Fråga från Annika från Kungsbacka

Vi har hamnat i ett dilemma, grävaren har schaktat för en normal grund och vårt GEO-underlag säger förstärkt grund. Grannen bygger med balkar i plattan istället för förstärkt grund och vi vill veta om det kan vara ett alternativ. Vi hade samma grävare och markförutsättningarna är detsamma men vi bygger med entreprenad och de bygger själva och vi har fastnat i alternativen.

Med vänlig hälsning
Annika

Svar från Micke om alternativ till grundförstärkning

Hej Annika,

Ifall din geotekniska undersökning säger pålad grund så ska du nog ta kontakt med en konstruktör som får ta fram en grundkonstruktion. Kontrollera med geoteknikern vad han menar med förstärkt grund.

Vänliga Hälsningar
Micke