Fråga från Magnus

Hej Micke!

Jag ska snart snygga till vår uteplats runt poolen. Ska lägga stenplattor 42 x 42. Underlaget är finkornig sand. Min fråga lyder: Behövs bärlager om jag packar sanden med en padda och därefter lägger ut stenmjöl cirka 5 cm tjock som sedan markstenen läggs på? Behövs markduk?

När vi köpte huset så låg det 40 x 40 plattor direkt på sanden som legat sedan 70-talet och jag kunde inte se några sättningar alls. Var detta en tillfällighet eller behövs det mindre förarbete när man har finkornig sand som grund?

Vänligen
Magnus

Svar från Micke

Hej Magnus ,

Alla markentreprenörer gör olika med just bärlager. Och det finns också många sätt att göra det på.
Här är ett sätt att bygga upp ditt bärlager för stenplattorna för poolområdet som jag stämt av med en duktig byggare som jobbar mycket med stensättningar.

1) För att undvika sättningar bör all matjord bort. Har du bara sand behöver du inte ta bort mer än så du har bra bärlager.
2) Bärlagret av fraktion 0/30 (0-3 cm) underst
3) Sedan stenmjöl 4-5 cm 0/4

Rörande markduk: Ja. De flesta lägger markduk underst. Liten regel där. Om du inte är orolig för att ditt grövre material sjunker ner i materialet under så lägger man markduk.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel