Fråga från Bo

Hej,

Vi har köpt en fastighet i Fagerviken, cirka 3 mil från Tierp.

I Tierp kommuns antagandehandling rekommenderar man att man gör en grundundersökning inför byggnation.

Vi planerar att bygga ett hus inom några år.

Vi önskar få ett budgetpris för en undersökning av de geotekniska förhållanden.

Vi avser då geotekniska förhållande för marken där vi avser att bygga huset samt marken mellan huset och anslutningspunkten för VA/el/fiber.

Med vänliga hälsningar

Bo Lindwall

Svar från Micke

Hej Bo,

Har skickat dig info om ett markundersökningsföretag/geoteknisk konsult som förhoppningsvis kan hjälpa dig framåt i processen.

De är prisvärda vet jag men priset på en markundersökning varierar kraftigt beroende på fastighet. Men de ligger bra till prismässigt när jag gjorde prisjämförelse, men exakt pris får du be dem om.

Hoppas du finner att du har användning av dessa kontakter och hälsa dem att du varit i kontakt med mig så tror jag du kommer få en extra bra service.

Observera att det är viktigt att ta in referenser om du är osäker på ett byggföretag.

Lycka till nu med ditt projekt.

Med vänlig hälsning
mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel