Fråga från Marianne från Kungälv

Detta är en delfråga till denna fråga.
Behöver man gräva ner till frostfritt djup?

Svar från Micke

Hej

Nej. Du behöver inte för markarbetet gräva ner till frostfritt djup. Det finns flera anledningar till det.

  • huset värmer upp marken – speciellt om man har golvvärme
  • tjälisolering förhindrar kyla från att tränga ner i marken
  • mm

Det gör att du får ett grundläggningsdjup som skiljer sig från tjälens djup. Jag kallar detta för schaktdjup.
För en normal grund i södra Sverige leder det till att man får ett schaktdjup (djup ner till schaktbotten) på 500mm.

mvh
Micke