Fråga från Linda från Jönköping

Hej!
Jag är spekulant på ett 100 år gammalt hus där det finns en avvikande lukt (mikrobiell) som antagligen kommer från grunden. Det har satts in en krypgrundsavfuktare och mätning av den relativa fuktigheten i grunden är 48%, men men vid samtal med besiktningsmannen framkommer att han inte kunnat besiktigas fullt ut eftersom den är för låg, samt att lukten kvarstår, kanske pga någon träregel som kan ha blivit fuktig. Om jag nu köper huset behöver jag antagligen bryta upp golvet (75 kvadratmeter) och åtgärda detta problem och skulle därför vilja ha en prisuppgift för vad ett sådant arbete kan gå på. Jag vill inte göra något arbete själv utan behöver köpa hela tjänsten.
Med vänlig hälsning,
Linda

Svar från Micke

Hej Linda,

Om du behöver bryta upp golvet ändå så hade jag tagit in pris på att konvertera krypgrunden till en betongplatta. Jag sätter dig i kontakt med duktig entreprenör för fukt i grunder och krupgrundskonverteringar.

Tyvärr studsar din email så du får återkomma till mig så jag kan nå dig.

mvh
Micke

Fick du hjälp av denna artikel