Hyr reningssystem

för enskilt avlopp

Källa och partner: Miljöavloppet.

Behov av minireningsverk för enskilt avlopp

minireningsverk
I samband med husbyggen, husrenoveringar och husgrunder så är ofta avloppsystem på agendan. De flesta ansluter förstås till kommunalt avlopp, men på många platser som i sommarstugeområden eller på landet, är detta inte ett alternativ. Dock måste avloppssystemet vara godkänt och uppfylla lagkraven avseende reningsgrad och tillåten mängd utsläpp av exempelvis fosfor.

Välj en lösning som passar dina förutsättningar

Hyr reningssystem för enskilt avlopp!
Den lösning du väljer måste vara anpassad efter platsens markförhållande och miljön den placeras i. Det finns flera alternativ på reningsystem för att rena ditt avloppsvatten. En lösning för enskilda avlopp är så kallade minireningsverk, som renar utsläppen till godkända nivåer.

Hyr reningssystem för enskilt avlopp!

Att investera i ett reningssystem känns inte speciellt motiverande om man bor i ett område med planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Men vi har nu hittat en utomordentligt smart lösning! Man kan nämligen hyra ett minireningsverk som är ett reningssystem för enskilda avlopp med fosforfälla och en infiltrationsanläggning i ett. Allt som behövs för att ditt utsläpp både ska uppfylla de lagliga kraven och med minimal påverkan på miljön, vilken förstås känns bra!

Hyra minireningsverk gör att man slipper ta investeringskostnaden själv

Att hyra ett minireningsverk kan alltså vara ett klart ekonomiskt alternativ om du vet att ditt enskilda avlopp inte kommer vara en långsiktig lösning, utan temporär tills kommunalt vatten och avlopp kommer att anläggas i ditt område. Hyr du behöver du därmed inte kasta bort pengar i ”onödan” på att köpa ett reningssystem.

Vi hittade hyreslösningar för minireningsverk för hyresperioder mellan 3 till 6 år hos Miljöavloppet. Deras reningssystem placeras i en liten stuga på 2×2 meter och hyran inkluderar både installation, service och borttagning av minireningsverket efter avslutad hyresperiod.

Hyrlösningar minskar risken för bakslag

Idag ställer kommuner konstiga krav och olika krav gäller för olika kommuner. Det blir svårare och svårare att uppfylla kraven fast bra lösningar finns. Därmed minskar risken för den enskilde med en hyrlösning som ”får bevisa sig”. Om man efter denna lösning fortfarande inte uppfyller kraven (vilket ju nya lösningar måste klara – det är ju därför de finns) så kan man sluta sitt hyravtal och risken med lösningen blir mindre.

Frågor och svar om enskilt avlopp

Här kommer frågor och svar vi fått över tid som är relaterat till enskilda avlopp.

Artiklar

Micke svarar

Vision Husgrunder.com

Vår vision är att svara på de frågor som våra läsare har. Tveka därför inte att kontakta oss och meddela oss era frågor så tar vi upp dem här. Vi är dock inget forum. Husgrunder.com ska vara platsen på internet dit du vänder dig när du vill ha svar på frågor - inte bli förvirrad med fler frågor!