Dräneringsröret som funnits länge men borde användas mer. ESS Drän använder gravitationen för att säkra att
dräneringsrören inte sätter igen såsom de traditionella rören gör. Därmed har de en längre livslängd.

Dräneringsröret som håller längre

ESS Drän - håller längre
Bilden visar hur ESS Drän behåller sin dränerande funktion medans mer traditionella dräneringsrör får en avtagande funktion. Det är tydligt att man inte bör snåla på sin dräneringslösning.

Extrakostnaden på cirka 2 000 kr är enligt mig värt det.

Traditionella dräneringsrör sätter igen

ess drän
Normala dräneringsrör förlorar stor del av sin dräneringseffektivitet efter bara några år. Det beror på de enklare dräneringsrören sätter igen av silt och slam. Även rötter som växer från växtlighet påverkar dräneringsrörens funktion.
Problemet är således att traditionella dräneringsrör fungerar som filter. Precis som med alla filter så behöver man se till att filter inte sätter igen och byta filter då och då. Det är det som är problemet med dräneringsrör eftersom de är nergrävda.

Små partiklar sätter således igen dräneringsrören som över tid förlorar sin förmåga att föra bort vattnet. Idag rekommenderar man att man ska dränera om efter ett antal år. Detta beror inte bara på dräneringsrören utan också att det kommit bättre dränerande material (dräneringsskivor). Men att rören sätter igen är ett stort problem.

ESS Drän – hur fungerar det?

ess drän
Dräneringsröret fungerar genom att man utnyttjar gravitationen av tyngre partiklar och därmed separerar dem från vattnet. På så sätt får partiklar aldrig möjlighet att sätta igen på samma sätt.

Fungerar för både källare och nya hus

ESS Drän fungerar oberoende om du ska bygga ett nytt hus eller dränera om en källare.

ESS Drän kostar lite mer

ESS Drän har en annan funktion än traditionella dräneringsrör. Det gör att de också kostar lite mer. Det är dock värt det att säkra sin dränerings livslängd bortom det som traditionella dräneringsrör klarar av.

Kostnaden för ESS Drän är cirka 80 kr/meter jämfört med 33 kr/meter. För en normal villa på 100 kvm blir det cirka 10+10+10+10 meter. Dvs 40 meter dräneringsrör kostar cirka 3 200 kr jämfört med 1320 kr. Så för lite mindre än 1 900 kr så framtidssäkrar min sin dräneringslösning. Det tycker jag är värt det.

Skippa geotextilduken

Geotextilduken är till för att slam och partiklar inte ska sippra ner och förstöra dräneringslösningen. Men eftersom ESS Drän är mer tålig för partiklar kan du enligt leverantören skippa detta filter. Dessa filter sätter dessutom igen över tid. Detta förlänger också livslängden på systemet.

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar för ESS Drän