Fråga från anonym från Stockholm

Tycker du att man ska radonsäkra grunden om man ska bygga ett stall/ekonomibyggnad? Varken människor eller hästar kommer att vistas därinne mer än några timmar per dygn.
Med vänlig hälsning,

Svar från Micke

Hej

Radonduk används oftast bara ifall du har hög radonrisk. Känns mindre viktigt i ett stall än ett bostadshus, men det tankesättet kanske en hästälskare opponerar sig emot :). Radon handlar mycket om risk för att utveckla cancer pga radioaktivitet som uppstår mycket pga stillastående radioaktiv gas. Ett stall brukar vädras/ventileras bättre än normala bostadshus så det finns ändå skäl för att ha lite mindre oro för detta här. Men när det kommer till gränsvärdet för radon så är dessa strikta idag. Här kan du se om vad myndigheten för strålskydd rekommenderar.
Som du kan utläsa från strålskyddsmyndigheten så måste du nå under gränsvärdet för radon på 200bq. Det är riktvärdena du måste klara. Annars MÅSTE du vidta åtgärder. Och det är inget som säger att dessa riktvärden inte ändrar sig (troligen neråt) i framtiden när ny forskning visar på hur farligt radon är.

Hur minska radonhalten billigt

Så målet är att minska förekomsten av radon.
Här är några förslag på åtgärder till en relativt låg kostnad

  • Lägg in en plastfolie mellan cellplastskivorna så hjälper det till en hel del mot radon och är ett billigare alternativ
  • säkerställ god ventilation, vilket kan uppnås på många sätt

Min rekommendation vid höga förekomster av radon

Det är alltid enklare att radonsäkra en fastighet innan man bygger än efter. Ur det hänseendet hade jag med rätt budget faktiskt gjort det när man ändå ska bygga i områden med höga radonhalter.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel