Fråga från Anonym från Helsingborg

Hej!

Vi är på gång och ska bygga ett enplanshus och jag har några frågor som lyder:

1. Ska man först packa bärlager och sedan lägga duk och till sist makadam, eller bör duken ligga underst? I så fall, riskerar då inte 0-fraktionen att med tiden blanda sig med makadamen?

2. Gör man bäst i att förlägga avloppsrör först i mark med sand runt om och sedan lägga bärlager och duk eller bör man lägga avloppsledningarna i makadamen? I så fall, kan inte rören ta skada av att ligga direkt i makadam? Och riskerar man inte att försvaga under kantbalken där avloppsröret passerar ut under?

Passar på att tacka för en bra informativ sida!

Svar från Micke

Hej ,

Tack för feedbacken och frågan om betongplatta på mark.

1) Lägg enligt detta underifrån – duk – bärlager – singel/makadam 8-16.

2) Lägg det i singel/makadam men i en rörgrav (sand) i singel och packa även uppepå. Kan då gå ner i bärlager en bit beroende på hur mycket singel man har.

mvh Micke