Här är ett Youtube klipp där Rise sågar plintgrunden

Förklaring till problem med plintgrunden

Plintgrunden får inte godkännas utan godkännande

Om inte plintgrunden är fuktsäkerhetsprojekterad så ska KA inte godkänna grunden.

Min åsikt

Jag har den åsikten att så länge man gör arbetet korrekt är det ok med plintgrunden.

Tycker såklart det finns bättre grunder. Men för komplementbyggnader som byggs korrekt kan det gå för mig. Se här hur man enligt mig måste bygga för en bra plintgrund. Problemet är ju att ingen bygger så som jag förespråkar, för det blir för dyrt.