Bygga grund över teglad vattenbrunn

Fråga från Mariana från Malmö

Hus med källare ska byggas ut med platta 40 m2.
I samband med dränering finner vi en brunn ca 5 m med rikligt vattenflöde.

Brunnen hamnar mitt i nya grunden. Hur fyller vi brunnen för att slippa framtida problem? Material, packning?

Svar från Micke

Hej Mariana ,

Du ska givetvis helst se till att brunnar och liknande ligger utanför huset. Men som jag uppfattar det så är det inte en option.

Då är frågan, hur högt brukar vattnet stiga i brunnen? Hur ligger grundvattnet i förhållande till huset?
Kolla detta med kommunen om du är osäker.

Den andra frågan – hur ser användningen av brunnen ut. Är det ens tillåtet att gjuta igen den.
Finns det en gemensam vattentäkt som påverkas av denna brunn. Hur ser användningen av vattnet ut. Får man ens gjuta igen denna? Kolla med kommunen.

En annan viktig poäng med vatten och att ”fylla igen den”. När vattnet över åren nu letat sig fram till denna brunn, vart tar det då vägen om du fyller igen den. Vatten är mycket mycket lurigt och det kan vara bättre att veta vart vattnet tar vägen och hantera det, än att försöka ändra detta flöde. Då kan vattnet luckra upp området kring brunnen så den på sikt sätter sig.

Således – försök att hantera vattnet där det är med pump och en plan vid eventuell översvämning där man kan föra bort vattnet. Men vad händer vid en översvämning? Då har ofta kommunen svårt att ta hand om vattnet.
Men grundvatten kan röra sig så du har inte en optimal situation. Det måste sägas.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel