Bygga attefallshus med källare på tomt med svacka

Fråga från anonym

Jag har en svacka på tomten där jag skulle vilja få bebyggt ett Attefallshus med hel källare. Källaren skall byggas först och fungera som en stödmur mot fyllnad med sprängsten/massor som jag ev. har tillgång till via områdets kommunala VA-anslutnings projekt. Intressant projekt men känns ganska komplicerat, skulle höra med er vad totalkostnaden skulle tänkas bli?
Med vänlig hälsning

Svar från Micke

Hej ,

Om man har en källare så utnyttjar man krönbalken för att erbjuda nädvändig stabilitet i konstruktionen. Dvs husets entreplan låser fast källarväggarna så de inte kan röra sig i sidled, trots marktryck.

Vill du ha en stödmur så är det stödmurselement man behöver använda och det är något annat. Det låter för mig som att det är detta du behöver kolla om de är rätt för dig.
Annars kan dessa erbjuda bra isolerade väggblock med källargrund som ett helhetssystem.

För pris på helheten inklusive arbetet så har jag givit dig kontakt till en lokal entreprenör.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel