Fråga från Anders i Göteborg

Hej,
Jag ska beställa en betongbil för gjutning av en villagrund. Vilket blandningsförhållande och betongkvalitet rekommenderar du att jag ska beställa för gjutningen av min betongplatta.

Svar från Micke

Hej Anders,
Betong är en hel vetenskap. Det försöker vi beröra lite ytligt här.

Vanligaste betongsorterna
Betongsorter namnges på ett speciellt sätt.
En vanlig betongsort/kvalitet är exempelvis C20/25-16-S4.
Där står de olika beteckningarna för

 • C20/25 = anger vilken hållfasthet som betongen har
 • 16 = anger vilken största storleken är för ballasten. Ballasten ut görs av till ca 80 procent av ballast olika kombinationer av grus, sand och sten. Till det blandar man vatten och cement.
 • S4 = anger vilken konsistens som betongen kommer med. Betong anges i skalan från 2 till 5 där 2 är den trögare och 5 den mest flytande.
  • Förutom ballast så består betong till 14 procent av cement och sedan övriga 6 procent av vatten. Till det brukar man tillföra olika typer av tillsatser. Det gör att man kan styre betongens funktion och egenskaper på ett bra sätt.

   Tillsatserna är vanliga om man har olika önskemål kring brinntid, flytegenskaper, temperatur mm.

   Fick du hjälp av denna artikel