Fråga från Sebastian från Uppsala

Hej, En geoteknisk undersökning visar för en tomt att marken, från marknivå, utgörs av 0,8m fyllnad, sedan 2,5m torrskorpelera, sedan 2.5m lera, därefter 2m friktionsjord och därefter berg. Grundvattennivån ligger på ca 2,5m djup från marknivå. Torrskorpeleran är ju inte sättningskänslig men utgör skiktet av lera sådan risk för sättning att man tvingas påla för villan som utförs med platta på mark?

Svar från Micke

Hej Sebastian,

Jag har stämt av din fråga med en geotekniker jag jobbar med. Utifrån den diskussionen (som jag lärde mig mycket på 🙂 ) så rekommenderar jag dig att påla.

En lös lera skapar nämligen alltid sättningar. Dessutom finns det risk att det sätter sig på vissa ställen och inte på andra, vilket medför differenssättningar och dem vill man inte ha. Om man vet hur lös leran är så kan man kanske räkna på om det går att grundlägga på leran i alla fall. Det går ju även att utföra en kompensationsgrundläggning eller skifta ut massorna. Oavsett så tror jag det mest kostnadseffektiva är att påla. Dessutom minskar man riskerna då.

Sätter dig i kontakt med ett pålningsföretag som du kan få ett förslag på utförande och någon typ av kostnadsuppskattning.

Läs mer om när pålning behövs här.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel