Fråga från Daniel från Helsingborg

Om jag ska göra rätt med mitt nybyggda hus. Vad ska jag ha intill huset för att skapa bäst avrinning från grunden. Vilken lutning ska garageuppfart och mark runt huset ha? Vilken sten ska man ha?

Svar från Micke

Hej Daniel,

Det är viktigt att lägga dränerande makadam (eller motsvarande) intill grunden. Då får du ett material som gör att vattnet sipprar igenom och inte fastnar i marken intill grunden och håller grunden fuktig. Det kan bli problem, inte minst om du får tjäle. Makadam håller inte vatten och är därför lämpligt intill grunden.

Då rinner vattnet ner till dräneringen på ett bra sätt.
Lägg storlek minst 8-16 så får du gott genomsläpp.

Stenplattor bör inte läggas tätt intill grunden om du inte har taksprång eller liknande som skyddar. Lägger man plattor rinner vattnet inte genom plattorna såklart utan längsmed plattorna.

Ska leta reta på lutning på garageuppfarten åt dig om det är en eller två centimeter per meter. Kommer inte ihåg och behöver kolla.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel