Fråga från anonym

Hoppas du kan hjälpa oss med ett svar på detta. Vårt hus byggt 1974 med källare som har grovgjuten oisolerad platta på mark med murad betong hålsten som väggar.

Vi önskar montera golvvärme sen klinker i tvättstuga samt dusch rummet där nere. Problemet är att bygghöjden redan är låg vilket gör att vi inte får plats med isolering på plattan.

Detta begränsar oss till ett alternativ att bila bort den grovgjutna plattan i de rum som ska beläggas med golvvärme sen geoduk, isolera, armering, golvvärme, och gjuta om vi uppfattat det hela korrekt eller fins det fler alternativ.

Vi undrar följande angående detta.

1.) Kan man ersätta grus singel som dränerande skikt med isodrän, pordrän skivor på100mm i botten sen 100mm cellplast på det eller kan man skippa dränerande skikt och bara köra cellplast direkt på en geoduk för spara bygghöjd.

2.) När man bilar bort betongplattan hur nära inner väggen vågar man gå när man bilar med vår typ av konstruktion. Tänkte om det fins risker med sättningar mm när man bilar för nära väggen. Har sett bilder på dom som bilat ända mot väggen därför undrar man vad som i så fall avgör just detta.
Bifogar en bild på hur det ser ut.

Passar på att tacka dig hjärtligt för att du eventuellt kan svarar på våra frågor.

Svar från Micke

Hej ,

Detta är superkomplext och jag har blivit mer försiktig med tiden att gå ifrån de allmänna råden som finns som jag lärt mig och som jag vet fungerar.

Allmänna rådet kring golvvärme och omvänd fuktvandring
För golvvärme är ju råden som jag skriver lite överallt på min hemsida minst 15 cm normalisolerande cellplast (isodrän har inte samma uvärde som cellplast mig veterligen).
Då motverkas den omvända fuktvandringen enligt experter jag rådfrågat.

Dränerande skikt och isolerande skikt
Jag har fått lära mig att man ska ha två olika skikt. Ett dränerande och ett kapillärbrytande skikt. Dvs det dränerande materialet (dräneringsgrus/makadam) hanterar dräneringen och exempelvis cellplast sköter det kapillärbrytande (samt isolerar). Det vet jag fungerar och har varit standard i 30-40 år. Allt annat får någon annan stå för. Vet att t.ex. isodrän har skivor för detta. Men det är inget jag kan.

Gräva nära väggen
Ja, var försiktig nära väggen. Men det är ovanligt med sättningar pga detta men det kan vara bra att vara försiktig. Ännu viktigare är faktiskt att anlita en erfaren byggare du har stort förtroende för och som har nödvändiga försäkringar (se till att de går bra också – går de i konkurs är försäkringen inte mkt värd). Bra erfarna entreprenörer har koll.

Jag beklagar att jag inte kan rådgöra mer än så.

Det jag däremot vet är att ventilerade golv skulle lösa era problem. Det är lösningar som förvisso introducerar fläktar och liknande och bygger på undertryckta lösningar så fuktig luft och annat (t.ex. radon) kan sugas ut.

Har expertkontakter inom detta om du vill ha dem, annars bara googla ventilerade golv.
Möjligen har jag bättre ingångar på dessa bolag.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel