Fråga från Ulla från Lund

utbyggnad av farstu redigerad

Hej
Jag skall bygga ut en ”farstu” för att sammanfoga 2 befintliga entréer. 2,7m x 1,8 m. I byggvaruhuset fick jag rådet att inte mindre än 10 cm cellplast skall användas. När jag läser din beskrivning skriver du 30 cm cellplast. Min fråga nu är vad du tycker jag skall använda. Själva farstun finns inne i en överbyggd gång och det är mur och väggar runt om på 3 håll. Idag ligger där asfalt som vi skall gräva upp och sedan då som sagt gjuta en platta.
Inga bärande väggar inget avlopp.

Huset är ett enplans hus med källare ( gjuten). Längs med huset fanns från början en övertäckt gång från framsidan till baksidan bildad av en 4 /5 m hög mur och huset samt tak däremellan.. Jag tror det var tänkt som garage från början med sedan ändade man byggplanerna och byggde gemensamma garage på en gemensam parkering.
De flesta har inte något annat en en gång som ligger mellan varje hus eftersom det är kedjehus. Vi har för 25 år sedan byggt en handikappentre i denna gång. Det innebar att vi fick två entréer den ena är den ursprungliga och den andra är då den nybyggda. Jag vill nu förbinda dessa två entréer och bygger därför ut 1,8 m x 2,7. Sedan tar jag bort de båda entrédörrarna och kan på det sättet utnyttja det stora kapprummet som vi byggde till för rullstol osv. med den mycket smala ursprungliga entrén. Handikappentréen mynnar in i köket så det är inte så roligt när man har gäster att be dem gå köksvägen och den andra entreén får de stå på kö för att komma in i.
Det är alltså en tillbyggnad på en vanlig villa.

Jag tänkte inte ha någon värme alls för de båda entréerna som ligger intill har båda element. Tycker du att jag skall kosta på mig elektrisk golvvärme? Hur tjock cellplast bör jag ha? Jag har tänkt 15 cm. Räcker det?

MVH Ulla

Svar från Micke om 5m2 utbyggnad gjuta platta

Hej Ulla,

Detta är två frågor.

Vi börjar med cellplasten:
Som jag förstår det så ska du gjuta en platta som gör att din farstu blir isolerad. Frågan är hur välisolerad du vill att den ska vara? Detta styr mer än något annat hur mycket isolering du ska använda. Ett året runthus behöver vara mer isolerat än exempelvis en Attefallshus som bara ska användas på sommaren. I ditt fall är det en farstu som om jag förstår det rätt inte behöver vara särskilt tempererad. Därmed kan du absolut använde 150 mm.

Så här är det egentligen upp till dig. 300 mm cellplast gäller för hus som ska vara välisolerade. 400 mm för passivhus.

Frågan om golvvärme
Eftersom du inte skriver om det är vattenbaserat system eller inte så antar jag att frågan rör ett eluppvärmt golv. Det kan vara ganska bra att kunna torka ut en hall och därför hade jag installerat golvvärme. Men det känns inte som ett måste. Det väljer du själv tycker jag.

Här finner du en hel del tips rörande hur du ska fästa tillbyggnaden till ditt hus.

Varma hälsningar Micke