Fråga från Jan i Stockholm

hej

Jag ska bygga altan och vill egentligen veta avståndet mellan plintarna.
Jag har sett jättekomplexa excel dokument som beskriver bärlinor och golvreglar som ska bestämma hur långt det ska vara mellan plintarna. Kan du på ett enkelt sätt förklara hur man ska tänka när man planerar sin altan.

hälsningar Jan

Svar från Micke om att planera sitt altanbygge

Hej Jan,

Skillnad mellan bärlina och golvregel är egentligen enkelt.
Plintarna ställs i så kallade plintrader. I plinten fästs en balksko i vilken man trär träbalkar som kallas för bärlinor. Ovanpå bärlinorna lägger man sedan golvreglarna.

Här kan du läsa mer om altaner och avstånd mellan plintar.

hälsningar Micke

Fick du hjälp av denna artikel