Denna artikel behandlar hur du ska tänka när du vill välja husgrund till växthus för att få en stabil grund. Vilken grund vill ha beror på användning, sockelval och budget. Det som är speciellt med grunden till ditt växthus är den höga sockeln. Och valet mellan att göra växthuset mer uterumsinspirerat med en betongplatta eller att ha ett jordgolv för att möjliggöra odling inne i växthuset. Vi går igenom båda fallen.

Vilket typ av växthus ska du bygga? Uterumsinspirerat med betongplatta eller med ett jordgolv

växthus grund
Som jag ser det kan man välja grund utifrån hur växthuset ska användas. Kommer det användas mer som ett uterum där växthuset är helt eller delvis uppvärmt. Du vill använda växthuset som en social plats att umgås i. Du brinner säkert också för växter men du vill kunna socialisera lika mycket som att odla. Det talar för betongplattan.

Om växthuset däremot mer är en odlingsyta och du vill kunna komma åt marken för odling inne i växthuset så kan jordgolv vara att föredrag.

En vanlig sockelhöjd som själva växthuset monteras på 40 cm (sett till betongplattan eller jordgolvet). Balkarna i sig är 50 cm höga.

Grund för växthus orangeri för att användas som ett uterumsinspirerat växthus

Om man vill ha en betongplatta inne i grunden och vill ha en hög sockel så kan man ha isolerade block som ger växthuset sin höga sockel.
Innanför denna isolerade balk kan man enkelt gjuta en 10 cm betongplatta med armering, eventuell golvvärme osv. Men du kan även flytspackla ett tunnare golv om så önskas.

Denna grund har tillkommit på senare tid och bygger på en liknande balklösning med isolerade lättflyttade grundbalkar (om cirka en meter långa) men där man kan lägga en betongplatta ovanpå cellplasten. Fördelen är att du får en grundbalk som ger dig en sockel som sticker upp ovanför golvet, även kallad förhöjd sockel.

Du kan då välja att antingen ha ett betonggolv eller bara lägga ut ett enklare golv ovanpå den stabila cellplasten. Eftersom du inte har några stora laster i ett växthus behövs i princip inget betonggolv. Cellplast, med rätt golv ovanpå, är förvånansvärt starkt. Speciellt med ett golv som fördelar lasterna brett. Ska du därmed ha öppen spis eller riktigt tunga krukor och liknande är absolut betongplattan att föredra. Kolla med grundleverantörens konstruktör kring vilka laster du kommer ha så kan ni komma fram till en bra lösning.

Här är frågor och svar rörande växthus och isolering.

 • Isolering av grundmur för orangeri på btg-sula
  Hej, Jag har sökt uppgifter på nätet och hos försäljare utan att få något bra svar och hoppas att du kanske har tips i följande fråga. Vi ska bygga ett orangeri på vår tomt i Stockaryd i Sävsjö kommun (Småland). Grundmuren kommer att utgöras av en be
  Läs mer

Grund för växthus med jordgolv

grund växthus
När man vill odla inne i växthuset och därmed inte behöver ett betonggolv så kan man bygga grunden med en balklösning där man sedan har ett jordgolv invändigt. Denna balk på bilden är isolerad.

Fördelen med denna lösning är att du kan

 • få önskad höjd på sockeln då de både kan staplas på höjden för extra hög sockel och även kan användas under mark för att få lägre sockel.
 • få en isolerad grundbalk/sockel
 • få en mycket stabil grundbalk som klarar stora laster
 • spara pengar jämfört med att mura då dessa grundbalkar snabbt och enkelt kan ställas ut på makadamen
 • bära elementen med två personer för hand. Du behöver således inte en dyr kranbil för att flytta omkring balkelementen

Markarbetet för att anlägga växthus skiljer sig mellan lösningarna

växthus grund
Mycket av jobbet med att bygga alla hus är grundarbetet – så även för växthus. I grundarbetet så ligger stor del av projektet i det så kallade markarbetet.

Markarbetet skiljer sig åt mellan de två olika lösningarna ovan.

 • Betongplatta. Du behöver förbereda marken för hela grunden. Läs mer om markarbetet för en grund här.
 • Jordgolv. Du behöver bara förbereda marken under grundens balkar. Men många passar på och förbereder så jordgolvet också blir fint och slätt så därmed kan de båda grundtyperna jämföras. Men en betongplatta har vid 20 cm isolering ett grundläggningsdjup på 400 mm ungefär. Det behövs inte inne i växthuset.

Växthusets användningsområde och krav styr val av grund

Idag används växthus inte bara för att odla i, många använder växthus även som en plats att umgås och koppla av i, som en plats för njutning. Det går absolut att använda den för båda ändamålen samtidigt då ett grönt och frodigt växthus har många positiva effekter på vårt fysiska och psykiska välmående. Att bygga ett café eller fikaplats bland blommor och växter kan verkligen rekommenderas!

Beroende på hur du vill använda växthuset påverkar det förstås en massa olika saker.

 • Vilken storlek och form på växthuset som du behöver
 • Vilken temperatur växthuset ska hålla
 • Om du ska isolera och vad du kan tjäna på det
Innan själva bygget av både grund och växthus är det viktigt att ha en tydlig planering och bra ritning över växthuset, dess placering och utformning. Om du inte vill köpa färdiga modeller och former går det att ta hjälp av någon som kan rita växthuset åt dig.

Växthus på grundsbalk är nästan alltid UTAN bjälklag

sula växthus
Växthus byggs idag nästan uteslutande UTAN bjälklag.

Du använder således en grundbalk bara för att bära upp huset och sedan låter du exempelvis makadam eller annat dränerande material utgöra golvet. Eller använder en betongplatta Eller så lägger du en stengång eller liknande inne i växthuset. Många är ju inte ute efter att ha ett riktigt golv. Vi har många av våra besökare som gjort så.

Du ställer växthuset på grundbalken med en syll (helst stålsyll) emellan. Markarbetet går till så att du gräver en grävskopa bred och ett djup som går till frostfritt djup precis som för krypgrundsgrundläggningen.

Många väljer att mura upp denna grundmur med leca vilket också är möjligt. Men detta murarbete kostar också pengar. Där kan du spara pengar om du köper färdiga isolerade element som är enkla att ställa upp.

Här hittar du företag som säljer dessa grundbalkselement.

Frågor och svar relaterat till växthusgrund utan bjälklag
Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus utan bjälklag. Dessa finner du här.

 • Växthus på mur
  Hej Micke, vi ska bygga ett växthus med mur och tycker det låter väldigt lockande att kunna bygga mur utan att behöva gjuta en sula. Det ska bli grundvarianten ”Växthus på grundbalk utan bjälklag”. Vi funderar hur anpassningsbara grundbal
  Läs mer
 • Växthusmur, material, teknik, ventilation, dränering
  Hej! Läste din artikel om grundblocken från Tjälden och tycker det låter intressant för vårt planerade växthus, ett mur plus 5 från Willab, 20 m2. Vi har fått offerter på mycket pengar för att göra en grundmur på 43 cm (med leca e dyl på gjuten syll)
  Läs mer

Växthus på grundbalk MED bjälklag (krypgrund)

Som vi tidigare berättat här, så är krypgrunden i första hand avsedd för hus där man vill ha ett golvbjälklag ner mot grunden. Därför lämpar sig denna grundtyp extra bra när det kommer till prefabricerade hus. Men vi har också märkt ett ökat behov av grundläggning på tomter där en betongbil kan ha svårigheter att nå fram. Då behövs ett golvbjälklag med en bärande kantram som bär mellan balkarna. Det du får är alltså ett kryputrymme under huset.

Tillvägagångssättet för markarbetet är ungefär som det för att gjuta platta på mark. Skillnaden ligger i

 • att du bara behöver gräva för grunden på en bredd som motsvarar en grävskopa. Därför blir markarbetet billigare för krypgrunder. Med en betongplatta behöver du gräva ner till frostfritt djup under HELA plattan.
 • att du på det dränerande materialet (makadam) placerar ut grundelementen som alltså kan vara gjutna i ett stycke där cellplast gjuts in i fiberarmerad betong, istället för att platsgjuta. Använd helst isolerade element och uteluftsventilerad krypgrund med en inspektionslucka för att slippa eventuella problem med fukt som annars är vanligt.

Du kan välja höjden på grundsockeln mer flexibelt än för betongplattan.

Växthus på gjuten betongplatta

Det är förhållandevis enkelt att gjuta platta till växthus. Fördelen med en platta är flera, men de största är att du får ett bra undergolv och att du kan ha vattenburen golvvärme.

Läs mer här om att gjuta platta till ditt växthus.

Vad kostar en växthusgrund

Vad en växthusgrund kostar beror på vart du köper materialet och om du kommer lägga grunden själv. När det handlar om att gjuta platta på mark är det något du ganska enkelt kan göra på egen hand. När du gör det själv drar det förstås ner priset på grunden och arbetet. Följ länken för att läsa mer om material och pris för husgrunder.

Behöver du dränera en växthusgrund

Man kan säga som så att dräneringsrören aldrig skadar. Man behöver också fundera vilket värde dräneringen tillför.
Dränerande material under grundmuren behövs alltid för att undvika tjäle. Då är det bra om dräneringsrören ligger nära schaktbotten i dräneringsbädden och för bort det vatten som kommer som nederbörd framförallt. Det säkrar växthuset och dess grund från att skadas av tjäle.
Frågor och svar om dränering av växthus
Här samlar jag frågor och svar om just dränering av växthus.

 • Grund för växthus på mur
  Hej Micke! Ramlade in på din sida av en slump och tänkte passa på att ställa lite frågor! Jag ska köpa ett växthus som jag ställer på tegelmur och undrar hur du skulle lägga upp markarbetet? Området ligger på gammal sjöbotten. Planerar att dels ha be
  Läs mer

Isolera runt eller under växthuset

Till att börja med – isolering kostar lite grann men skadar sällan.
Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på vad du vill göra med växthuset.

Isolera runt växthuset
Jag hade ALLTID haft bra isolerande kantbalk. Då kan det vara ett alternativ att använda krypgrundsblocken ovan.
Dessa kantbalkar är relativt kostnadseffektiva och har både bra hållfasthet och kan användas som grundsockel (ersätta murad sockel), nergrävd eller delvis (eller helt) ovan mark. De är enkla att ställa ut och behöver knappt någon murning alls. Du behöver nästan ingen betong alls och därmed kan du till och med utföra grundläggningen på en ö eller annat ställe dit det är svårt att frakta ”färsk betong i betongbil”. Du kan gjuta det lilla som behövs på plats.

Isolera under växthuset
Om du vill hålla en relativt god temperatur inne i växthuset rekommenderar jag att du isolerar under växthuset av flera skäl.

 • Isolering stoppar markfukten från att tränga in i växthuset.
 • Isolering håller värmen från att ta vägen genom marken
 • Rätt cellplastisolering kan vara ett bra underlag för ex. plattor som man kan ha i växthuset. Sk flytande golv

Vill du ha en grusad yta inne växthuset talar det emot att isolera under.
Om du vill isolera under växthuset talar lite för att använda en betongplatta istället.

Växthus direkt på marken

Det man alltid bör göra när man ska bygga sitt växthus direkt på mark så är det viktigt att man tänker på underarbetet. En vanlig och lämplig grund för ditt växthus är krypgrundsbalken. Den gör att du kan bygga växthuset direkt på balkarna. Om dessa står bra på marken blir växthuset framtidssäkrat.

Frågor om att välja grund för växthus

Vi får in frågor rörande att välja grund till växthus. Dessa finner du här.

 • Isolera runt eller under grunden på växthuset
  Hej Vi ska bygga en vinterträdgård/växthus? Tycker du att vi ska isolera runt eller under grunden på växthuset? mvh Rickard Hej Rickard, Isolering kostar lite, men skadar sällan. Du kan behöva isolera runt eller under grunden på växthuset beroende på
  Läs mer
 • Mura grund för växthus
  Jag tänker bygga ett växthus. Började söka på murning av grunden o kom till dig. Vilket är det bästa sättet att bygga växthusgrunden tycker du? Hej Jens, Att mura en grund kan man absolut göra men kostnaden för arbetet blir onödigt högt och inte alld
  Läs mer
 • Bygga växthus grund
  Hej jag ska bygga ett finare växthus (ala swedengreenhouse eller liknande) Vilken grundlösning rekommenderar du? vh Daniel Hej Daniel, Det bästa tipsen kring att välja grund för växthus har jag samlat här. Jag hade (som artikeln säger) använt de isol
  Läs mer
 • Mura stomme för växthus
  Hej, Jag skall köpa växthus och önskar ta någon professionell firma som kan skapa rätt grund/golv för växthuset på min gräsmatta samt mura upp väggar på 60cm. Växthuset är totalt 15 kvadratmeter. Vad för typ av grund/golv bör läggas som blir hållbart
  Läs mer
 • Bygga växthus – vilken sockel?
  Jag ska bygga ett växthus 6 gånger 16 meter, och undrar vilken sorts sockel jag bör använda? Hej Ylva, Vi har skrivit en artikel om att välja en sockel till växthus. Kraven på en grund för just växthus är lite annorlunda jämfört med andra byggnader.
  Läs mer

Andra frågor och svar om växthus och grunder

Vi får löpande frågor in till oss om grunder för växthus. Här är de frågor som är relevanta.

 • Grundläggning av växthus
  Grundläggning av växthus med mur på en liten kulle. Skogstomt. Tunt jordlager, därunder pinnmo med mängder av sten. husets storlek: 4 x 8 m. invändigt ”golv” : marktegel. Hej Gunnar , Växthusgrunden här tycker jag är bra. Den fungerar för
  Läs mer
 • Nödvändigt att gräva under växthus
  Kort fråga ska byhga växthus och undrar om det verkligen är nödvändigt att gräva under växthus Hej Svante, Hej Du frågar en husgrundsnörd som vill ha byggnader som står i 100 år. Faktiskt. Allt annat vore dumt tycker jag. Men ska du köpa plast växthu
  Läs mer
 • Bygga grund för växthus med platta på mark.
  Markarbete vid gjuten sula
  Hej Skall bygga ett växthus/uterum 15 kvadrat med uppmurade lecablock där sulan består av Leca sulblock. Har grävt ur 50cm djupt. Sulblocken är 20cm höga och skall ligga ca5cm under marknivå. Hade tänkt lägga Markduk, 25cm 0-32 grus som man paddar. D
  Läs mer
 • Behövs betongplatta till växthuset
  Jag måste riva en bod för att sedan kunna bygga ett växthus. Måste man ha betongplatta även om det inte kommer vara golvvärme? Krypgrund låter inte så bra. Behöver tänka budget lite också men inte så att man riskerar fukt. Många har bara plattor som
  Läs mer
 • Mura tegelsockel för växthus
  Hej, Byggandet av växthus och orangerier ökar alltmer, speciellt under våren. När det kommer till att mura en grund, spelar inte så stor roll om det är till växthus eller till andra byggnader är det en ganska ineffektiv och dyr lösning, speciellt om
  Läs mer

Jag vill dela in murar i två olika slag. De som terasserar och de som enbart avskärmar. Byggtekniken är olika för dem två. Vi kommer gå igenom båda typerna här, men denna artikel fokuserar mest på fristående avskärmande murar som inte har ett marktryck.

Ska muren ta upp marktryck eller inte

Vad är syftet med muren. Ska muren ta upp ett marktryck eller inte. Ett exempel där man får marktryck är där tomten behöver terasseras, och då behöver muren konstrueras därefter.

 • Mur med marktryck – läs mer om terassering här
 • Mur som endast ska skärma av och utgöra en utsmyckning i exempelvis trädgården eller ut mot en gata

Priset beror på typ av mur

När man bygger en mur beror priset oftast på vilken murtyp man väljer. Det är framförallt höjden, utseendet samt materialet som påverkar priset. Priset kan även variera beroende på hur det ser ut hos just dig. Man kan bygga en mur på egen hand, men självklart kan man även ta hjälp av en så kallad markanläggare. Markläggaren kan hjälpa till med delar utav arbetet eller med allting, detta bestämmer självfallet du själv.

Inspiration för din mur

Vi kommer löpande uppdatera denna artikel när vi hittar fina murar. Att ha nya helt nybyggda murar är fint, men vi gillar murar från verkligenheten som har stått ett par år. Det är ju så de kommer se ut.

Murade grindstolpar
Murade grindstolpar

Genom att mura upp grundstolpar kring olika delar i din trädgård och ut mot vägar så får en bas från vilken du sen kan skapa ett staket eller liknande.

Mur mot väg
Mur mot väg

Genom att bygga upp en fin mur mot vägen får du en fin ram på din tomt. Tomtents inramning gör första intrycket.

Murade hörn
Murade hörn

Det är dyrt med murar. Men det är väldigt snyggt. Speciellt hörnen kan man inte minst med belysning göra fina.

Murade grindstolpar
Mur med dörr

Murar blir extra snygga om man bygger in en dörr i muren. Man kan experimentera i design så dörren blir fräck.

Mur mot väg
Mur med grind

Grindar gör sig väldigt bra ihop med murar. Speciellt putsade murar är fint ihop med gjutna grindar.

Tegelmur
Tegelmur

Att bygga upp en tegelmur kan bli snyggt om huset är av tegel. Observera att själva stommen inte måste vara tegel.

mur med grindstolpar och grind
Mur med grindstolpar och grind

Murar blir extra snygga om man ramar in entren till trädgården med grindstolpar. Du kan ha olika material på murens och stolpens överkant.

terassering mur
Terasseringsmur

Du kan jämna ut höjdskillnader på din tomt genom att bygga olika typer av murar.

Tegelmur
Terasseringsmur mot väg

Det är väldigt vanligt att man mot vägen utanför tomten bygger en mur som syftar till att terassera tomten.

Rot avdrag för mur

Många fastighetsägare undrar idag om man kan få rotavdrag på priset när man bygger en mur, svaret är att man tyvärr inte kan få det. Det finns dock några enstaka undantag som ibland kan förekomma och det är om muren exempelvis ska återställas efter en dränering eller om muren är en del av husets konstruktion.

Vad kostar en mur ungefär?

Om man väljer att bygga en högre mur blir självklart underarbetet dyrare och detta eftersom att jordtrycket blir högre. Ett prisexempel på en byggnation av en mur som är 70 cm hög och har en jordtryck på 8 meter är totalt ungefär 28 500 kronor. I detta pris ingår grävmaskin/lastare, bortkörning av massor, stenmjöl, bärlager, makadam, geotextil, mursten och anläggningsarbete.

Hitta markentreprenörer

Låt mig hjälpa dig hitta en markentreprenör.
Klicka här för att kontakta mig om detta.

Mur kan bli dyrare än t.ex. en pool – budgetera och bygg billigare

Budgeten är för många viktigt när man arbetar med ett större projekt när det gäller hus eller trädgård och därmed finns det några tips på hur man kan minska kostnaderna för arbetet. Att tänka på vad som faktiskt kan sänka eller höja priset för en byggnation kan alltid vara bra. Därför brukar man säga att det kan vara viktigt med en så kallad research, speciellt om man ska bygga en mur för första gången. Att ta reda på så mycket som möjligt innan man sätter igång med ett projekt kan faktiskt utgöra grunden för fortsatt arbete.
När man bygger en mur kan man exempelvis minska kostnaderna för hantering av massor och grävning och detta genom att man ställer muren framför slänten istället för att gräva in muren i slänten. Om man tänker ekonomiskt kan ett tips också vara att man gör flera låga murar istället för en som är hög.

Vilka materialval har du att göra för en mur

Andra typer av material som man använder för att bygga en mur kan vara

 • stenkross
 • dräneringsgrus
 • dräneringsrör
 • sand
 • torv
 • matjord
 • plantor
 • spik
 • stenar i olika storlekar

Frågor och svar om att bygga mur

Här finner du frågor och svar jag har fått om att bygga mur.

 • Bygga mur för brf
  Hej, Vi är en brf i Lund som funderar på att ta bort en häck och ersätta den med en mur (ca 30m). Ingen stödmur Skulle du kunna hjälpa oss att ta fram budgetpriser och ev FFU mm. Fredrik Hej fredrik ,
  Läs mer
 • Hur bygga 60 cm mur i tomtgräns
  Hej! Vi ska bygga en 60 cm putsad mur i vår tomtgräns på ca 22 m. Har försökt läsa oss till samt pratat med olika leverantörer av betong samt affärer som säljer materialet och får olika svar. Vi hade
  Läs mer

Källa och partner: Miljöavloppet.

Behov av minireningsverk för enskilt avlopp

minireningsverk
I samband med husbyggen, husrenoveringar och husgrunder så är ofta avloppsystem på agendan. De flesta ansluter förstås till kommunalt avlopp, men på många platser som i sommarstugeområden eller på landet, är detta inte ett alternativ. Dock måste avloppssystemet vara godkänt och uppfylla lagkraven avseende reningsgrad och tillåten mängd utsläpp av exempelvis fosfor.

Välj en lösning som passar dina förutsättningar

Hyr reningssystem för enskilt avlopp!
Den lösning du väljer måste vara anpassad efter platsens markförhållande och miljön den placeras i. Det finns flera alternativ på reningsystem för att rena ditt avloppsvatten. En lösning för enskilda avlopp är så kallade minireningsverk, som renar utsläppen till godkända nivåer.

Hyr reningssystem för enskilt avlopp!

Att investera i ett reningssystem känns inte speciellt motiverande om man bor i ett område med planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Men vi har nu hittat en utomordentligt smart lösning! Man kan nämligen hyra ett minireningsverk som är ett reningssystem för enskilda avlopp med fosforfälla och en infiltrationsanläggning i ett. Allt som behövs för att ditt utsläpp både ska uppfylla de lagliga kraven och med minimal påverkan på miljön, vilken förstås känns bra!

Hyra minireningsverk gör att man slipper ta investeringskostnaden själv

Att hyra ett minireningsverk kan alltså vara ett klart ekonomiskt alternativ om du vet att ditt enskilda avlopp inte kommer vara en långsiktig lösning, utan temporär tills kommunalt vatten och avlopp kommer att anläggas i ditt område. Hyr du behöver du därmed inte kasta bort pengar i ”onödan” på att köpa ett reningssystem.

Vi hittade hyreslösningar för minireningsverk för hyresperioder mellan 3 till 6 år hos Miljöavloppet. Deras reningssystem placeras i en liten stuga på 2×2 meter och hyran inkluderar både installation, service och borttagning av minireningsverket efter avslutad hyresperiod.

Hyrlösningar minskar risken för bakslag

Idag ställer kommuner konstiga krav och olika krav gäller för olika kommuner. Det blir svårare och svårare att uppfylla kraven fast bra lösningar finns. Därmed minskar risken för den enskilde med en hyrlösning som ”får bevisa sig”. Om man efter denna lösning fortfarande inte uppfyller kraven (vilket ju nya lösningar måste klara – det är ju därför de finns) så kan man sluta sitt hyravtal och risken med lösningen blir mindre.

Frågor och svar om enskilt avlopp

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till enskilda avlopp.

Det är när man är klar med grunden som det roliga börjar för den som ska bygga ett hus. Fram till nu har man mest grävt och gjutit saker som sedan inte fått något direkt synligt resultat. Denna artikel tar vid där grunden slutar så att säga. Vilket väggsystem passar och hur ska du tänka när du väljer väggsystem. Vi kartlägger också väggsystemen. Grunden vi utgår ifrån är en betongplatta.

Det börjar med grunden

När man har lagt grunden så har man kommit ganska långt i byggprojektet att man kan börja tänka på hur huset ska resas. Alltifrån att resa syllen till hur olika väggsystem fungerar ihop med betongplattan.

Bygga yttervägg på betongplatta

bygga yttervägg på betongplatta
Denna artikel handlar främst om ytterväggar. Innerväggar kan vara en diskussion kring konstruktion men vi behandlar framförallt ytterväggskonstruktioner. Dessa konstruktioner beror jättemycket på vilken typ av vägg man väljer. Det är också så att val av vägg påverkar hur grunden ska dimensioneras. En tjockare vägg behöver ofta en bredare kantbalk exempelvis.

Läs mer om att gjuta betongplattan här.

Vad ska du bygga för något

Beroende vad du ska bygga så finns det olika lösningar och bra tips.
Vi kommer utveckla dessa artiklar hela tiden.

Använd stålsyllar med syllskydd på betongplatta

stålsyll
När betongplattan är lagd kan man lägga en syll. Vad är då en syll?

Vad är en syll

Syllen är den regel som man bygger upp väggarna med och syllarna ligger an mot betongplattan.
Vi rekommenderar starkt att inte bygga syllen med trä – använd hellre stålsyll.

Det finns historiskt stora problem med syllar på betongplattor. De material som historiskt ställt till problem används inte längre, men man bör ändå undvka trä mot betong. Man kommer långt bara man skyddar syllen med syllpapp men om möjligt kan man försöka använda stålsyllar som inte är organiska. Läs mer om syllproblem här.

Fästa syll på betongplatta –

En syll som ska fästas på en betongplatta monteras normalt med någon typ av betongskruv. Se till att skruven är gjord för att klara av borras ner i en betongplatta. Se också till att använda en skruv som minimerar risken för överdragning.

Om du har vattenburen golvvärme och ska borra efteråt i en betongplatta är det viktigt att inte gå så djupt ner i betongen att du når ner till golvvärmen. Den vattenburna golvvärmen bör om du utfört grundläggningen korrekt ligga på ett djup som överstiger 5 cm djup. Dvs om du borrar ner till max 4 cm i betongplattan så ska du inte riskera att borra i golvvärmen.

Olika väggsystem att välja mellan

När man har satt syllen som då förvisso beror på vilket väggsystem man ska välja, så är det dags att resa väggarna. Då har man olika val att välja olika väggsystem.

 • träreglar
 • isolerande byggblock
 • ytong
 • leca
 • siporex
Bygga ytterväggar med träreglar
bygga väggar med träreglar
Det kanske mest vanliga väggsystemet i Sverige idag är träreglar. Nu menar vi själva väggsystemet och inte så mycket fasaden då val av fasaden hänger ihop ganska mycket med detta, men vi kommer till det senare.
Om man då har valt träreglar har man alltså valt ett material av trä. Trä är ett organiskt material och ofta kombinerar man detta med mineralull i väggen och även fasad utanpå. Man har också ofta olika typer av ångspärrar både inåt och utåt. Det här har genom åren skapat mycket kontrovers där man har enstegsfasader och trä. Man skyller ofta på cellplast som en del av fasaden. Man har cellplast på utsidan och sedan kommer det in fukt på väggen och det skapar problem och detta beror på en ångspärr på insidan som gör att huset inte kan andas. Kort sagt är trä det absolut vanligaste materialet att bygga med väggar. Fördelen med materialet är att det är väldigt enkelt att bygga i och därmed kan man vara väldigt flexibel. Snickare älskar att bygga i trä och det är ett material som är här för att stanna. Man bygger upp fönsterpartier, vanliga bärande reglar och så vidare. De här reglarna blir då bärande i konstruktionen och lasterna först ner i kantbalken på grunden.

Bygga ytterväggar med isolerande byggblock
bygga väggar med träreglar
En annan vanlig byggteknik idag är att man framförallt vid putsade hus, men även för andra fasader så bygger man med färdiga byggblock. Man kan säga att dessa i princip består av legobitar av cellplast som man staplar på varandra. Dessa är ofta 400 mm tjocka och har uttag för att sedan kunna gjuta betongpelare. Det går väldigt fort att stapla ut dessa och det kan ta endast en dag att bygga en våning.
Det finns olika typer av väggsystem såsom isogrund och termomur. Jag kommer länka till dem här nere. Fördelen med de isolerande blocken är självklart att dem är isolerade och kommer i ett stycke. Detta innebär alltså att det inte finns någon möjlighet till att skapa fuktproblem i dem här väggarna. Några möjliga nackdelar är väl att dem inte är super flexibla och att man vid exempelvis fönsterpartier och liknande behöver man ha vissa specialkonstruktioner, men det har dem här väggsystemen löst då dem funnits länge. Isolerande byggblock är ett väggsystem som jag varmt rekommenderar.

Det finns olika typer av väggblock av denna typ. Läs här om frågor och svar vi fått om flera olika typer av dessa

 • Neoporväggar – fylla på med betong
  Hej Micke, jag vill bygga ett Hus med Neopor och fylla på med betong (typ Dorocell thermomur). Jag gjorde ritningen själv men har inte sökt om bygglov. Frågan är, har du någon som har erfarenhet med den här metoden och kan bygga huset till mig? Eller
  Läs mer
 • brandskydd av thermomur
  Hej Micke Vi har byggt med thermomur i vår källare för 8 år sedan. Vi har inte täckt den på insidan men skulle vilja brandskydda den. Räcker det att måla med specialfärg eller måste vi sätta upp gipsplattor? Kerstin M Hej Kerstin, Färg räcker nog int
  Läs mer
Bygga ytterväggar med ytong
Det finns också lättbetong väggar där man kan bygga i byggblock. Man kan säga att det är någon blandning mellan hela betongväggar som man gjuter och dem isolerande blocken. Man har alltså relativt lätt högt sätt bra isolerande lättbetong. Då är det luftporerna inne i betongen som gör att betongen faktiskt får en bra isolerande effekt. Det är alltså lättbetong som man stamplar på varandra och murar, det är som murblock kan man säga.

Mura ytterväggar med leca
Ett annat vanligt sätt att bygga upp väggar är med leca. Då är det ofta kanske inte dem hus som man ska bo i eftersom att dem inte alltid isolerar särskilt bra. Leca kan vara bra för bodar där det är vanligt att man vill mura upp enkla konstruktioner. Man får då ett stabilt hus. Förutom att leca inte isolerar så bra och därmed kan den lätt suga åt sig fukt. Det finns isolerande lecablock, men dem är mycket dyra.

Fästa lecablock på betongplatta

När man ska fästa lecablock i betongplattan så är det bra om man ser till att lecablocken har mer än bara bruk att fästa i.
Du kan t.ex. borra ner en expanderbult i betongplattan. Sedan kan du skruva på ett gängjärn som du sedan fäster lecablocken i. För att dessa ska passa kan du göra hål i lecablocken på dessa ställen också så du enkelt kan trä över dessa över gängjärnen.
Pratar man med snickare så säger de säkert att det räcker med enbart med bruk men jag anser att vidhäftningen mellan lecan och grunden inte kan skada.
Det blir en dubbliknande konstruktion ner i plattan

Vilken dimension av leca på betongplatta för väggar

Den dimension på lecablocken som är vanligast är de block som är 19 cm breda.

Här finns frågor och svar kring att bygga på betongplatta med leca.

 • Bygga med leca på kantelement
  Ska bygga ett garage. Om man använder U eller L – kantelement för plattan – går det att mura upp till tak med leca på denna? Om man gör kantbalken tillräcklig stärk? Och vad är stärk här? Hej , Det ska inte vara några problem för dig att
  Läs mer
Bygga väggar med siporex

Siporex kan man använda för att bygga både källare och ytterväggar. De går att få isolerade och oisolerade. Precis som med ytong så riskerar dessa väggar att bli ganska tjocka. Speciellt om man ser till de regler och lagar som det skissas på (läs mer om det här).

Frågor från besökare om att bygga på betongplatta

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till att bygga på betongplatta.

 • Golv i dusch ovanpå betongplatta
  Bygger ett duschutrymme på 2 kvm på befintlig betongplatta, utan isolering under. Ingen golvvärme skall finnas. Är det någon ide att lägga isoleringskiva under betong/flytspackel och i så fall hur tjock kaka skall det vara ovanpå Hej Ulf , Det låter
  Läs mer
 • Hur snart kan man bygga väggar på en gjuten platta
  Hej Vi planerar en betongplatta som ska gjutas i helgen. När kan man börja bygga väggarna på plattan. Vi skulle vilja komma igång med bygget av vår tillbyggnad så fort som möjligt efter gjutningen för att hinna klart innan sommaren börjar. Hej Janne,
  Läs mer

Attefallshus är en av dem få hustyperna ihop med friggebodar och förråd där det faktiskt lämpar sig att ha
enklare plintar som grund. Man kan ju gjuta riktigt kraftiga plintar som står på berg och liknande, men just
attefallshus och förråd så fungerar det ganska bra att ha enklare plintar.

Olika lösningar för plintgrunden

En plintgrund för attefallshus kan antingen bestå av:

 • Gjutna plintar
 • Betongplintar som du köper färdiga

Plintar – gjutna eller färdiga

Läs mer om plintgrunden här. Det är en mer utförlig artikel som är bredare än denna, som bara handlar om just Attefallshus.
Ska man använda betongplintar så har man ett eget arbete som innebär att gräva, men också att få plinten i våg med varandra.
Om du exempelvis har 20 plintar i en plintgrund så måste ju alla dessa plintar vara i höjd med varandra, om man inte har justerbara plintar där balkskon på plinten går att justera så att bjälklagen på attefallshuset kan passa in på rätt ställe och hamnar i rätt höjd i alla plintar. Samma gäller ju för gjutna plintar som för en vanlig betongplint som inte gjuts, utan färdig från leverantör.

Gräva ner till tjälfritt djup

Med en plintgrund måste man precis som för betongplatta och för en krypgrund gräva bort tjälfarlig mark såsom matjord. Men du måste också gräva ner det till tjälfritt djup så att man tar bort all material ner till tjälfritt djup. Poängen med en plintgrund som behövs ganska många plintar så blir det ett rätt så rejält arbete med att gräva för alla dessa plintar och fylla på med dränerande material i alla hålet. Här skiljer
sig alltså markskruven väsentligt eftersom att man inte behöver göra det här.

Frågor om Attefallshus och plintgrunden

Här finner du svar och frågor om Attefallshus och plintgrunder.

 • Attefall plintgrund
  Skall bygga ett fullisolerat attefallshus på plintar. Hälften av dom förankras i berg. Resten hamnar i jord. Räcker det att gräva ner plintar där till
  Läs mer
 • Plintrörsdimension för friggebodsbygge
  Hej. Ska bygga en friggebod 15Kvm på berg. Räcker det med 150mm rör och att borra 15cm ner i berget. Armera ner i berget och upp till 2cm under röret.
  Läs mer