Fråga från Inger

Pålning eller annan grund till orangeri bredvid vårt hus?

Svar från Micke

Hej Inger,

Frågan jag har är om du har indikationer på att du måste påla? Finns det en markundersökning gjord?

Finns det en lastplan på orangeriet. Så du vet vilka laster marken bör klara av?

Jag gillar ju denna grunden. Men rätt säker att den inte lämpar sig för pålade grunder om man inte bygger en bärande balk under av betong som grunden sen kan vila på.

Första steget är att du får kontakt med en geotekniker variefall – du har fått kontakt med en sådan.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel