Borra för att föra bort vatten från hus på sluttande berggrund

Fråga från Philippe från Mariehamn

Hej Micke,
Jag har ett hus som är byggt på en sluttande berggrund.
Berget ligger på 0-80cm under marknivån på vår tomt. Huset är från 20-talet och grunden står följaktligen rakt på berget. Från trädgården på nordsidan sluttar berget mot huset. Vid ihållande regn rinner vattnet längs berget mot huset och sedan under källargolvet. Källaren har alltid varit torr och fin. För några år sedan byggde vi en glasveranda på nordsidan. Under verandan är berget framgrävt. Tidvis sipprar det vatten och fuktar på ett par tre ställen mellan berget och verandagrunden. Hade tänkt gräva ner ett dräneringsrör utanför norra grunden österut men grävaren som kände till hur det såg ut sade att det knappast blir bättre och föreslog att jag snarare skulle borra ett hål på lägsta stället i grunden norrut och låta vattnet mera ohindrat rinna in och under huset. Låter det som ett vettigt råd? Borde jag i så fall lägga grus på fåran, och/eller ett litet rör? Vilken grovlek på gruset?

Svar från Micke

Hej Philippe,

Ska konsultera med experter i frågan. Att leda vatten in under huset vette tusan. Troligen går det utmärkt. Men vad gör du annars. Kanske är det då om detta inte fungerar enkelt att göra det som du tänkte göra från början, dvs försöka göra det enkelt för vattnet att ta sig runt huset.

Återkommer efter konsultation med mina experter kring generella rådet samt om tjocklek på grus på fåran och dimension på rör inom kort.

Vänliga Hälsningar
Micke