten av huset villar på krypgrund. Hej Redney, Tycker i detta läge det är bäst att ta in en konstruktör. Finns många olik
  Läs mer
 • Bygga källar vägg bra och enkelt
  Hej. Jag funderar på att bygga ett mindre hus med källare. Källaren ska vara halva under jord och halva ovan jord. Jag ska först gjuta plattan och sen resa källarväggarna osv. Jag vill ha ett enkelt, starkt, godkänt och välisolerande källar vägg som
  Läs mer
 • Vägg av cellplast för källare
  Hej Micke, Jag ska bygga ett attefallshus med källare. Jag såg i en artikel att du nämnde något om cellplastväggar. Det va en artikel om källare. Hur fungerar dessa? Vad kostar de, och vart köper man dem Vänliga hälsningar Tomas Hej Tomas, Det stämme
  Läs mer
 • Matkällare under nybyggnation
  Hej Har en föräldragård på Lundaslätten där jag tänkt riva bostadshuset och bygga nytt ca 25*10 meter, typ skånelänga som idag men på platta. Det finns en matkällare idag som är fuktig. Min tidigare plan var en friliggande jordkällare och fylla igen
  Läs mer
 • Bygga hus med källare
  Hej! Jag kollar på att bygga ett två våningshus med 180m2 per våning + källare som man ska kunna bo i. Vad ska man tänka på och vad behöver jag ta reda på för att kunna ta in offerter på detta? Hej Johnny, Lite snabba tips – det är ju en ganska
  Läs mer
 • Kostnad för källargrund
  Vi ska bygga ett komplementhus på 50kvm Vi vill bygga med källare för att få så stort som möjligt. Markförhållandet är jord/grus Måtten är L 7,94 x B 6,29 x H 2,20 m Hur ska jag beräkna kostnaden? Med vänlig hälsning C-G Hej C-G , Återkommer med svar
  Läs mer
 • Vågar jag bygga hus med källare
  Hej. Vi skall bygga hus, och jag vill så gärna bygga en källare under det huset. alla talar så illa om källare runtom på nätet, det är fukt det enda och det andra, men jag tror dock inte på allt som skrivs utan tror att om man bygger rätt så kommer m
  Läs mer
 • Vad kostar det att bygga grund med källare?
  Tjena! Vad skulle det kosta att göra en grund med källare? Har tankar på att bygga nytt hus som jag vill ha källare under! Det huset jag har kollat på och är intresserad av är på ca 105kvm på bägge planen så 210kvm sammanlagt. (Överplan och Entreplan
  Läs mer
 • Tjocklek på gjutna källarväggar för marktryck
  Hej, Jag letar tabeller eller någon form av info om hur tjocka källarväggar bör vara för att klara marktrycket av olika typer. 200mm med 2 lager armering, bör det klara marktrycket från 3 meter grus? Om ni har nån bra länk där man kan läsa sig till h
  Läs mer
 • Källare under grundvatten vid sjö i stockholm
  Hej Micke, Vi skall bygga ett nytt hus i Stockholmsområdet, och vill bygga källare. Huset kommer stå nära en sjö, och jag antar därför att källaren kommer att delvis vara under grundvattennivån. Det är därför av högsta vikt att källaren byggs helt fu
  Läs mer

L-stöd, eller stödmur som det också kallas, är en vanlig lösning när man vill terassera mark. Som namnet avslöjar är utformningen precis som ett L.
Man gräver och schaktar tomten, paddar och sedan placerar dit L-stöden. Sist återfyller man. L-stöden är konstruerade för att tåla marktrycket.
Tänk på tjälen vid stödmurar. Det är inget som värmer upp marken och därmed bör du ha dränerande material omkring muren så marken där inte suger fukt.

Vad är L-stöd

L-stöd som är en typ av stödmur gjord i betong och som är konstruerad med en fot som går in bakom muren som ett L, därav namnet. Det är med hjälp utav fyllnadsmassorna som läggs på foten som det blir en stark konstruktion. L-stöden finns att köpa i olika länger och höjder. Den vanligaste dimensionen är 1 meter långa och en meter höga.

Bygga stödmurar med L-stöd

Ofta när man ska påbörja byggandet av ett hus så har man utmaningen att man behöver stödja upp endel av tomten. Då kan man behöva bygga en stödmur. Då är L-stöd utmärkta att använda för att stötta upp en nivå på tomten. Detta är vanligt att man behöver göra för att hantera höjdskillnader på tomten.

Välj ett L-stöd som står emot marktrycket

Det är vikitgt att välja ett L-stöd som klarar marktrycket. Annars kan trycket göra att L-stöden ger med sig. De kan både gå sönder men också flyttas av marktrycket.
Därför är det viktigt att utläsa hur många kN (kilonewton) de är dimensionerade för att klara av.

De vanligaste lasterna som L-stöden är dimensionerade efter är

 • l-stöd för 4 kN marktryck
 • l-stöd för 20 kN marktryck

Bygga med L-stöd vid nivåskillnader – terassering

Det främsta användningsområdet för L-stöd är när man behöver förstärka en mur på grund av att den byggs på ojämn mark för att förhindra att nivåskillnader ställer till i bygget. Då gör man helt enkelt så att man sätter ett L-stöd för att förstärka muren eller väggen på jämna avstånd från varandra i takt med att nivån på marken ökar eller minskar. På så sätt undviker man instabilitet och problem både under själva bygget och under levnadstiden av muren eller väggen. Användningen av L-stöd är ingen ny uppfinning utan har används länge i byggbranschen och ses fortfarande som ett av de bästa sätten att nå stabilitet där det är svårt att få det.

Typer av murar med L-stöd

Oavsett om det är en stenmur eller betongmur kan man använda diverse L-stöd för få mer stabilitet. Storleken på L-stöden man behöver varierar dock från mur till mur, men detta är inte ett problem då man kan beställa L-stöd i vilken storlek som helst.

Gjuta fast L-stöd

Många väljer att gjuta fast L-stöd i underlaget för att säkra dem ordentligt. Speciellt om man vill utföra exempelvis grundläggning på berg.

Använd dränerande material bakom muren

För att inte muren ska suga åt sig fukt i onödan och marken bli tjälfarlig är det bra om du fyller området bakom muren med dränerande material.
Det är inget som värmer upp marken och därmed bör du ha dränerande material omkring muren så marken där inte suger fukt.
Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring stödmurar och l-stöd som har med dränerande material att göra.

 • Dränerande material bakom stödmur?
  Hej. Har byggt en stödmur som är 22m lång ca 50 cm hög . Kan man använda 16/32 makadam som dränerande material bakom muren? Mvh Robert Hej , Jag tycker det låter som en bra ide med 16/32 makadam bakom stödmuren. mvh Micke PS: Här är villkoren kring a
  Läs mer

Användningsområden

Stödmurar som ofta består av L-stöd har en stor mängd användningsområden. Du kan använda dessa murar i allt från stort till smått. Terassering av olika platser gör att användningsområdena är oändliga.

 • Utjämning av nivåskillnader på tomt inför att bygga olika konstruktioner såsom hus, attefallshus, växthus mm. Inte minst när man har sutterängtomter.
 • Stöd för pooler.
 • Utjämning av trädgårdars nivåskillnader
 • Terassering och utjämning av mark i parker
 • Möjliggöra placering av idrottsanläggningar på lutande mark
 • lantbruk
 • parkeringsplatser
 • Uppfarter och trafikplatser
 • Jämna ut nivåskillnader i bostadsområden

Stödmurar och L-stöd som gör tomten vacker

Genom att man på ett estetiskt sätt tar hand om nivåskillnader så får man ofta en tomt med en tydlig och tilltalande profil samtidigt som du åtgärdar ett praktiskt problem. Den stora vinsten med stödmurar är givetvis att man tar upp olika nivåskillnader i omgivningen.

L murar eller T murar

Du kan välja mellan att köpa L eller T murar. L murar lämpar sig för terassering där du har mycket lite återfyllning från ena sidan. T-muren där du har återfyllning från båda håll men på olika nivåer.

Frågor och svar om L-Stöd

Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring l-stöd.

 • Platta på mark ovanpå berg
  Har ett jämnt sluttande berg (flatberg som löper under hela tomten sluttar ca 3m på 50m) som vi ska bygga en platta på. Vi ska vara ca 1,5-2m ovanför själva berget. Frågan är hur vi bygger oss upp till denna höjd, har idag ca 1m med material under sj
  Läs mer
 • L stöd mot översvämning
  Skydda sig mot högt vatten som rinner in i marken på vår tomt. Kan L stöd hjälpa runt tomten. Vid höga vattenstånd ligger vatten kvar hos grannen som rinner in till oss och vår krypgrund och det blir översvämning i vår grund vid stormar. Framsidan sk
  Läs mer
 • L-stöds mur vid platta på mark
  Jag ska göra en utbyggnad från ett källarhus och vill bygga upp marken för att komma i samma nivå som bef. golv. För att sedan ha en platta på mark. Kan bygga upp marken så att det funkar med 600 element till gjutningen, men på ett hörn av huset har
  Läs mer

Frågor och svar om stödmurar

Här har vi samlat våra historiska frågor och svar kring stödmurar.

 • Rasmur för nedgrävd fristående rund pool
  Hej Vi håller på att göra en altan med nedsänkt fristående rund pool 4.5 diameter (vägg av tunnplåt och iklämd poolduk liner). Vi behöver göra en stöd-/rasmur för detta ändamål. Vi har tänkt ha en fri luft spalt på ca 200mm mellan pool och muren. Med
  Läs mer
 • Spränga och bygga en gjuten stödmur
  Hej, Vi skall spränga och bygga en stödmur undrar vad det kan kosta. Lpm mur dubbat i berg , 1 m hög ca 30 cm bas Sprängning m3 Bortkörning m3 besiktningar hyreshus i närheten Maskintid grävmaskiner! ca 15o m3 10m högt Hej Richard, Jag har lokala byg
  Läs mer
 • Stödmur nära tomtgräns utan grannens medgivande
  Hej! Vi behöver bygga en stödmur för att jämna ut lite på nivån kring där grunden skall gjutas. Vi kommer behöva en stödmur bakåt mot grannens tomt. Kan vi bygga den nära tomtgräns utan deras medgivande om den blir lägre än 50cm? (deras agenda är end
  Läs mer

Det är när man är klar med grunden som det roliga börjar för den som ska bygga ett hus. Fram till nu har man mest grävt och gjutit saker som sedan inte fått något direkt synligt resultat. Denna artikel tar vid där grunden slutar så att säga. Vilket väggsystem passar och hur ska du tänka när du väljer väggsystem. Vi kartlägger också väggsystemen. Grunden vi utgår ifrån är en betongplatta.

Det börjar med grunden

När man har lagt grunden så har man kommit ganska långt i byggprojektet att man kan börja tänka på hur huset ska resas. Alltifrån att resa syllen till hur olika väggsystem fungerar ihop med betongplattan.

Bygga yttervägg på betongplatta

bygga yttervägg på betongplatta
Denna artikel handlar främst om ytterväggar. Innerväggar kan vara en diskussion kring konstruktion men vi behandlar framförallt ytterväggskonstruktioner. Dessa konstruktioner beror jättemycket på vilken typ av vägg man väljer. Det är också så att val av vägg påverkar hur grunden ska dimensioneras. En tjockare vägg behöver ofta en bredare kantbalk exempelvis.

Läs mer om att gjuta betongplattan här.

Vad ska du bygga för något

Beroende vad du ska bygga så finns det olika lösningar och bra tips.
Vi kommer utveckla dessa artiklar hela tiden.

Använd stålsyllar med syllskydd på betongplatta

stålsyll
När betongplattan är lagd kan man lägga en syll. Vad är då en syll?

Vad är en syll

Syllen är den regel som man bygger upp väggarna med och syllarna ligger an mot betongplattan.
Vi rekommenderar starkt att inte bygga syllen med trä – använd hellre stålsyll.

Det finns historiskt stora problem med syllar på betongplattor. De material som historiskt ställt till problem används inte längre, men man bör ändå undvka trä mot betong. Man kommer långt bara man skyddar syllen med syllpapp men om möjligt kan man försöka använda stålsyllar som inte är organiska. Läs mer om syllproblem här.

Fästa syll på betongplatta –

En syll som ska fästas på en betongplatta monteras normalt med någon typ av betongskruv. Se till att skruven är gjord för att klara av borras ner i en betongplatta. Se också till att använda en skruv som minimerar risken för överdragning.

Om du har vattenburen golvvärme och ska borra efteråt i en betongplatta är det viktigt att inte gå så djupt ner i betongen att du når ner till golvvärmen. Den vattenburna golvvärmen bör om du utfört grundläggningen korrekt ligga på ett djup som överstiger 5 cm djup. Dvs om du borrar ner till max 4 cm i betongplattan så ska du inte riskera att borra i golvvärmen.

Olika väggsystem att välja mellan

När man har satt syllen som då förvisso beror på vilket väggsystem man ska välja, så är det dags att resa väggarna. Då har man olika val att välja olika väggsystem.

 • träreglar
 • isolerande byggblock
 • ytong
 • leca
 • siporex
Bygga ytterväggar med träreglar
bygga väggar med träreglar
Det kanske mest vanliga väggsystemet i Sverige idag är träreglar. Nu menar vi själva väggsystemet och inte så mycket fasaden då val av fasaden hänger ihop ganska mycket med detta, men vi kommer till det senare.
Om man då har valt träreglar har man alltså valt ett material av trä. Trä är ett organiskt material och ofta kombinerar man detta med mineralull i väggen och även fasad utanpå. Man har också ofta olika typer av ångspärrar både inåt och utåt. Det här har genom åren skapat mycket kontrovers där man har enstegsfasader och trä. Man skyller ofta på cellplast som en del av fasaden. Man har cellplast på utsidan och sedan kommer det in fukt på väggen och det skapar problem och detta beror på en ångspärr på insidan som gör att huset inte kan andas. Kort sagt är trä det absolut vanligaste materialet att bygga med väggar. Fördelen med materialet är att det är väldigt enkelt att bygga i och därmed kan man vara väldigt flexibel. Snickare älskar att bygga i trä och det är ett material som är här för att stanna. Man bygger upp fönsterpartier, vanliga bärande reglar och så vidare. De här reglarna blir då bärande i konstruktionen och lasterna först ner i kantbalken på grunden.

Bygga ytterväggar med isolerande byggblock
bygga väggar med träreglar
En annan vanlig byggteknik idag är att man framförallt vid putsade hus, men även för andra fasader så bygger man med färdiga byggblock. Man kan säga att dessa i princip består av legobitar av cellplast som man staplar på varandra. Dessa är ofta 400 mm tjocka och har uttag för att sedan kunna gjuta betongpelare. Det går väldigt fort att stapla ut dessa och det kan ta endast en dag att bygga en våning.
Det finns olika typer av väggsystem såsom isogrund och termomur. Jag kommer länka till dem här nere. Fördelen med de isolerande blocken är självklart att dem är isolerade och kommer i ett stycke. Detta innebär alltså att det inte finns någon möjlighet till att skapa fuktproblem i dem här väggarna. Några möjliga nackdelar är väl att dem inte är super flexibla och att man vid exempelvis fönsterpartier och liknande behöver man ha vissa specialkonstruktioner, men det har dem här väggsystemen löst då dem funnits länge. Isolerande byggblock är ett väggsystem som jag varmt rekommenderar.

Det finns olika typer av väggblock av denna typ. Läs här om frågor och svar vi fått om flera olika typer av dessa

 • Neoporväggar – fylla på med betong
  Hej Micke, jag vill bygga ett Hus med Neopor och fylla på med betong (typ Dorocell thermomur). Jag gjorde ritningen själv men har inte sökt om bygglov. Frågan är, har du någon som har erfarenhet med den här metoden och kan bygga huset till mig? Eller
  Läs mer
 • brandskydd av thermomur
  Hej Micke Vi har byggt med thermomur i vår källare för 8 år sedan. Vi har inte täckt den på insidan men skulle vilja brandskydda den. Räcker det att måla med specialfärg eller måste vi sätta upp gipsplattor? Kerstin M Hej Kerstin, Färg räcker nog int
  Läs mer
Bygga ytterväggar med ytong
Det finns också lättbetong väggar där man kan bygga i byggblock. Man kan säga att det är någon blandning mellan hela betongväggar som man gjuter och dem isolerande blocken. Man har alltså relativt lätt högt sätt bra isolerande lättbetong. Då är det luftporerna inne i betongen som gör att betongen faktiskt får en bra isolerande effekt. Det är alltså lättbetong som man stamplar på varandra och murar, det är som murblock kan man säga.

Mura ytterväggar med leca
Ett annat vanligt sätt att bygga upp väggar är med leca. Då är det ofta kanske inte dem hus som man ska bo i eftersom att dem inte alltid isolerar särskilt bra. Leca kan vara bra för bodar där det är vanligt att man vill mura upp enkla konstruktioner. Man får då ett stabilt hus. Förutom att leca inte isolerar så bra och därmed kan den lätt suga åt sig fukt. Det finns isolerande lecablock, men dem är mycket dyra.

Fästa lecablock på betongplatta

När man ska fästa lecablock i betongplattan så är det bra om man ser till att lecablocken har mer än bara bruk att fästa i.
Du kan t.ex. borra ner en expanderbult i betongplattan. Sedan kan du skruva på ett gängjärn som du sedan fäster lecablocken i. För att dessa ska passa kan du göra hål i lecablocken på dessa ställen också så du enkelt kan trä över dessa över gängjärnen.
Pratar man med snickare så säger de säkert att det räcker med enbart med bruk men jag anser att vidhäftningen mellan lecan och grunden inte kan skada.
Det blir en dubbliknande konstruktion ner i plattan

Vilken dimension av leca på betongplatta för väggar

Den dimension på lecablocken som är vanligast är de block som är 19 cm breda.

Här finns frågor och svar kring att bygga på betongplatta med leca.

 • Bygga med leca på kantelement
  Ska bygga ett garage. Om man använder U eller L – kantelement för plattan – går det att mura upp till tak med leca på denna? Om man gör kantbalken tillräcklig stärk? Och vad är stärk här? Hej , Det ska inte vara några problem för dig att
  Läs mer
Bygga väggar med siporex

Siporex kan man använda för att bygga både källare och ytterväggar. De går att få isolerade och oisolerade. Precis som med ytong så riskerar dessa väggar att bli ganska tjocka. Speciellt om man ser till de regler och lagar som det skissas på (läs mer om det här).

Frågor från besökare om att bygga på betongplatta

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till att bygga på betongplatta.

 • Golv i dusch ovanpå betongplatta
  Bygger ett duschutrymme på 2 kvm på befintlig betongplatta, utan isolering under. Ingen golvvärme skall finnas. Är det någon ide att lägga isoleringskiva under betong/flytspackel och i så fall hur tjock kaka skall det vara ovanpå Hej Ulf , Det låter
  Läs mer
 • Hur snart kan man bygga väggar på en gjuten platta
  Hej Vi planerar en betongplatta som ska gjutas i helgen. När kan man börja bygga väggarna på plattan. Vi skulle vilja komma igång med bygget av vår tillbyggnad så fort som möjligt efter gjutningen för att hinna klart innan sommaren börjar. Hej Janne,
  Läs mer

Tips när du ska bygga garage
Att bygga ett garage är inte så svårt och kan göras själv. Som alltid vill jag erbjuda så mycket hjälp att det ger självbyggaren bra grund att stå på.

Delar i projektet – från grund till tak

Typ av garage – varmgarage, kallgarage eller carport

När det kommer till att välja garagetyp så är det jätteviktigt att veta själv vad man vill ha ut av byggnaden. Många just nu vill utnyttja möjligheten att bygga ett garage som uppfyller attefallshusgarage reglerna.

Annars är rekommendationen generellt att isolera när du ändå håller på. Dvs du kan bygga ett kallgarage, men isolerat så du i framtiden kan inreda det så småningom. Då kan din potentiella boyta öka om du, eller de som köper huset efter dig har behovet av detta.

Bygglov för garaget

Garage skiljer sig inte jättemycket jämfört med att bygga hus. Det som är speciellt är att man ofta för garage kommer under 25 kvm i byggnadsarea vilket gör att man kvalar in för att vara ett attefallshus. Därmed är garaget bygglovsfritt. speciellt kinkiga är kommunerna om byggnaden byggs under följande omständigheter
 • känslig eller skyddad mark
 • i områden där byggnader anses vara kulturellt viktiga
 • på prickad mark

Det som ska redovisas och de uppgifter som ska vara med när man ansöker om ett bygglov är exempelvis vem som äger fastigheten. Det behövs även en beskrivning av hur garaget ska byggas samt byggnadens utformning med hjälp av nödvändiga ritningar och handlingar som behövs för att kommunen ska kunna ta ställning till ansökan. Se ritningar för bygglov här. När man vill påbörja arbetet bör även finnas med i bygglovsansökan.
När alla nödvändiga handlingar är inskickade till kommunen och om det inte saknas handlingar och allting är komplett brukar handlingstiden vara maximalt 10 veckor. Om det däremot saknas viktiga handlingar kommer kommunen begära att man skickar in dessa igen och då behövs det mer tid att fatta ett beslut, max 10 veckor till. Om det blir en ytterligare förlängning på handlingstiden kommer kommunen självklart se till att man blir informerad om detta.
När man fått sitt bygglov beviljat, det vill säga ett startdatum när bygget kan påbörjas ser byggnadsnämnden till att man har en god kontroll över arbetet. Under byggets gång kommer byggnadsnämnden i kommunen göra två besök och detta för att kontrollera att bygget följer reglerna och det som beskrivits i samtliga handlingar och ritningar.

Attefallsgarage – 25 kvm är bygglovsfritt

Som du kanske vet finns det även även vissa byggåtgärder som är befriade från bygglovsplikt. Enligt regeringens föreslagna ändringar som röstats fram är det tillåtet att genomföra ett så kallat komplementhus (attefallshus) på 25 kvm utan krav på bygglov. Du kan alltså få ett extra litet bostadshus eller attefallsgarage utan att behöva ansöka om bygglov.

Jag märker av att Attefallsgarage är mycket populärt just nu. Det är enligt mig en succelag för villaägare i Sverige. Anledningarna är såklart många varför lagen blivit så populär. Att bygga en byggnad med en storlek på maximalt 25 kvm med en tak- och höjd på hela fyra meter utan att behöva ansöka om bygglov har inte minst blivit .en möjlighet för villaägare att tjäna en slant på att hyra ut sitt attefallshus. Det är även tillåtet att bygga flera attefallshus, så länge man ser till att det har en sammanlagd yta om upp till 25 kvm. Viktigt att tänka på är att huset blir ett komplement till det redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.
Om man planerat bygga närmare än 4,5 från tomtgränsen krävs det ett skriftligt godkännande från grannen. Om grannarna olyckligtvis nekar kan byggnadsnämnden avgöra detta, genom att ansöka om bygglov. Även om det inte krävs ett bygglov vid ett attefallshus måste man göra en bygganmälan och vänta på att byggnadsnämnden beviljar ett startbesked. Bygganmälan ska göras skriftligt och innehålla vissa grundläggande uppgifter. Om man är osäker kan man alltid kontakta kommunen, de hjälper mer än gärna till. Exempel på vad kommunen tittar på gällande åtgärden är olycksrisker som t ex brand och översvämningar.

Husgrunden för garage

När man bygger ett hus finns det fyra grundläggningsmetoder att välja mellan:
 • krypgrund
 • gjuten platta
 • plintgrund
 • källargrunden

För garage är det definitivt platta på mark som dominerar. Därför kommer vi fokusera på den mest i denna artikel.

Dimensionera ditt garage för lasten från bilar

När det kommer till laster från huset i sig så är det ofta så att själva konstruktionen på garaget inte kräver särskilt grov konstruktion. Dvs en normal kantbalk är god nog. Men däremot är lasterna på betongplattan ofta högre. Istället för att dimensionera husgrunden bara för människor som ska gå på betongplattan så måste betongplattan vara dimensionerad för att klara laster från bilar.

Använd grövre armeringsnät

Lasterna från bilar gör att vi rekommenderar att du ska använda lite grövre armeringsnät 650. Därmed så ökar betongplattans möjlighet att klara dessa laster.

Tjocklek på garageplattan

En betongplatta för garage följer annars konstruktionen för en vanlig betongplatta. Läs om hur du gjuter en betongplatta här.
Utifrån detta så gjuter du en garageplatta med en tjocklek om 10 cm.

Kostnad för en garageplatta

En garageplatta kan delas upp i två delar. Del ett är materialet och del två är arbetskostnaden. Många väljer att bygga sitt garage själva eftersom garage är en relativt enkel konstruktion. Man tar ofta hjälp med betonggjutningen men annars är det ett behändigt och enkelt projekt där du kan spara pengar genom att göra mycket själv.
Dessutom behöver du oftast inte ta hjälp av en konstruktör eftersom konstruktionen är relativt enkel. Behöver du bygga ihop garaget med ditt befintliga hus så kan du dock behöva en konstruktör.

Du behöver dock hjälp oavsett med att provtrycka golvvärmen.

Här finns det en priskalkylator för att beräkna pris grunden.

Beräkna ungefärlig kostnad

Läs mer om garagegrunder här.

Välja garageport

När man ska välja garageport till garaget är det viktigt att tänka på att det ska passa med både husets utseende och färg. Det är även viktigt att tänka över de egna behoven och önskemålen. Vad en garageport idag kan kosta går inte att säga exakt, då det kan kosta alltifrån 5000 kronor upp till 70 000 kronor, ibland mer. De faktorer som påverkar priset är exempelvis material, design, mått, isolering och i vissa fall även tillbehör.
Det man bör tänka på när man väljer port kan vara följande:

 • Vilken funktion vill jag att porten ska ha? Automatisk öppning?
 • Ska den vara isolerad?
 • Ta hänsyn till barnen, ska de kunna öppna den på egen hand?
 • Klarar jag av arbetet själv, eller kommer jag att behöva hjälp?
Exempel på de vanligaste typerna av garageportar är:
 • Takskjutport – En populär lösning då den anses vara en väldigt smidig och lättöppnad konstruktion. Fördelen med denna port är att den inte stjäl utrymme varken innanför eller utanför garaget. Detta innebär alltså att du under vintern slipper skotta massa snö för att öppna garaget. En takskjutport är även lämpad för automatisk öppning, antingen med eller utan fjärkontroll, detta väljer du självfallet själv.
 • Vikport – Denna port består av två delar som viks in på mitten och de flesta vikportar är idag både välisolerade och täta. När porten viks på mitten sticker den bara in ungefär 1 meter i garaget då porten är öppen. Man kan själv välja om man vill att vikporten ska monteras inåt- eller utåtgående. Väljer man detta alternativ slipper man tänka på underhållet då den är minimal.
 • Vipport – Denna enkla port passar de garage som är saknar isolering och är idag ett populärt alternativ bland äldre garage. Denna port består av hel sektion som svänger upp under taket och den öppnas med ett handtag som finns mitt på garageporten. Fördelen med en vipport är att den är enkel att montera och den innehåller få rörliga delar. Väljer man detta alternativ bör man tänka på att det krävs utrymme framför garaget.
 • Slagport – Denna garageport är gjort i stående granpanel och är idag ett traditionellt alternativ. Den består av två dörrar som svänger ut på gångjärn och många väljer detta alternativ speciellt om man tänkt använda garaget till annat än bara bilen. Är man en barnfamilj är slagporten den perfekta lösningen då den enkelt går att öppna och stänga.

Välja byggsystem för bygga garage

Välja byggsystem för bygga garage

Även valet av byggsystem beror på dina behov och önskemål. Det finns alltså möjligheter att bygga ett garage på det sätt som passar än bäst. Det man rekommenderar idag är att börja med att först bygga väggar och tak för att sedan fortsätta med att sätta upp innerväggar med isolering. Fördelen med att börja på detta sätt är att man då kan kontrollera om huset står emot eventuella oväder som kan uppstå.
Valet av byggsystem beror också på om man väljer att bygga på egen hand eller om man kommer att behöva hjälp utifrån. Idag finns det leverantörer som levererar hem lättmonterade byggelement som är anpassade för självbyggare. Om man vill slippa jobba med garaget själv finns det även företag som erbjuder ett riktigt garage, man får då alltså en nyckelfärdig leverans av garaget. Väljer man detta alternativ hjälper entreprenörerna ofta även till med grundläggningen, leverans av garaget samt monteringen.

Frågor på att bygga garage

Här är frågor och svar vi har fått in över tid kring att bygga garage.

 • Förbereda för billyft i garage
  Hej, Jag funderar på hur jag ska göra när jag ska fälla ner en saxlyft (med 2 separata delar) på var sin sida om smörjgropen? Min tanke är att jag både ska komma åt bilen uppe på golvet genom att bilen kommer upp ca. en meter och att jag kan höja/sän
  Läs mer
 • Val av kantelement för garage
  Hej! Jag klurar på vilken typ utav kantelement jag skall välja för att klara lasterna på mitt garage. Garagets storlek 7.5x 11m. Funkar det med 300 l-element om man armerar rejält i balken? Eller skall man gå upp till 400 element? Garaget byggs i trä
  Läs mer
 • Tillbyggnad av befintlig platta eller gjuta helt ny betongplatta till garage?
  Hej, Jag har idag ett garage om 24kvm (6x4m)byggt på -70 talet och där träkonstruktionen är i dåligt skick. Vill nu riva detta och bygga nytt garage om 36kvm (6x6m). Kan jag gjuta en kompletterande bit betongplatta till den gamla eller bör jag ta bor
  Läs mer
 • Var läggs vatten rör vid gjutning på golv
  Var läggs vattenledningar vid gjutning av garage golv ? Över cellplasten men sen? Hej , Först lägger du cellplast. Ska du ha normal betong (ej flytbetong eller fiberarmerad betong) så lägger du sedan vattenburen golvvärme, sist armering. Sen gjuter d
  Läs mer
 • Kantelement med förhöjd sockel
  Hej! Vi ska bygga ett garage och undrar om vi ska använda kantelement med förhöjd sockel eller inte. Vi undrar vilka fördelar/nackdelar det kan finnas med att använda just den typen av kantelement. Om du har några andra tips för att bygga ett garage
  Läs mer

Allt om att bygga tillbyggnad på betongplatta

Klicka på snabblänkarna för att nå respektive stycke

Det här är en övergripande artikel som kommer att behandla hur man inspireras att göra sin tillbyggnad, hur du genomför och planerar tillbyggnaden, hur du begär in offerter och hur du ska tänka byggtekniskt.

Vi har en artikel om att gjuta betongplatta för tillbyggnad – den hittar du här >> gjuta betongplatta tillbyggnad.

Beräkna pris för betongplatta för en tillbyggnad

Beräkna ungefärlig kostnad

Övergripande om att bygga till ditt hus

Att många väljer att bygga till eller bygga ut sitt hus är egentligen ingenting nytt, detta har man faktiskt gjort så länge människor haft hus att bo i. Anledningen kan vara många, kanske börjar huset kännas för litet, man vill utöka familjen eller kanske vill man bara göra en förändring. Varför ska man flytta ut från huset, när det finns möjlighet att bygga ut det? En tillbyggnad är faktiskt ett väldigt bra alternativ och en av de bästa investeringarna som man faktiskt kan göra på huset. Ett hus som man upplever som litet och trångt kan med en del arbete bli stort med en tillbyggnad.

En tillbyggnad kan handla om en mindre renovering såsom exempelvis ett uterum eller en pool, kanske vill man ha fler sovrum och badrum. Drömmen är kanske att ha ett hus som med högt i tak och fönster som ger en frihetskänsla? I stort sett kan en tillbyggnad täcka alla behoven som finns då möjligheterna är oändliga, men oavsett anledning finns det ett par saker man bör tänka på så att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Nedan följer olika steg som är viktiga att tänka på innan man sätter igång med projektet.

Vår erfarenhet är att du bör planera ditt projekt väl i förväg. Du kommer ha ganska mycket dialog inte minst med kommunen, konstruktörer, entreprenörer, byggmaterialleverantörer och arkitekter. Det kan handla om allt ifrån att hitta nybyggnadsplaner för ditt område till hur stor yta som huset tar i form av hur det kan konstrueras så att man får så mycket yta till så liten kostnad som möjligt. Hur tjocka väggar ska det vara? Får jag bygglov? Vilka ritningar behöver jag? Hur ska trappor utföras i huset? Ska jag ha inglasade partier och hur stora är dem? Vilka rum ska ingå i min nya inbyggnad så att jag vet hur mitt inre påverkas av att jag bygger ut. Finns det delar i projektet som hänger ihop med andra delar? Kommer den här nya tillbyggnaden att leda till exponering mot sol? Så att jag via stora glaspartier skapar jätte varma rum. Hur vädrar jag isåfall dem? Hur ska taket se ut? Hur ska takhöjden vara?

Projektet berör också byggtekniska aspekten som hur huset ska bäras upp med takbalkar, hur ska fönstersättningen ske, hur ska isoleringen i både i tak, väggar och grund lösas så att ditt hus blir ekonomiskt men också inte tar onödigt utrymme (dvs takhöjd blir god etc)? Hur ska takstolarna konstrueras och hur ska hjärtväggarna gå för att få en bra konstruktion av tillbyggnaden? Vad ska vi ha för takvinklar på taket osv. Detta är exempel på frågor som det är viktigt att man besvarar innan man börjar bygga sin tillbyggnad.

Vilken typ av grund har befintliga huset

Du ska bygga till ditt hus. Det finns många aspekter som påverkar hur du ska bygga till ditt hus.
Här är några av de faktorer som påverkar hur din tillbyggnad kan utföras och vad betongplattan kostar.

 • bygga till hus med källare
 • bygga till hus med torpargrund/krypgrund
 • bygga till hus med betongplatta
 • bygga till hus i sutteräng
 • vill du ha golvvärme i betongplattan
 • är tillbyggnaden för åretrunt boende eller mer ett uterum eller vinterträdgård

Gemensamt för alla grundtyper
En mycket viktig del av att bygga till ett hus med betongplatta är att man bygger en helt fristående grund. Med det menas att man bygger husgrunden så att undergrunden inte på något sätt hänger på det befintliga husets grund.
Därmed behöver man se till att gräva ut ordentligt så att lasterna helt tas upp av marken under tillbyggnaden.

Bygga till hus med källare
När man ska bygga till ett hus med källare och vill bygga med grundtypen betongplatta har man normalt två val. Antingen bygger man en källare för tillbyggnaden också eller så vill man ha en betongplatta direkt i anslutning till källaren. Det som isåfall är speciellt är att grunden för tillbyggnaden byggs med extra hög sockel för att passa in med det befintliga huset.
För att komma upp med tillbyggnaden till samma nivå som det befintliga huset kan man använda färdiga element som bildar husets sockel. Dessa element bildar den höga vägg som sedan betongplattan vilar mot. Med putsning av denna tillsammans med betongplattan så får grundens sockel ett enhetligt utseende.
När man har specialfallet att man ska bygga en platta på mark som är en tillbyggnad och du har en källare intill
så är det väldigt viktigt att platta på mark inte hänger på källarväggen. Om den gör det så får du krafter in i huset som den troligen inte dimensionerad för. Du kan ha tur och väggarna inne i källaren som stagar upp den väggen som gör att lasterna som huset skapar för tillbyggnaden pareras upp av källarens innerväggar. Men annars så är det mycket bättre att man gör på det sättet att man låter betongplattan för tillbyggnaden sväva helt fritt och inte hänga på källarväggen. Man gräva alltså ur och fylla upp med cellplast som fungerar precis som grundisolering.

Bygga till hus med torpargrund
Att gjuta en betongplatta i anslutning till en torpargrund kräver sina anpassningar. En torpargrund har normalt en lite högre grundsockel än en betongplatta vilket leder till att man behöver lite högre grundelement. Men det finns fler aspekter att tänka på.
Se mer hur man bygger en gjuten platta på mark på befintligt hus med krypgrund/torpargrund
Bygga till hus med betongplatta
Att gjuta en betongplatta till ett befintligt hus med betongplatta är normalt sett enklare för höjden på den befintliga grunden är relativt låg ovh kräver enkla standard element för att få en tillbyggnad vars sockel kommer i samma nivå som det befintliga huset.

Behov och budget

Det allra första man bör göra innan man sätter igång med tillbyggnaden är att tänka på vilka behov som faktiskt styr. Varför vill man göra en tillbyggnad egentligen? Väntas det kanske tillökning i familjen? Önskas ett nytt gäst/badrum? Att veta vad man vill är superviktigt, faktiskt viktigare än att veta hur det ska gå till.

Tänk noggrant igenom alla behov och önskningar och ett tips kan vara att skriva ner dessa. När detta är klart är det dags att börja fundera och kartlägga budgeten. Hur stor är budgeten? Hur mycket är man villig att investera i tillbyggnaden? När man tagit reda på vad man faktiskt behöver tillbyggnaden till, d vs behoven blir det mycket enklare att prioritera bort det som inte skulle rymmas i budgeten. Eftersom att en tillbyggnad kan kräva en hel del tid kan det även vara bra att tänka på om man verkligen skulle vilja göra smådetaljerna på tillbyggnaden eller inte. Tycker man däremot att det är kul att snickra och renovera på fritiden, kan man köra på, men glöm inte att även smådetaljerna kostar och vill man tänka på plånboken kan man faktiskt spara in de sista kronorna genom att låta detaljerna vara.

Hur lång tid ska man beräkna att en tillbyggnad tar i tid?

Vi har varit med om många många tillbyggnader sedan denna hemsida startade. Tiden att utföra en tillbyggnad utifrån vår erfarenhet tar allt ifrån 10 månader till cirka 1,5 år.

Det är därför ganska viktigt att man tidigt börjar dialogen med kommunen.

Dialog med kommunen

Det är bra att man tidigt inleder en kommunikation med kommunen. Man kan exempelvis diskutera hur nybyggnadskartan för kommunen ser ut. Vad är det som gäller för i detaljplanen för ditt område där du vill göra din tillbyggnad?
Hur många procent av tomten får byggas ut? Hur hög får konstruktionen vara? Vad är dina önskemål? Vill du kanske ha ett tvåvåningshus, men det bara finns tillstånd för ett?
Du kan även titta på hur olika typer av krav ställs på ditt hus. Det kan vara alltifrån handikappanpassningar till hur isolerade väggarna ska vara. Hur nära tomtgränsen är det? Är tomtgränsen kanske kommunalmark eller är det tidigare så att man fått bygga väldigt nära?
Det kan kanske vara så att den delen av tillbyggnaden är av den art där det är okej att ligga närmare än 4 1/2 meter. För att få svar på alla dessa frågor är det alltså viktigt att man inleder kommunikationen med kommunen i god tid.

Många hantverkarskrån inblandade

En tillbyggnad är ett komplext projekt, inte minst eftersom så många olika hantverkare är inne och ska göra sina respektive delar. Räknar man dessutom in andra skrån såsom arkitekter mm så blir det många roller.
 • snickare
 • rörmokaren
 • elektrikern
 • målaren
 • projektledaren
 • inköparen
 • kontrollansvarig
 • arkitekt
 • konstruktör

Vad ska du bygga till

Det finns många olika typer av tillbyggnader. Vi kommer försöka täcka in dem alla över tid.

 • bygga till huset (många olika former – i vinkel, på gavel mm)
 • bygga om hus till permanentbostad
 • bygga ihop hus
 • bygga till uterum
 • tillbyggnad hall
 • höja våning och tak
 • bygga till en till våning

Rita upp huset i 3D

Det är viktigt att man skissar grovt på hur man vill att tillbyggnaden ska se ut. Tänk på att vara noggrann med stilen som önskas och likaså detaljerna som man vill ska finnas med på tillbyggnaden. Många väljer också att göra en punktlista som beskriver lite fakta och andra viktiga saker som man vill ha med i arbetet.

Jag rekommenderar därför att man funderar igenom husets lika aspekter genom att börja rita upp huset, gärna i 3d. Det finns jätte bra program som exempelvis leverantörer som kan hjälpa dig att ta fram en
modell för hur din tillbyggnad på ditt befintliga hus ska se ut. Genom den här modellen kommer du kunna lägga till, dra ifrån enkelt exempelvis med fönster, balkong, entren och så vidare så att du kan se hur
det kommer att se ut. Du kommer även kunna rotera huset för att verkligen få en känsla av hur huset kommer att se ut. Genom att göra detta på ett bra sätt så kommer du även att minska kostnaderna längre fram i projektet. Arkitekter, konstruktörer och liknande kommer lätt kunna se hur du vill ha det. Innan du börjar rita det med arkitekt ska man säkerhetsställa att konstruktören godkänt lösningen och mer lägger konstruktionen för ett godkännande snarare än att en konstruktör ska ta fram lösningen. Vi kommer behandla konstruktionsaspekter senare i denna artikel. Även dem byggtekniska aspekterna.

Välja 3D program

Att rita upp sitt hus i 3D är menar jag en bra investering för din tillbyggnad. En av dem viktigaste delarna i att göra huset snyggt som jag beskrivit innan så tycker jag att man ska lägga rätt så mycket tid själv på den här delen. Detta kan vara otroligt svårt och också förknippat med ganska mycket ändringar att komma fram till en snygg tillbyggnad, och då ska man alltså länga ner väldigt mycket tid. För att göra det så behöver man ett program och dem programmen är:

 • Google sketchup
 • Blender
 • Adobe 3D
 • fler utvärderas just nu

Jag utvärderar just nu dessa och det är jättekul. Tveka inte att kontakta mig om du vill veta mer om 3D program.

Ritningar på din tillbyggnad

När man är i ett så pass tidigt stadium av hela projektet finns det goda möjligheter att ta kontakt med exempelvis en fackman för eventuell hjälp och råd som skulle behövas. En arkitekt, konstruktionsfirma eller byggföretag hjälper många gånger också till när det rör frågor om dina skisser och detaljplaner. Det man kan få hjälp med är att få sina idéer till färdiga ritningar. En lekman kan även hjälpa till med bygglovsritningarna.

När man ska ta fram dem officiella ritningar som ska biläggas bygglovet så pratar man med en arkitekt för att få dem tillhanda. Ju bättre jobb du gjort med din 3d modell, desto mer input har en arkitekt och konstruktör för att ta fram dessa ritningar. Det brukar också billigare om man noggrant tänkt igenom lösningen och processen blir dessutom enklare om man manglat den ett par varv tillsammans med kanske kommunen och bekanta. Genom att rita upp den i 3d har du den bilden klarare för dig, innan du börjar blanda in dem aktörer som kostar pengar som vissa arkitekter, konstruktörer och till viss del även kommunen. Om du lämnat in ett bygglov för att sedan ändra det kostar det ofta pengar.
Dem ritningar som ska tas fram ihop med bygglovet är ritningar som fasadritningar, konstruktionsritningar för väggsystem, grundsektioner, grundkonstruktionsritningar, översiktsritningar för din tomt, mm.

Arkitekthjälp

En av dem delarna som man såklart jobbar med när man har en tillbyggnad är ju att ta in olika förslag. Jag har
tidigare rekommenderat en 3D-ritning där du innan du kopplar in dyrare moment såsom konstruktör och arkitekt själv ritar upp det du vill ha. Men i det skedet som du är i nu så är det då dags att ta in hjälp för en arkitekt som då kanske ska rita din tillbyggnad på ett lite mer skarpt sätt. Detta blir ju då ett underlag för ett eventuellt bygglov och det är då fasadritningar, sektionsritningar och liknande.

När det kommer till arkitekter och tillbyggnader så finns det flera saker att tänka igenom.

Det första är att du vill ha en naturlig övergång mellan din tillbyggnad och ditt befintliga hus. Det behöver nödvändigtvis inte vara att det syns väldigt tydligt, men vår erfarenhet är att den antingen ska smälta in eller faktiskt sticka ut och inte bli något halvdant.

När det kommer till din tillbyggnad så har vi skrivit en ganska utförlig artikel om vad som ökar värdet på ditt hus. När vi frågar våra besökare och även mäklare så får vi resultatet att en av dem absolut viktigaste värdehöjande effekterna är att du ska ha en snygg tillbyggnad, det är ofta det svaret man får. Vad snyggt innebär är otroligt diffust så att vad vi rekommenderar är att man börjar med 3D-skisserna där man verkligen vrider och vänder på modellen. Ska man klistra tillbyggnaden på? Ska den omfamna, vara större, vara mindre, lika snett? Ska den ha en liten tarm som sen blir en stor utbyggnad? Ska man ha en gång emellan? Ska man ha två våningar, en våning, 1,5? Alla dem här frågorna beror otroligt mycket på hur ditt befintliga hus ser ut och hur det ligger. Vi kommer därför ta fram en checklista på allt du ska tänka på när du ska rita upp ditt hus.

Stomrest tillbyggnad

Idag finns det många olika sätt att beställa en tillbyggnad på. Du kan exempelvis ha det som helhetsentreprenad, delentreprenad eller bygga helt själv. Den här frågan kring att bygga stomrest är någonting som kommit mer och mer där framförallt privatpersoner vill dela upp arbetet i stommen och sen inredet. Dels för att det kan vara skönt att hålla isär projektena, men också för att det är en naturlig avgränsning att jobba med både inne och ute.

Beroende på hur stort projektet är givetvis tycker jag att det är en utmärkt uppdelning för en delentreprenad, men man kan även fundera på att tänka på att bryta ner det ännu mer. Man kan då exempelvis bryta ner grunden och om man är nöjd med leverantören så tar man också nästa steg, men man får ett pris på grunden först och sen gör man det för att sedan gå vidare. Jag rekommenderar också att man tar in offert på materialet separat så att man kan ställa det ihop mot byggaren. Det finns flera potentiella stommar som man kan välja på och det är träreglar, isolerade byggblock, stålreglar och sånna lättbetongelement.

Tillbyggnaden i en helhet – trappor och altaner

När man ska bygga till så är marken helt plan i en ideal värld. Idag är tillbyggnader ofta på lutande mark i sutteräng eller liknande och då uppstår höjdskillnader. Dem här kan man då trolla bort på ett effektivt sätt med hjälp av trappor, stegen, altaner och så vidare.
Detta är anledningen till att 3d ritningen väldigt bra för att man tvingas att ta ställning även i höjdled. Man kan exempelvis bestämma att utbyggnad ut från t ex ett kök eller vardagsrum går ut på en altan i samma höjd. Sedan kommer en trappa från altanen ner till en annan
terassering och så vidare. Du kan planera din tomt när du bygger. Det kan ofta bli schaktmassor över och då kan du lägga dem på ett sätt som gör att du ramar in tomten.
Trappor är alltså viktigt att fundera igenom för tillbyggnaden. Hur ska huvudentren ligga och påverkas den på något sätt? Även altanen kan vara bra att fundera igenom ihop med helhetslösningen för din tillbyggnad. Vår erfarenhet är att det ofta tillkommer projekt på tomten
ihop med tillbyggnader. Du kanske vill ha en terrass utanför ditt sovrum samtidigt som den löper runt mot utbyggnaden. Utbyggnaden kanske är högt upp och du bygger också i en källare och vill då kanske att tillbyggnadens huvudutgång hamnar i samma nivå med en terrass. Då är det viktigt
att man bygger trappor även upp till terrassen som gör att du lätt kommer åt trädgården.

Vattenburen golvvärme i tillbyggnaden

När du bygger till så är det bra att tänka igenom hur du vill värma upp din tillbyggnad. Många väljer idag att gjuta en betongplatta på mark och i det vill man koppla på det befintliga värmesystemet på ett sätt som gör
att du får med dig uppvärmt vatten ut till tillbyggnaden genom vattenburen golvvärme. Du behöver ofta göra en golvvärmeritning som gör att du kan koppla till en shunt och en golvvärmefördelare som gör att du kan få ut golvvärmen från din uppvärmningskälla ut till tillbyggnaden. Detta kan ofta vara lite komplext då du ofta har en blandning av olika golvvärmelösningar eller vattenburna element i huset som gör att det inte bara är att koppla på, utan du kan behöva olika shuntar och liknande som gör att ditt hus går att värma upp även med tillbyggnader.

Tillbyggnadens värde – vilken utbyggnad höjer husets värde mest?

Att bygga till är ett roligt projekt om man förbereder sig väl. Beroende på hur du väljer bygga till så ökar sannolikheten att vi kommer att få tillbaka pengarna? Vi har flera olika kriterier som man ska tänka på vid grunden för beslut:

 • Målgruppen för området och huset
 • Egna behov av tillbyggnaden
 • Tillbyggnadens användbarhet
 • Utseende, design och arkitektur
 • Tillbyggnadens byggkostnader
 • Förutsättningar för tillbyggnaden

Läs mer om hur dessa delar påverkar beslutet för tillbyggnadens värdeskapande.

Bygga själv eller entreprenad för din tillbyggnad

Det finns mycket pengar att spara om du inte har något emot att kavla upp ärmarna litegrann. Speciellt genom att du bryr dig om detaljerna. Försök hitta så många checklistor och guider du kan på nätet och ställ frågor till de som vill och kan hjälpa till.

Slutsatsen från min sida är att du ska dela upp projektet i delentreprenader och eventuellt göra vissa av dessa, eller delar av dessa själv.

Läs mer om hur du ska tänka här

Ungefärlig schablonkostnad för en tillbyggnad

Priset för en tillbyggnad varierar väldigt mycket på komplexiteten som jag tidigare sagt, sutterängtomt, eventuella sprängningar, dålig mark, att du väljer ha ett helentreprenad. Effekterna av dem är att du får en dyrare tillbyggnad. Om du däremot väljer att göra väldigt mycket själv eller bryter ner och tänker igenom hur många timmar det egentligen tar att sätta en grund eller hur många timmar det tar att resa väggarna.

Det är bra att ta in hjälp på enskilda delar och hela tiden engagera dig i projektet. Att handla in materialet själv är en av de aspekterna vi pratat om många gånger här på husgrunder.com. Det finns en överdriven tro att hantverkare som lägger två grunder om året skulle ha billigare pris än dig som skulle köpa huset. Det är faktiskt inte helt sant. Dem har 20 % på lokala byggmaterialhandlaren, men det täcker ofta inte upp det mellanledet som byggmaterialhandeln utgör (de lägger på minst 50% från leverantören). Leta därför offert själv på olika ställen på nätet från tillverkare som säljer direkt till privatpersoner och jämför det med det pris du får från hantverkarna.

Beroende på hur duktig man är så tycker jag att man kan komma ner mot 10 000 kr/kvm för tillbyggnad, medans om det är komplext svårt och om man lägger ut precis allt så är det upp mot nyproduktionspriset, dvs runt 20 000 kr Beror också såklart på om du ska ha ett nytt badrum med komplexa vatten-och avloppsdragningar. Så där emellan ligger priset på en tillbyggnad.

Bygglov för tillbyggnader

Bygglovsprocessen för tillbyggnader skiljer sig inte särskilt mycket mot att bygga nytt. Men vi har skrivit en artikel för hur du ska tänka kring att söka bygglov för tillbyggnader.

Vid detta stadium av processen har du förhoppningsvis gjort allt förarbete, d vs planerat och bestämt hur du vill genomföra din tillbyggnad. Alla nödvändiga ritningar är också klara och därför är det nu dags att söka om bygglov. Som nämnts, är det kommunen som man ska vända sig till. När man har fått sitt bygglov, är det dags att sätta igång byggprojektet på riktigt. Kanske har man redan en byggentreprenör som man vet att man gärna skulle vilja samarbeta med.

Läs mer om bygglov för tillbyggnader här.

Byggtekniska frågor kring tillbyggnader

Det finns en mängd byggtekniska frågor som behöver adresseras inför och under din tillbyggnad.

 • dimensionering av konstruktionen – grund
 • dimensionering av konstruktionen – väggar
 • dimensionering av konstruktionen – bjälklag
 • fasaden
 • tak, takfot och takstolar
 • isolering
 • fukt och luftspalt
 • golv
 • välja byggmaterial
 • nivåskillnader på tillbyggnaden
 • dränering
 • fönster
 • ansluta tillbyggnaden
 • brand
 • ventilation
 • källare

Frågor och svar om tillbyggnader med betongplatta

Här kommer frågor vi fått över tid som är relaterat till betongplatta för tillbyggnader.