Fråga från Claes

Hejsan Micke!
Jag har några frågot gällande sättningar i hus.
Är ”synligheten” eller graden av sättningar årsberoende? Det vill säga är de mindre eller större beroende på årstid?
Ifall plattan plattan har sättningar i ett stenhus (lättbeong) – var uppstår sprickorna först? Upptill taket eller nere vid golvet?

Tack!

Svar från Micke

Hej Claes ,

Rörande sättningar över tid
Ju längre tid sättningarna varit rörelse desto större skador. Kan vara så att sättningen är avstannad vilket är bra just för tillfället. Däremot finns ingen säkhethet i att sättningarna står stilla framöver då de påverkas av många externa orsaker som årstid, torka, skyfall, grundvattensänkning, markarbeten, sprängningar osv.

Rörande sättningar per årstid
De kan vara mindre i vintertid då grundvattennivåer ofta är högre då. Detta styr framförallt sättningar som beror på leramäktigheter. Om ditt hus inte står på lera så har årstiden mindre påverkan.

Var uppstår sättningen först
Denna fråga är omöjlig att svara på då alla hus och sättningar är unika. Det beror helt på vad sättningen beror på och hur den påverkar huset samt husets konstruktion, grund och skick.

Läs mer om sättningar här.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS