Fråga från tove från vellinge

Hej!
Vi är spekulanter på ett hus från 1937 med krypgrund. Där finns en avfuktare och tydligen är Anticimex där en gång per år för att kolla läget. Det luktar inte fukt i huset. På utsidan ser grunden ut som målad cement typ. Är krypgrunder från 1937 i regel bra?

Svar från Micke

Hej Tove

Skulle säga att krypgrunder från denna tid skall behandlas som en riskkonstruktion när det gäller fukt.

När du köper huset ska det göras en slutbesiktning. Jag föreslår att du under processens gång markerar att du är osäker pga detta men så länge grunden visar sig vara i gott skick så är du intresserad. Rent praktiskt så kan man också efter budgivningen göra skrivningar i köpavtalet som villkorar köpet mot att det inte är fuktproblem i krypgrunden vid en slutbesiktning och att eventuella problem åtgärdas av säljaren. Tänk dock på att säljaren då kan dra öronen åt sig och välja annan budgivare, allt annat lika.

Med det sagt, kommer det INTE fram problem i besiktningen så är krypgrunden ok skulle jag säga. Detta eftersom huset är från 1937 och klarat sig så här långt.
Kolla också trossbotten så den inte angripits historiskt (svarta missfärgningar, träbjälklag som bytts etc) – för då är det avfuktaren som ”räddat” huset. Den har nog installerats av en anledning kan man tänka sig, dvs fukthalten har varit för hög tidvis.

Det är dock inte helt säkert att krypgrunden är ok bara för att det inte luktar i huset. Det är ingen garanti eftersom en krypgrunden ventileras. Dessutom är problemen i en krypgrund som störst under sensommarmånaderna.

Men som sagt, har du inte historiska problem skulle jag inte oroa mig. Man kan också så länge träbjälklag och trossbotten inte skadats/ruttnat utföra andra åtgärder som minskar fukten (marksiolering, tilläggsisolering mm).

Ska kolla med experter om det finns generella byggtekniker för det årtalet (återkommer således här mer om det inom kort) .

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel